ZBIÓR ZADAŃ DO ĆWICZEŃ Z TEORII MASZYN I PODSTAW AUTOMATYKI ,

46.00

Na stanie

Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki; Andrzej Kosior

Skrypt zawiera zadania z rozwiązaniami i jest przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, ale mogą z niego korzystać studenci innych wydziałów mechanicznych uczelni technicznych. Opracowania ma na celu przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do nabycia kompetencji i umiejętności rozwiązywania zadań i realizowania projektów technicznych rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów i urządzeń stosowanych w budowie pojazdów i maszyn, w tym maszyn roboczych.

W rozdziale 1 przedstawiono zadania z kinematyki mechanizmów dźwigniowych. Rozdział 2 zawiera zadania z kinematyki mechanizmów krzywkowych. Zadania z dynamiki mechanizmów zaprezentowano w rozdziale 3. Rozdział 4 zawiera zadania z dynamiki maszyn, w tym badanie rozruchu i ruchu ustalonego maszyny, oraz wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego. W rozdziale 5 przedstawiono zadania z wyznaczania równań ruchu i transmitancji podstawowych elementów i układów automatyki. Rozdział 6 zawiera zadania dotyczące budowy i przekształcania schematów blokowych układów automatyki. Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych badanych układów przedstawiono w zadaniach zamieszczonych w rozdziale 7. Rozdział 8 zawiera zadania z badania stabilności układów automatyki.

SPIS TREŚCI
Przedmowa 7
1. KINEMATYKA MECHANIZMÓW DŹWIGNIOWYCH. 9
1.1. Metody wykreślne wyznaczania prędkości i przyspieszeń. 9
1.2. Metody analityczne i wykreślne wyznaczania prędkości i przyspieszeń 31
2. KINEMATYKA MECHANIZMÓW KRZYWKOWYCH. 117
3. DYNAMIKA MECHANIZMÓW. 167
3.1. Wyznaczanie siły równoważącej i reakcji w parach kinematycznych z pomini ęciem
tarcia  167
3.2. Wyznaczanie siły równoważącej i reakcji w parach kinematycznych z uwzgl ędnie-
niem tarcia. 179
4. DYNAMIKA MASZYN 201
4.1. Redukcja mas układu  201
4.2. Badanie rozruchu maszyny. 206
4.3. Badanie ruchu ustalonego maszyny 215
4.3.1. Wyznaczanie stopnia nierównomierności biegu w ruchu ustalonym maszyny  215
4.3.2. Wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego w ruchu ustalonym. 217
4.4. Badanie rozruchu i ruchu ustalonego maszyny  229
5. RÓWNANIA RUCHU I TRANSMITANCJE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW I UKŁA-
DÓW AUTOMATYKI 259
6. BUDOWA I PRZEKSZTAŁCANIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH UKŁADÓW AUTO-
MATYKI  282
7. CHARAKTERYSTYKI CZASOWE I CZĘSTOTLIWOŚCIOWE UKŁADÓW AUTOMA-
TYKI  302
8. BADANIE STABILNOŚCI UKŁADÓW AUTOMATYKI 346
Bibliografia  405

Autor

ISBN

978-83-8156-284-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZBIÓR ZADAŃ DO ĆWICZEŃ Z TEORII MASZYN I PODSTAW AUTOMATYKI”