WYKORZYSTANIE WÓD DESZCZOWYCH W BUDOWNICTWIE

Przedmiotem poradnika są zalecenia dotyczące możliwości wykorzystania wód deszczowych i roztopowych wewnątrz budynków mieszkalnych i obiektów budownictwa ogólnego oraz w ich najbliższym otoczeniu.

55.70

Na stanie

Przedmiotem poradnika są zalecenia dotyczące możliwości wykorzystania wód deszczowych i roztopowych wewnątrz budynków mieszkalnych i obiektów budownictwa ogólnego oraz w ich najbliższym otoczeniu. Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące jakości wody deszczowej i pitnej wykorzystywanej w budynku i jego otoczeniu, możliwości zbierania i magazynowania wody deszczowej i roztopowej oraz przykłady instalacji wraz z ich zabezpieczeniem antyskażeniowym, w sposób prawidłowy pod względem zastosowanych materiałów, ochrony przed zanieczyszczeniem i rozwojem bakterii chorobotwórczych – zgodnie z aktualnymi przepisami. W poradniku przedstawiono zakres czynności eksploatacyjnych co do wyrobów i materiałów zastosowanych w instalacji oraz zalecenia dotyczące poboru próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Poradnik przeznaczony jest głównie dla wykonawców, inwestorów oraz zarządców nieruchomości jako pomoc w bieżącej eksploatacji.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wstęp / 5
1.1. Wprowadzenie / 5
1.2. Przedmiot i zakres stosowania / 6
1.3. Terminy i definicje / 7
2. Jakość wody deszczowej i pitnej wykorzystywanej w budynku i jego otoczeniu / 9
2.1. Informacje ogólne / 9
2.2. Zalecenia dotyczące wody pitnej / 11
2.3. Zalecenia dotyczące wody deszczowej / 12
3. Zbieranie wody deszczowej w celu wykorzystania jej w budynku i jego otoczeniu / 19
3.1. Opad atmosferyczny / 19
3.2. Obliczenie spływu / 19
4. Instalacja wody deszczowej / 27
4.1. Informacje ogólne / 27
4.2. Przykłady instalacji wody deszczowej / 28
4.3. Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed skażeniem / 36
4.4. Odbiory instalacji / 40
4.5. Badania odbiorcze / 42
5. Materiały i wyroby / 43
5.1. Informacje ogólne / 43
5.2. Wyroby do zbierania wód deszczowych / 44
5.3. Wyroby do oczyszczania wód deszczowych / 50
5.4. Zbiorniki do magazynowania wody / 54
5.5. Zestawy pompowe i zespoły sterujące / 65
6. Monitoring i eksploatacja / 73
6.1. Monitoring pracy urządzeń / 73
6.2. Monitoring jakości wody / 74
6.3. Pobieranie próbek do badań / 75
6.4. Konserwacja i utrzymanie systemu / 77
6.5. Instrukcja użytkowania i eksploatacji / 79
6.6. Zabezpieczenie instalacji / 79
7. Oznakowanie i etykietowanie / 81
8. Bibliografia / 83
Przepisy / 83
Literatura / 84
Normy / 85

Autor

ISBN

978-83-249-8456-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYKORZYSTANIE WÓD DESZCZOWYCH W BUDOWNICTWIE”