ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W WYBRANYCH ZAGADNIENIACH GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ
RED. JANINA ZACZEK-PEPLIŃSKA , M.STRACH
Celem monografii jest prezentacja stanu wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ukazuje szeroki zakres zainteresowań autorów opracowania reprezentujących kilka ośrodków naukowo-badawczych w Polsce.

35.00

Na stanie

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Znaki pomiarowe dedykowane do naziemnego skaningu laserowego (Maria Elżbieta Kowalska,
Janina Zaczek-Peplinska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Przegląd znaków i akcesoriów dostępnych u producentów skanerów laserowych. . . . . . 11
1.3. Propozycja wykorzystania znaków hybrydowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów (Janina
Zaczek-Peplinska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1. Charakterystyka oddziaływań głębokich posadowień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2. Pomiary w rejonie oddziaływania budowy wysokościowca Skanska Atrium South II . . 25
2.3. Geodezyjne metody pomiaru skutków oddziaływań fazy początkowej głębokiego posadowienia
na obiekty sąsiednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4. Wyniki skanowania laserowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.5. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Inwentaryzacja techniką skanowania laserowego ścian szczelinowych (Janina Zaczek-Peplinska,
Maria Elżbieta Kowalska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2. Naziemne skanowanie laserowe obudowy głębokiego wykopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.1. Opis obiektu „Galeria Handlowa – Tarasy Zamkowe” w Lublinie. . . . . . . . . . . . . 39
3.2.2. Opis prac pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3. Metodyka opracowania wyników i rezultaty pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego
skaningu laserowego (Michał Strach, Przemysław Grabias) . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.2. Opis obiektu doświadczalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3. Charakterystyka sprzętu i technologii pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.4. Opracowanie danych i analiza wyników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5. Inwentaryzacja masywnych obiektów betonowych dla opracowania prognoz ich zachowania
w czasie zmiennego obciążenia konstrukcji (Janina Zaczek-Peplinska) . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6 Spis treści
5.2. Model numeryczny obiektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3. Weryfi kacja modelu geometrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.4. Korekta geometrii modelu numerycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.5. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6. Inwentaryzacja metodą skanowania laserowego galerii zapory ziemnej (Janina Zaczek-Peplinska,
Anna Adamek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2. Monitoring obiektu hydrotechnicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.3. Pomiary galerii zastrzykowo-kontrolnej ziemnej zapory wodnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.4. Inwentaryzacja stanu technicznego galerii na podstawie danych ze skaningu laserowego 83
6.5. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7. Geodezyjny monitoring (TLS) estakady transportowej na terenach czynnej eksploatacji górniczej
(Janina Zaczek-Peplinska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.2. Skanowanie estakady transportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.3. Wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji – opracowanie zintegrowanych chmur
punktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.4. Badanie przemieszczeń na podstawie porównania zintegrowanych chmur punktów. . . . 96
7.5. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8. Naziemny skaning laserowy w górnictwie odkrywkowym (Cezary Toś) . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.2. Dokumentacja geodezyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
8.3. Dokumentacja geologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
8.4. Wyznaczanie objętości zwałowisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8.5. Błąd objętości wynikający z aproksymacji powierzchni modelem TIN. . . . . . . . . . . . . . 108
8.6. Wpływ błędu pomiarowego na wyznaczaną objętość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.7. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Informacje o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Autor

ISBN

978-83-7814-621-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO”