ZAPYTANIA W SQL PRZYJAZNY PRZEWODNIK WYD.IV

129.00

Na stanie

Spis treści

 • Opinie o książce Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik
 • Słowo wstępne
 • Przedmowa
  • Podziękowania
 • O autorze
 • Wstęp
  • Czy ta książka jest dla Ciebie?
  • O tej książce
  • Czego nie należy oczekiwać po tej książce
  • Jak korzystać z tej książki
  • Interpretowanie diagramów zamieszczonych w tej książce
  • Przykładowe bazy danych użyte w tej książce
   • Podążaj drogą wybrukowaną żółtą kostką
 • Część I Relacyjne bazy danych i SQL
 • 1 Co to znaczy relacyjna?
  • Rodzaje baz danych
  • Krótka historia modelu relacyjnego
   • Na początku był…
   • Systemy relacyjnych baz danych
  • Anatomia relacyjnej bazy danych
   • Tabele
   • Kolumny
   • Wiersze
   • Klucze
   • Widoki
   • Zależności
    • Jeden do jednego
    • Jeden do wielu
    • Wiele do wielu
  • Co to oznacza dla Ciebie?
   • Co dalej?
  • Podsumowanie
 • 2 Prawidłowa struktura bazy danych
  • Skąd wziął się tutaj ten rozdział?
  • Dlaczego warto się troszczyć o prawidłowe struktury?
  • Optymalizacja kolumn
   • Odpowiednie dać rzeczy słowo (część pierwsza)
   • Kosmetyka
   • Eliminowanie kolumn wieloczęściowych
   • Eliminowanie pól wielowartościowych
  • Optymalizacja tabel
   • Odpowiednie dać rzeczy słowo (część druga)
   • Zapewnianie prawidłowej struktury
   • Usuwanie zbędnych, powtarzających się kolumn
   • Identyfikacja to klucz
  • Definiowanie poprawnych zależności
   • Definiowanie reguły usuwania
   • Definiowanie rodzaju uczestnictwa
   • Określanie stopnia uczestnictwa
  • I to już wszystko?
  • Podsumowanie
 • 3 Krótka historia SQL
  • Początki SQL
  • Wczesne implementacje niezależnych producentów
  • …i wtedy narodził się standard
  • Ewolucja norm ANSI/ISO
   • Inne standardy SQL
  • Implementacje komercyjne
  • Co przyniesie przyszłość?
  • Dlaczego warto się uczyć SQL?
  • Która wersja SQL została opisana w tej książce?
  • Podsumowanie
 • Część II Podstawy SQL
 • 4 Tworzenie prostego zapytania
  • SELECT wprowadzenie
  • Instrukcja SELECT
  • Krótka dygresja: dane a informacje
  • Przekładanie żądania na SQL
   • Rozszerzanie zakresu działań
   • Zastosowanie skrótu umożliwiającego odwołanie do wszystkich kolumn
  • Eliminowanie powtarzających się wierszy
  • Sortowanie informacji
   • Zacznijmy od podstaw: kolejność sortowania
   • Przywołajmy wyniki do porządku
  • Zapisywanie pracy
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja rozrywkowa
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 5 Nie tylko zwykłe kolumny
  • Czym jest wyrażenie?
  • Jakich typów danych można użyć w wyrażeniu?
  • Zmiana typu danych funkcja CAST
  • Podawanie konkretnych wartości
   • Literały w postaci łańcucha znaków
   • Literały numeryczne
   • Literały w postaci wartości daty i czasu
  • Rodzaje wyrażeń
   • Konkatenacja
   • Wyrażenia matematyczne
   • Działania arytmetyczne na datach i godzinach
    • Wyrażenia z użyciem dat
    • Wyrażenia z użyciem czasu
  • Zastosowanie wyrażeń w klauzuli SELECT
   • Zastosowanie wyrażeń konkatenacji
   • Nazywanie wyrażenia
   • Zastosowanie wyrażeń matematycznych
   • Zastosowanie wyrażeń z użyciem dat
   • Krótka dygresja: wyrażenia wartości
  • Żadna wartość, czyli Null
   • Wprowadzenie wartości Null
   • Problem z Null
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
 • 6 Filtrowanie danych
  • Uściślanie wyników za pomocą klauzuli WHERE
   • Klauzula WHERE
   • Zastosowanie klauzuli WHERE
  • Definiowanie warunków wyszukiwania
   • Porównanie
    • Uwaga dotycząca porównywania ciągów znaków
    • Równość i nierówność
    • Mniejszy niż i większy niż
   • Zakres
   • Przynależność
   • Dopasowywanie do wzorca
   • Null
   • Wykluczanie wierszy przy użyciu operatora NOT
  • Stosowanie wielu warunków
   • Operatory AND i OR
    • Zastosowanie operatora AND
    • Zastosowanie operatora OR
    • Łączne zastosowanie operatorów AND i OR
   • Wykluczanie wierszy drugie podejście
   • Kolejność operatorów
    • Priorytety kryteriów
    • Im oszczędniej, tym lepiej
   • Sprawdzanie nakładających się zakresów
  • Jeszcze o Null: mała przestroga
  • Różne metody konstruowania wyrażeń warunkowych
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja reklamowa
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • Część III Praca z wieloma tabelami
 • 7 Myślenie zbiorami
  • Cóż to takiego ten zbiór?
