XML SZYBKI START WYD.2

44.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (11)

CZĘŚĆ I. XML (19)

Rozdział 1. Pisanie dokumentów XML (21)

 • Przykładowy dokument XML (22)
 • Zasady pisania dokumentów XML (23)
 • Elementy, atrybuty i wartości (24)
 • Jak zacząć (25)
 • Tworzenie elementu głównego (26)
 • Pisanie elementów-dzieci (27)
 • Zagnieżdżanie elementów (28)
 • Dodawanie atrybutów (29)
 • Stosowanie pustych elementów (30)
 • Pisanie komentarzy (31)
 • Encje predefiniowane – pięć znaków specjalnych (32)
 • Wyświetlanie elementów w postaci tekstu (33)

CZĘŚĆ II. XSL (35)

Rozdział 2. XSLT (37)

 • Przekształcanie dokumentów XML za pomocą XSLT (38)
 • Inicjowanie arkusza stylów XSLT (40)
 • Tworzenie szablonu głównego (41)
 • Uzyskiwanie pliku wyjściowego HTML (42)
 • Wyświetlanie wartości (44)
 • Zapętlanie węzłów (46)
 • Warunkowe przetwarzanie węzłów (48)
 • Dodawanie wyborów warunkowych (49)
 • Sortowanie węzłów przed przetworzeniem (50)
 • Generowanie atrybutów wyjściowych (51)
 • Tworzenie i stosowanie szablonów (52)

Rozdział 3. Wzorce i wyrażenia XPath (55)

 • Lokalizowanie węzłów (56)
 • Ustalanie bieżącego węzła (58)
 • Odwoływanie się do węzła bieżącego (59)
 • Wybieranie dzieci danego węzła (60)
 • Wybieranie rodzica lub rodzeństwa danego węzła (61)
 • Wybieranie atrybutów węzła (62)
 • Warunkowe wybieranie węzłów (63)
 • Tworzenie bezwzględnych ścieżek lokalizacji (64)
 • Wybieranie wszystkich potomków (65)

Rozdział 4. Funkcje XPath (67)

 • Porównywanie dwóch wartości (68)
 • Testowanie pozycji (69)
 • Mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie (70)
 • Liczenie węzłów (71)
 • Formatowanie liczb (72)
 • Zaokrąglanie liczb (73)
 • Wyodrębnianie podciągów (74)
 • Zmienianie wielkości znaków w ciągu (75)
 • Sumowanie wartości (76)
 • Więcej funkcji języka XPath (77)

Rozdział 5. XSL-FO (79)

 • Dwie części dokumentu XSL-FO (80)
 • Tworzenie dokumentu XSL-FO (81)
 • Tworzenie i stylizowanie bloków zawartości strony (82)
 • Dodawanie obrazków (83)
 • Definiowanie szablonu strony (84)
 • Tworzenie nagłówka szablonu strony (85)
 • Tworzenie dokumentów XSL-FO za pomocą XSLT (86)
 • Wstawianie podziałów stron (87)
 • Wyświetlanie zawartości strony w kolumnach (88)
 • Dodawanie szablonu nowej strony (89)

CZĘŚĆ III. DTD (91)

Rozdział 6. Tworzenie dokumentów DTD (93)

 • Praca z dokumentami DTD (94)
 • Definiowanie elementu zawierającego tekst (95)
 • Definiowanie pustego elementu (96)
 • Definiowanie elementu, który zawiera element-dziecko (97)
 • Definiowanie elementu, który zawiera kilka elementów-dzieci (98)
 • Definiowanie liczby wystąpień (99)
 • Definiowanie wyborów (100)
 • Definiowanie elementu, który ma dowolną zawartość (101)
 • Kilka słów o atrybutach (102)
 • Definiowanie atrybutów (103)
 • Definiowanie wartości domyślnych (104)
 • Definiowanie atrybutów z wyborami (105)
 • Definiowanie atrybutów z wartościami unikatowymi (106)
 • Odwoływanie się do atrybutów z wartościami unikatowymi (107)
 • Ograniczanie atrybutów do poprawnych nazw XML (108)

