Promocja!

ZACHOWANIA STRATEGICZNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MEBLARSKIEGO

Spis treści

9.00 1.50

Na stanie

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp
Teoretyczne aspekty internacjonalizacji przedsiębiorstw
Internacjonalizacja i globalizacja – przegląd definicji
Przegląd wybranych teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw
Teorie wymiany międzynarodowej
Teorie oparte na międzynarodowym przepływie kapitału
Etapowe modele internacjonalizacji
Internacjonalizacja niekonwencjonalna
Internacjonalizacja przez współpracę w sieciach (network theory)
Wybrane modele internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
Sekwencyjne modele internacjonalizacji MSP
Koncepcja bom global.
Holistyczne podejście do internacjonalizacji
Zasobowo-sektorowy model internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarek transformowanych
Zintegrowane ujęcie internacjonalizacji MSP
Podsumowanie

Teoretyczne aspekty strategii internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
Pojęcie strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zarządzanie strategiczne w MSP
Wybrane strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Wybrane instrumenty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw
Instrumenty internacjonalizacji zewnętrznej
Instrumenty internacjonalizacji wewnętrznej
Wybrane strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP
Wybrane czynniki warunkujące wybór strategii internacjonalizacji
Niektóre koncepcje wyboru strategii internacjonalizacji
Zasoby przedsiębiorstwa
Ograniczenia internacjonalizacji MSP
Polityka wspierania internacjonalizacji MSP
Podsumowanie

Internacjonalizacja polskiego meblarstwa na tle internacjonalizacji sektora meblarskiego w Europie
Wprowadzenie
Proces internacjonalizacji europejskiego sektora meblarskiego
Internacjonalizacja sektora meblarskiego w wybranych krajach Unii Europejskiej
Internacjonalizacja polskiego sektora meblarskiego
Historia polskiego meblarstwa
Rola meblarstwa w polskiej gospodarce
Wymiana handlowa w sektorze meblarskim w Polsce
Inwestycje zagraniczne w polskim meblarstwie
Inwestycje zagraniczne polskich firm meblarskich
Czynniki wpływające na internacjonalizację polskiego sektora meblarskiego
Podsumowanie

Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze meblarskim w świetle badań empirycznych
Rodzaje strategii internacjonalizacji stosowane przez badane przedsiębiorstwa
Podstawowe różnice między strategiami internacjonalizacji
Determinanty strategii internacjonalizacji badanych przedsiębiorstw
Wybrane zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa umożliwiające internacjonalizację
Warunki rynkowe sprzyjające internacjonalizacji MSP
Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia internacjonalizacji badanych przedsiębiorstw
Wykorzystanie wybranych instrumentów wsparcia MSP w badanych przedsiębiorstwach
Motywy aktywnej internacjonalizacji badanych przedsiębiorstw

Wpływ przyjętych strategii internacjonalizacji na rozwój badanych przedsiębiorstw
Zalecenia dotyczące wyboru strategii internacjonalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora meblarskiego

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Autor

ISBN

978-83-7775-022-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZACHOWANIA STRATEGICZNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MEBLARSKIEGO”