  • Działania na zbiorach
  • Część wspólna
   • Część wspólna w teorii zbiorów
   • Część wspólna zbiorów rezultatów
   • Problemy, jakie można rozwiązywać dzięki znalezieniu części wspólnej
  • Różnica
   • Różnica w teorii zbiorów
   • Różnica między zbiorami rezultatów
   • Problemy, jakie można rozwiązywać poprzez znajdowanie różnicy
  • Suma
   • Suma w teorii zbiorów
   • Suma zbiorów rezultatów
   • Problemy, jakie można rozwiązywać poprzez znajdowanie części wspólnej
  • SQL i działania na zbiorach
   • Klasyczne działania na zbiorach a ich warianty w SQL
   • Znajdowanie wartości wspólnych: INTERSECT
   • Znajdowanie brakujących wartości: EXCEPT (różnica)
   • Łączenie zbiorów: UNION
  • Podsumowanie
 • 8 Złączenie INNER JOIN
  • Co to jest JOIN?
  • Złączenie INNER JOIN
   • Co można legalnie poddawać operacji JOIN?
   • Odwołania do kolumn
   • Składnia
    • Zastosowanie tabel
    • Przypisywanie nazw korelacji (aliasów) do tabel
    • Osadzanie instrukcji SELECT
    • Zagnieżdżanie klauzul JOIN w innych klauzulach JOIN
   • Sprawdź zależności!
  • Zastosowania INNER JOIN
   • Znajdowanie powiązanych wierszy
   • Znajdowanie pasujących wartości
  • Przykładowe instrukcje
   • Dwie tabele
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Grafik uczelni
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Przepisy
   • Więcej niż dwie tabele
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Przepisy
   • Szukanie pasujących wartości
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Grafik uczelni
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 9 Złączenie OUTER JOIN
  • Co to jest OUTER JOIN?
  • Złączenie LEFT/RIGHT OUTER JOIN
   • Składnia
    • Zastosowanie tabel
    • Osadzanie instrukcji SELECT
    • Zagnieżdżanie klauzul JOIN w innych klauzulach JOIN
  • Złączenie FULL OUTER JOIN
   • Składnia
   • FULL OUTER JOIN na wartościach niebędących kluczami
   • Złączenie UNION JOIN
  • Zastosowania OUTER JOIN
   • Wyszukiwanie brakujących wartości
   • Wyszukiwanie częściowo pasujących informacji
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 10 Operacja UNION
  • Co to jest UNION?
  • Tworzenie zapytań z użyciem UNION
   • Zastosowanie prostych instrukcji SELECT
   • Łączenie złożonych instrukcji SELECT
   • Zastosowanie operacji UNION więcej niż raz
   • Sortowanie w operacji UNION
  • Zastosowania UNION
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 11 Podzapytania
  • Co to jest podzapytanie?