Rozdział 7. Encje i notacje w dokumentach DTD (109)

 • Tworzenie encji ogólnej (110)
 • Korzystanie z encji ogólnych (111)
 • Tworzenie zewnętrznej encji ogólnej (112)
 • Korzystanie z zewnętrznych encji ogólnych (113)
 • Tworzenie encji dla zawartości nieparsowanej (114)
 • Wstawianie zawartości nieparsowanej (116)
 • Tworzenie i wykorzystywanie encji parametrycznych (118)
 • Tworzenie zewnętrznej encji parametrycznej (119)

Rozdział 8. Walidacja i używanie DTD (121)

 • Tworzenie zewnętrznego dokumentu DTD (122)
 • Deklarowanie zewnętrznego DTD (123)
 • Deklarowanie i tworzenie wewnętrznego DTD (124)
 • Walidacja dokumentów XML względem DTD (125)
 • Nazywanie publicznego zewnętrznego DTD (126)
 • Deklarowanie publicznego zewnętrznego DTD (127)
 • Wady i zalety DTD (128)

CZĘŚĆ IV. XML SCHEMA (129)

Rozdział 9. Podstawy XML Schema (131)

 • Praca z XML Schema (132)
 • Rozpoczynanie prostego dokumentu XML Schema (134)
 • Wiązanie XML Schema z dokumentem XML (135)
 • Dodawanie adnotacji do schematów (136)

Rozdział 10. Definiowanie typów prostych (137)

 • Definiowanie elementu jako typu prostego (138)
 • Używanie typów daty i czasu (140)
 • Używanie typów liczbowych (142)
 • Predefiniowanie zawartości elementu (143)
 • Wywodzenie niestandardowych typów prostych (144)
 • Wywodzenie nazwanych typów niestandardowych (145)
 • Określanie zakresu dopuszczalnych wartości (146)
 • Określanie zbioru dopuszczalnych wartości (148)
 • Ograniczanie długości elementu (149)
 • Określanie wzorca dla elementu (150)
 • Ustawianie limitu cyfr w liczbie (152)
 • Wywodzenie typu listy (153)
 • Wywodzenie typu łączonego (154)

Rozdział 11. Definiowanie typów złożonych (155)

 • Podstawy typów złożonych (156)
 • Wywodzenie anonimowych typów złożonych (158)
 • Wywodzenie nazwanych typów złożonych (159)
 • Definiowanie typów złożonych, które zawierają elementy-dzieci (160)
 • Ustalanie określonej sekwencji dla występowania elementów-dzieci (161)
 • Dopuszczanie, aby elementy-dzieci pojawiały się w dowolnej kolejności (162)
 • Tworzenie zbioru wyborów (163)
 • Definiowanie elementów zawierających wyłącznie tekst (164)
 • Definiowanie pustych elementów (165)
 • Definiowanie elementów z zawartością mieszaną (166)
 • Wywodzenie typów złożonych z innych istniejących typów złożonych (167)
 • Odwoływanie się do elementów zdefiniowanych globalnie (168)
 • Kontrolowanie liczby wystąpień (169)
 • Definiowanie nazwanych grup modelowych (170)
 • Odwoływanie się do nazwanej grupy modelowej (171)
 • Definiowanie atrybutów (172)
 • Wymaganie atrybutu (173)
 • Predefiniowanie zawartości atrybutu (174)
 • Definiowanie grup atrybutów (175)
 • Odwoływanie się do grup atrybutów (176)
 • Lokalne i globalne definicje (177)

CZĘŚĆ V. PRZESTRZENIE NAZW (179)

Rozdział 12. Przestrzenie nazw XML (181)

 • Projektowanie nazwy przestrzeni nazw (182)
 • Deklarowanie domyślnej przestrzeni nazw (183)
 • Deklarowanie prefiksu nazwy przestrzeni nazw (184)
 • Oznaczanie elementów prefiksem przestrzeni nazw (185)
 • W jaki sposób przestrzenie nazw wpływają na atrybuty (186)

