WYDAJNE ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIE WNĘTRZ WYBRANE ZAGADNIENIA

W latach siedemdziesiątych XX w., w wyniku kryzysu energetycznego, pojawiła się w świecie tendencja racjonalizacji (ograniczania) zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Około 10 lat później, Stowarzyszenie Inżynierów Oświetleniowców Ameryki Północnej zaleciło stosowanie specjalnej procedury, polegającej na ograniczaniu mocy instalowanej w urządzeniach oświetleniowych. Limity mocy, zróżnicowane ze względu…

54.60

Na stanie

W latach siedemdziesiątych XX w., w wyniku kryzysu energetycznego, pojawiła się w świecie tendencja racjonalizacji (ograniczania) zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Około 10 lat później, Stowarzyszenie Inżynierów Oświetleniowców Ameryki Północnej zaleciło stosowanie specjalnej procedury, polegającej na ograniczaniu mocy instalowanej w urządzeniach oświetleniowych. Limity mocy, zróżnicowane ze względu na rodzaje aktywności, odniesiono do całych budynków i przyległych stref. W europejskiej literaturze zaczęło pojawiać się pojęcie „oświetlenie wydajne energetycznie”, rozumiane jako oświetlenie charakteryzujące się zminimalizowanym zużyciem energii elektrycznej, bez uszczerbku jednak dla ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. W 1991 r. odbyła się w Szwecji pierwsza konferencja poświęcona zagadnieniom ograniczania zużycia energii na oświetlenie. Można przyjąć, że w jej wyniku idea oświetlenia wydajnego energetycznie zyskała akceptację i podano podstawowe sposoby dochodzenia do takiego oświetlenia, a także jedne z pierwszych wyników badań nad nim.
Obecnie oświetlenie wydajne energetycznie jest powszechnie akceptowane i rozwijane, także w Polsce, z uwzględnieniem postępu technologicznego, dotyczącego źródeł światła, opraw oświetleniowych, sprzętu pomocniczego oraz systemów kontroli oświetlenia.
            Książka napisana została w zasadzie w założeniu znajomości ogólnej wiedzy o oświetlaniu. Nie zawsze jednak wiedza taka jest w pełni dostępna lub przyswojona w zakresie pozwalającym na zrozumienie sensu fizykalnego i psychologicznego wielu istotnych zjawisk, pojęć i zasad. Autor zdecydował się na podanie także wiadomości wybranych, w ujęciu „pigułkowym”, przydatnych dla zrozumienia podstaw oświetlania. Treść książki została istotnie wzbogacona wybranymi z normy PN-EN 15193: 2007 tablicami, podanymi w załączniku za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Wobec obecnie szczególnej potrzeby redukowania zużycia energii ta książka może się przydać wielu osobom zajmującym się oświetleniem.

Spis treści:

OD AUTORA  ……..4

PRZEDMOWA ………………6

1. NOWE PODEJŚCIE DO REALIZACJI I OCENY OŚWIETLENIA WYDAJNEGO ENERGETYCZNIE [6] …7
1.1 Koncepcja określania i oceny energii zużytej na oświetlenie …………7
1.2 Techniki minimalizowania zużycia energii na oświtlenie ……………….9
1.2.1 Kontrolowanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, na zasadzie zmiennego wykorzystania przewymiarowej mocy instalowanej ………………………..9
1.2.2 Sterowanie i regulacja opraw oświetleniowych, na zasadzie ograniczania czasu świecenia i okresowego obniżania poziomu natężenia oświetlenia ………………..10
1.2.3. Wykorzystywanie światła naturalnego, przy kontrolowanym doświetlaniu światłem sztucznym w porze dziennej ………12
1.3 Oświetlanie wartości LENI dla budynku ………….14
1.4 Klasy kryteriów projektowania oświetlenia oraz kryterialne, domyślne wartości LENI, (Bench mark default value) …….. 15
1.5 Zalecenia i uwagi, dotyczące projektowania i realizacji oświetlenia ………18
1.6 Uwagi ……………20
Punkty widzenia ………………21

2. PRZESŁANKI PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA WYDAJNEGO ENERGETYCZNIE  ………. 24
2.1 Idea oświetlenia wydajnego energetycznie …………. 24
2.2 Współzależność czynników wyznaczających instalowaną moc jednostkową ………..24
2.3 Przyczynki do koncepcji oświetlania i przyjmowania założeń projektowych …………… 25
2.4 Sposoby stosowania stałego, dodatkowego, sztucznego oświetlenia wnętrz (PSALI)    ………… 31
2.5 Przykładowe wyniki badań studialnych nad oświetleniem wydajnym energetycznie…………..33
2.6 Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem oświetlenia wydajnego energetycznie………..37

3. WYBRANE WIADOMOŚCI W UJĘCIU "PIGUŁKOWYM"  …………40
3.1 "Język" techniki świetlnej   ……….. 40
3.2 Oświetlenie. Nadrzędne kryterium oświetlania i zasady oświetlania wnętrz  ……..41
3.3 Wartości użytkowe oświetlenia ………. 44
3.4 Kwestie cech pomieszczenia, cech stanowisk pracy i ich rozmieszczenia …….. 45
3.5 Kwestia tolerancji …………..48

LITERATURA …………49

Wykaz tablic, fotografii i rysunków ………50

Wykaz wybranych oznaczeń ……….. 51

Załącznik: Wybrane tablice z PN-EN 15193:2007, z aneksów normy: C, D, F i G ………….. 53

Autor

ISBN

978-83-61163-12-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYDAJNE ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIE WNĘTRZ WYBRANE ZAGADNIENIA”