WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OBNIŻONEJ TEMPERATURY

69.30

Na stanie

W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania robót budowlanych – ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych − w okresach obniżonej temperatury. Zalecenia poprzedzono opisem warunków zimowych w Polsce oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania organizacyjnego robót budowlanych. Niniejsza publikacja jest nowelizacją instrukcji nr 282 z 2011 roku. Wprowadza wiele zmian wynikających z aktualnego podejścia do wykonywania robót budowlanych w warunkach obniżonej temperatury i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Zmiany dotyczą zarówno stosowanych materiałów, technologii, urządzeń i dokumentów, jak i zakresu robót prowadzonych na budowie.

Spis treści

Streszczenie  5
Summary 5
1. Wstęp  7
Zespół autorski
2. Warunki zimowe w Polsce
dr hab. inż. Jerzy Żurański, prof. nadzw., dr inż. Andrzej Sobolewski
2.1. Charakterystyka ogólna 8
2.2. Temperatura powietrza  11
2.3. Prędkość i kierunek wiatru  19
2.4. Pokrywa śnieżna oraz występowanie śliskości zimowej 22
2.5. Przemarzanie gruntu  23
2.6. Lokalne warunki klimatyczne  24
2.7. Obsługa meteorologiczna na potrzeby budowy 25
3. Przygotowanie organizacyjne robót budowlanych w obniżonej temperaturze 27
dr inż. Roman Gajownik, mgr inż. Jan Sieczkowski
3.1. Wymagania ogólne  27
3.2. Projekt organizacji robót  29
3.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)  42
4. Roboty ziemne i fundamentowe 44
dr Stanisław Łukasik
4.1. Wymagania ogólne  44
4.2. Właściwości geotechniczne zamarzniętych gruntów 44
4.3. Wykonywanie wykopów 50
4.4. Wykonywanie nasypów i zasypek 51
4.5. Ochrona gruntów przed przemarzaniem  53
4.6. Rozmrażanie gruntu 54
4.7. Transport gruntu  57
4.8. Roboty fundamentowe 57
4.9. Roboty palowe 62
4.10. Zasypywanie fundamentów i ochrona gruntu przed przemarzaniem 64
5. Roboty betonowe 66
dr Joanna Babińska, mgr inż. Grzegorz Bajorek, dr inż. Jan Bobrowicz,
mgr inż. Paweł Szaj, dr inż. Piotr Woyciechowski
5.1. Uwagi ogólne 66
5.2. Okresy obniżonej temperatury w technologii betonu  67
5.3. Produkcja betonu w okresach obniżonej temperatury 71
5.4. Wykonywanie robót betonowych  85
4
Załącznik A. Główne i specyficzne zadania stron w wykonywaniu
robót betonowych w obniżonych temperaturach 128
Załącznik B. Schemat metod pielęgnacji zimowej w zależności
od masywności elementu 129
6. Roboty murowe  130
dr inż. Roman Gajownik, dr inż. Roman Jarmontowicz, mgr inż. Jan Sieczkowski
6.1. Uwagi ogólne i zalecenia dotyczące przygotowania terenu budowy 130
6.2. Przygotowanie i zabezpieczenie materiałów ściennych  131
6.3. Metody murowania przy użyciu zapraw. 133
7. Roboty hydroizolacyjne 142
dr inż. Barbara Francke, mgr inż. Rafał Maciejewski
7.1. Wprowadzenie 142
7.2. Zasady stosowania wyrobów hydroizolacyjnych  144
7.3. Przygotowanie budowy do robót hydroizolacyjnych 147
7.4. Przygotowanie podłoża betonowego do robót hydroizolacyjnych  148
7.5. Wykonywanie robót hydroizolacyjnych  149
7.6. Odbiór robót hydroizolacyjnych wykonanych w okresie
obniżonej temperatury  153
7.7. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe  153
8. Roboty wykończeniowe 155
mgr inż. Jacek Popczyk
8.1 Wykonywanie tynków  155
8.2. Wykonywanie ociepleń metodą ETICS 157
8.3. Roboty malarskie 158
8.4. Roboty okładzinowe wewnętrzne  161
8.5. Roboty posadzkowe 162
Bibliografia 163


			
Autor

ISBN

978-83-249-8589-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OBNIŻONEJ TEMPERATURY”