Rozdział 13. Używanie przestrzeni nazw XML (187)

 • Wypełnianie przestrzeni nazw XML (188)
 • Dokumenty XML Schema, dokumenty XML oraz przestrzenie nazw (189)
 • Odwoływanie się do komponentów XML Schema w przestrzeniach nazw (190)
 • Przestrzenie nazw i walidacja dokumentów XML (191)
 • Dodawanie wszystkich elementów zdefiniowanych lokalnie (192)
 • Dodawanie poszczególnych elementów zdefiniowanych lokalnie (193)
 • Definicje XML Schema w kilku plikach (194)
 • Dokumenty XML Schema z kilkoma przestrzeniami nazw (195)
 • Schemat schematów jako ustawienie domyślne (196)
 • Przestrzenie nazw i dokumenty DTD (197)
 • XSLT i przestrzenie nazw (198)

CZĘŚĆ VI. NAJNOWSZE REKOMENDACJE W3C (199)

Rozdział 14. XSLT 2.0 (201)

 • Rozszerzanie XSLT (202)
 • Tworzenie uproszczonego arkusza stylów (203)
 • Generowanie dokumentów wynikowych XHTML (204)
 • Generowanie wielu dokumentów wynikowych (205)
 • Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika (206)
 • Wywoływanie funkcji definiowanych przez użytkownika (207)
 • Grupowanie danych wynikowych na podstawie wspólnych wartości (208)
 • Walidacja plików wynikowych XSLT (209)

Rozdział 15. XPath 2.0 (211)

 • XPath 1.0 i XPath 2.0 (212)
 • Uśrednianie wartości w sekwencji (214)
 • Wyznaczanie wartości minimalnej lub maksymalnej (215)
 • Formatowanie ciągów znaków (216)
 • Testowanie warunków (217)
 • Kwantyfikacja warunku (218)
 • Usuwanie zduplikowanych pozycji (219)
 • Zapętlanie sekwencji (220)
 • Używanie bieżącej daty i czasu (221)
 • Pisanie komentarzy (222)
 • Przetwarzanie danych wejściowych typu nie-XML (223)

Rozdział 16. XQuery 1.0 (225)

 • XQuery 1.0 a XSLT 2.0 (226)
 • Redagowanie dokumentu XQuery (227)
 • Identyfikowanie dokumentu źródłowego XML (228)
 • Używanie wyrażeń ścieżkowych (229)
 • Pisanie wyrażeń FLWOR (230)
 • Testowanie za pomocą wyrażeń warunkowych (232)
 • Łączenie dwóch powiązanych źródeł danych (233)
 • Tworzenie i wywoływanie funkcji definiowanych przez użytkownika (234)
 • XQuery i bazy danych (235)

CZĘŚĆ VII. XML W PRAKTYCE (237)

Rozdział 17. Ajax, RSS, SOAP i inne zastosowania języka XML (239)

 • Podstawy technologii Ajax (240)
 • Przykłady zastosowania techniki Ajax (242)
 • Podstawy RSS (245)
 • Schematy RSS (246)
 • Rozszerzanie RSS (247)
 • SOAP i usługi internetowe (249)
 • Schemat komunikatu SOAP (250)
 • WSDL (251)
 • Podstawy KML (253)
 • Prosty plik KML (254)
 • ODF i OOXML (255)
 • eBook, ePub itp. (257)
 • Narzędzia dla XML-a w praktyce (259)

DODATKI (261)

Dodatek A. Narzędzia XML (263)

 • Edytory XML (264)
 • Dodatkowe edytory XML (266)
 • Narzędzia i zasoby XML (267)

Dodatek B. Zestawy znaków i encje (269)

 • Określanie sposobu kodowania znaków (270)
 • Używanie numerycznych odwołań znakowych (271)
 • Korzystanie z referencji encji (272)
 • Znaki Unicode (273)

Skorowidz (275)

Autor

ISBN

978-83-246-8237-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „XML SZYBKI START WYD.2”