ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI ORGANIZACJI ,

,

39.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów i symboli 7
Wprowadzenie 8
Rozdział 1
Informacja jako strategiczny zasób organizacji 11
1.1. Znaczenie informacji w organizacji 11
1.2. Przyjęte określenia 12
1.3. Zagrożenia informacji 16
1.4. Ochrona informacji 27
Rozdział 2
Zarządzanie ryzykiem w organizacji 28
2.1. Proces zarządzania ryzykiem w organizacji 28
2.2. Ocena ryzyka 34
2.3. Techniki oceny ryzyka w organizacji 42
2.4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym 44
2.4.1. Organizacja zarządzania ryzykiem 44
2.4.2. Identyfikacja ryzyka 48
2.4.3. Analiza ryzyka 50
2.4.4. Punktowa ocena ryzyka 51
2.4.5. Hierarchizacja ryzyka 53
2.4.6. Zarządzanie ryzykiem 54
2.5. Zarządzanie ryzykiem w metodykach zarządzania projektami 55
Rozdział 3
Proces zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji 62
3.1. Ustanowienie kontekstu szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji 65
3.2. Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji 68
3.2.1. Identyfikowanie ryzyka 69
3.2.2. Analiza ryzyka 76
3.2.3. Ocena ryzyka 81
3.3. Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji 81
3.3.1. Modyfikowanie ryzyka 83
3.3.2. Zachowanie ryzyka 83
3.3.3. Unikanie ryzyka 83
3.3.4. Dzielenie ryzyka 84
3.4. Akceptowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji 84
3.5. Informowanie o ryzyku w bezpieczeństwie informacji 85
3.6. Monitorowanie i przegląd ryzyka w bezpieczeństwie informacji 86
Spis treści
0_PW_210816_Kowalewski.indd 5 23.08.2021 09:53
6
Rozdział 4
Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji w praktyce 88
4.1. Podejście do zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
według rozwiązań normalizacyjnych 88
4.1.1. Ogólne szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji 88
4.1.2. Szczegółowe szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji89
4.2. Szacowanie ryzyka w podmiotach administracji rządowej 97
4.2.1. Procedura zarządzania ryzykiem 97
4.2.2. Dokumenty i zapisy, raportowanie i terminy działań w zarządzaniu ryzykiem 103
4.3. Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji w środowisku naukowym 104
4.3.1. Identyfikacja ryzyka 105
4.3.2. Analiza ryzyka 105
4.3.3. Postępowanie z ryzykiem 120
4.3.4. Informowanie o ryzyku 121
4.4. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji niejawnej 121
4.4.1. Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji niejawnej 122
4.4.2. Utrzymanie przyjętego poziomu bezpieczeństwa133
Rozdział 5
Zarządzanie ryzykiem w procesie i systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji 135
Rozdział 6
Uwarunkowania prawne, standaryzacyjne i normalizacyjne zarządzania ryzykiem
w organizacji i bezpieczeństwie informacji organizacji 140
6.1. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 140
6.2. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji 142
Zakończenie 152
Bibliografia 153
Dokumenty prawne i normy 154
Załączniki 155
Załącznik 1 155
Załącznik 2 174
Załącznik 3 175
Załącznik 4 176
Załącznik 5 177
Załącznik 6 179
Załącznik 7 180
Załącznik 8 183
Załącznik 9 185
Załącznik 10 188
Załącznik 11 191
Spis tabel i rysunków19

Autor

,

ISBN

978-83-8156-262-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI ORGANIZACJI”