   • Podzapytania o wiersze
   • Podzapytania o tabele
   • Podzapytania skalarne
  • Podzapytania służące do generowania kolumn
   • Składnia
   • Wstęp do funkcji agregujących: COUNT i MAX
  • Podzapytania jako filtry
   • Składnia
   • Specjalne słowa kluczowe dla predykatów w podzapytaniach
    • Określanie przynależności: IN
    • Predykaty z użyciem kwantyfikatorów: ALL, SOME i ANY
    • Sprawdzanie istnienia: EXISTS
  • Zastosowania podzapytań
   • Używanie podzapytań w zapytaniach generujących kolumny
   • Zastosowanie podzapytań w roli filtrów
  • Przykładowe instrukcje
   • Podzapytania w wyrażeniach
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Grafik uczelni
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Przepisy
   • Podzapytania w filtrach
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Grafik uczelni
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • Część IV Podsumowywanie i grupowanie danych
 • 12 Proste zestawienia
  • Funkcje agregujące
   • Zliczanie wierszy i wartości z użyciem funkcji COUNT
    • Zliczanie wszystkich wierszy
    • Zliczanie wartości w kolumnie lub w wyrażeniu
   • Wyliczanie łącznej wartości za pomocą funkcji SUM
   • Obliczanie wartości średniej za pomocą funkcji AVG
   • Wyszukiwanie największej wartości za pomocą funkcji MAX
   • Wyszukiwanie najmniejszej wartości za pomocą funkcji MIN
   • Zastosowanie więcej niż jednej funkcji
  • Zastosowanie funkcji agregujących w filtrach
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 13 Grupowanie danych
  • Po co grupować dane?
  • Klauzula GROUP BY
   • Składnia
   • Mieszanie kolumn i wyrażeń
   • Zastosowanie klauzuli GROUP BY w podzapytaniu w klauzuli WHERE
   • Symulowanie instrukcji SELECT DISTINCT
  • Z pewnymi zastrzeżeniami
   • Zastrzeżenia dotyczące kolumn
   • Grupowanie według wyrażeń
  • Zastosowania GROUP BY
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 14 Filtrowanie zgrupowanych danych
  • Selekcja niejedno ma imię
  • Miejsce filtrowania nie jest bez znaczenia
   • Filtrowanie w klauzuli WHERE czy w HAVING?
   • Unikanie pułapki z HAVING COUNT
  • Zastosowania HAVING
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • Część V Modyfikowanie zbiorów danych
 • 15 Aktualizowanie zbiorów danych
  • Co to jest UPDATE?
  • Instrukcja UPDATE
   • Zastosowanie prostego wyrażenia UPDATE
    • Aktualizowanie wybranych wierszy
    • Bezpieczeństwo przede wszystkim: upewnij się, że aktualizujesz właściwe wiersze
   • Krótka dygresja: transakcje
   • Aktualizowanie wielu kolumn
   • Użycie podzapytania do filtrowania wierszy
  • Niektóre systemy baz danych umożliwiają stosowanie złączeń JOIN w klauzuli UPDATE
   • Zastosowanie wyrażenia UPDATE w podzapytaniu
  • Zastosowania UPDATE
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja reklamowa
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
 • 16 Wstawianie zbiorów danych
  • Co to jest INSERT?
  • Instrukcja INSERT
   • Wstawianie wartości
   • Generowanie kolejnej wartości klucza głównego
   • Wstawianie danych przy użyciu instrukcji SELECT
  • Zastosowania INSERT
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
 • 17 Usuwanie zbiorów danych
  • Co to jest DELETE?
  • Instrukcja DELETE
   • Usuwanie wszystkich wierszy
   • Usuwanie wybranych wierszy
    • Zastosowanie prostej klauzuli WHERE
    • Bezpieczeństwo przede wszystkim: upewnij się, że usuwasz właściwe wiersze
    • Zastosowanie podzapytania
  • Zastosowania DELETE
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
 • Część VI Wstęp do rozwiązywania trudnych problemów
 • 18 Problemy z NIE i ORAZ
  • Krótkie przypomnienie zbiorów
   • Zbiory z wieloma kryteriami ORAZ
   • Zbiory z wieloma kryteriami NIE
   • Zbiory spełniające jednocześnie kryteria na tak i na nie
  • Uwzględnianie kryterium na nie
   • Zastosowanie złączenia OUTER JOIN
   • Zastosowanie predykatu NOT IN
   • Zastosowanie predykatu NOT EXISTS
   • Zastosowanie klauzul GROUP BY / HAVING
  • Uwzględnianie wielu kryteriów na tak w jednej tabeli
   • Zastosowanie INNER JOIN
   • Zastosowanie predykatu IN
   • Zastosowanie predykatu EXISTS
   • Zastosowanie klauzul GROUP BY / HAVING
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Przepisy
 • 19 Operacje warunkowe
  • Wyrażenia warunkowe (CASE)
   • Do czego może się przydać CASE?
   • Składnia
  • Rozwiązywanie problemów za pomocą CASE
   • Rozwiązywanie zadań przy użyciu prostej instrukcji CASE
   • Rozwiązywanie zadań przy użyciu instrukcji CASE z wyszukiwaniem
   • Zastosowanie instrukcji CASE w klauzuli WHERE
  • Przykładowe instrukcje
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
 • 20 Zastosowanie niepowiązanych danych i tabel sterujących
  • Co to są niepowiązane dane?
   • Kiedy warto użyć CROSS JOIN?
  • Rozwiązywanie problemów przy użyciu niepowiązanych danych
  • Rozwiązywanie problemów z użyciem tabel sterujących
   • Konfigurowanie tabeli sterującej
   • Zastosowanie tabeli sterującej
  • Przykładowe instrukcje
   • Przykłady z użyciem niepowiązanych tabel
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Grafik uczelni
    • Baza danych Liga kręglarska
   • Przykłady z użyciem tabel sterujących
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Grafik uczelni
    • Baza danych Liga kręglarska
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Grafik uczelni
   • Baza danych Liga kręglarska
 • 21 Złożone działania na grupach
  • Grupowanie w podgrupach
  • Rozszerzanie klauzuli GROUP BY
   • Składnia
  • Obliczanie sum hierarchicznie za pomocą operacji ROLLUP
  • Obliczanie sum kombinacji za pomocą operacji CUBE
  • Tworzenie zestawień sum za pomocą operacji GROUPING SETS
  • Różne techniki grupowania
  • Przykładowe instrukcje
   • Przykłady z użyciem ROLLUP
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Grafik uczelni
   • Przykłady z użyciem CUBE
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Zamówienia
   • Przykłady z użyciem GROUPING SETS
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Agencja artystyczna
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Przepisy
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Grafik uczelni
 • 22 Dzielenie danych na okna
  • Co można zrobić z oknem na dane?
   • Składnia
  • Obliczanie numeru wiersza
  • Określanie pozycji w szeregu
  • Dzielenie danych na kwintyle
  • Zastosowanie okien z funkcjami agregującymi
  • Przykładowe instrukcje
   • Przykłady z użyciem ROW_NUMBER
    • Baza danych Agencja artystyczna
    • Baza danych Przepisy
   • Przykłady z użyciem RANK, DENSE_RANK i PERCENT_RANK
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Grafik uczelni
   • Przykłady z użyciem NTILE
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Agencja artystyczna
   • Przykłady z użyciem funkcji agregujących
    • Baza danych Liga kręglarska
    • Baza danych Zamówienia
    • Baza danych Grafik uczelni
  • Podsumowanie
  • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania
   • Baza danych Liga kręglarska
   • Baza danych Agencja artystyczna
   • Baza danych Przepisy
   • Baza danych Zamówienia
   • Baza danych Grafik uczelni
 • Na zakończenie
 • Część VII Dodatki
 • A Diagramy zgodne ze standardem SQL
 • B Schematy przykładowych baz danych
  • Baza danych Zamówienia
  • Baza danych Zamówienia zmiana
  • Baza danych Agencja artystyczna
  • Baza danych Agencja artystyczna zmiana
  • Baza danych Grafik uczelni
  • Baza danych Grafik uczelni zmiana
  • Baza danych Liga kręglarska
  • Baza danych Liga kręglarska zmiana
  • Baza danych Przepisy
  • Tabele sterujące
 • C Typy daty i czasu, operacje i funkcje
  • IBM DB2
   • Obsługiwane typy danych
   • Obsługiwane działania arytmetyczne
   • Funkcje
  • Microsoft Access
   • Obsługiwane typy danych
   • Obsługiwane działania arytmetyczne
  • Microsoft SQL Server
   • Obsługiwane typy danych
   • Obsługiwane działania arytmetyczne
   • Funkcje
  • MySQL
   • Obsługiwane typy danych
   • Obsługiwane działania arytmetyczne
   • Funkcje
  • Oracle
   • Obsługiwane typy danych
   • Obsługiwane działania arytmetyczne
   • Funkcje
  • PostgreSQL
   • Obsługiwane typy danych
   • Obsługiwane działania arytmetyczne
   • Funkcje
 • D Polecane lektury
  • Książki poświęcone bazom danych
  • Książki poświęcone SQL
 • E Słowniczek
Autor

ISBN

978-83-283-6064-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZAPYTANIA W SQL PRZYJAZNY PRZEWODNIK WYD.IV”