ZBIÓR ZADAŃ Z ENERGOELEKTRONIKI ,

, , , ,

35.00

Na stanie

Zbiór zadań został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów, którzy w swojej działalności badawczej i dydaktycznej zajmują się teorią i praktyką przekształcania energii elektrycznej za pomocą urządzeń energoelektronicznych.

W zbiorze zadań dotyczących poszczególnych klas przekształtników, obejmującym łącznie ok. 270 zadań, wyróżniono dwa ich typy. Pierwszy typ obejmuje zadania o stopniu trudności odpowiadającym wymaganiom stawianym uczestnikom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, szczególnie w ramach przedmiotów: układy energoelektroniczne i teoria przekształtników I. Drugi typ zadań jest skorelowany z treścią wykładów i innych zajęć wchodzących w skład przedmiotów ujętych w programach studiów drugiego stopnia, a w tym teorii przekształtników II i energoelektronicznych układów zasilających. W przypadku zadań o znacznym stopniu trudności podano wskazówki ułatwiające zarówno wybór sposobu rozwiązania problemu, jak i przyjmowane najczęściej założenia upraszczające, umożliwiające wykorzystanie zależności analitycznych. Oprócz zadań o charakterze teoretycznym występują także zadania ukierunkowane na obliczenia charakterystyczne dla procesu projektowania, pozwalające na oszacowanie wielkości, niezbędnych do doboru elementów i podzespołów danego układu energoelektronicznego. Uproszczone obliczenia można też wykorzystać przy wyznaczaniu wstępnych parametrów wyjściowych, niezbędnych przy budowie modeli symulacyjnych układów energoelektronicznych. Do niektórych zadań, szczególnie tych trudniejszych, podano odpowiedzi z wynikami obliczeń.

Zadania pogrupowano tematycznie, przy czym jako kryterium podziału przyjęto funkcję spełnianą przez układy energoelektroniczne w procesie przekształcania energii elektrycznej.

SPIS TREŚCI
Przedmowa       7
1 ZADANIA WPROWADZAJĄCE       9
2  PRZEKSZTAŁTNIKI  ENERGII  PRĄDU  PRZEMIENNEGO  W  ENERGIĘ  PRĄDU
STAŁEGO (AC/DC)     18
2.1  Przekształtniki jednopulsoweWstęp    18
2.2  Przekształtniki dwupulsoweWstęp    22
2.3  Układy z transformatorem o dwusekcyjnym uzwojeniu wtórnym    23
2.4  Przekształtniki dwupulsowe mostkowe     26
2.5  Przekształtniki trójpulsowe    36
2.6  Przekształtniki sieciowe trójfazowe mostkowe     39
3 PRZEKSZTAŁTNIKI  ENERGII  PRĄDU  STAŁEGO  W  ENERGIĘ  PRĄDU  STAŁEGO
O REGULOWANYCH NAPIĘCIACH I PRĄDACH WYJŚCIOWYCH (DC/DC)   49
3.1  Zadania wprowadzające     49
3.2  Układy obniżające napięcie     51
3.3  Układy podwyższające napięcie    65
3.4  Układy obniżająco-podwyższające napięcie     76
3.5  Bezpośrednie przekształtniki impulsowe DC/DC dwukierunkowe (dwu- i czterokwa-
drantowe)     79
3.6  Przekształtniki DC/DC transformatorowe dwutaktowe typu fl yback     83
3.7  Przekształtniki DC/DC transformatorowe jednotaktowe typu forward     87
3.8  Przekształtniki DC/DC quasi-rezonansowe i rezonansowe     95
4 PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGII PRĄDU STAŁEGO W ENERGIĘ PRĄDU PRZEMIEN-
NEGO (DC/AC) – FALOWNIKI    97
4.1  Falowniki jednofazowe półmostkowe (jednogałęziowe) i transformatorowe sterowane
półokresowo – bez modulacji szerokości impulsów     97
4.2  Falowniki  jednofazowe  półmostkowe  (jednogałęziowe)  sterowane  z  wykorzystaniem
modulacji szerokości impulsów   105
4.3  Falowniki jednofazowe mostkowe (dwupoziomowe) sterowane półokresowo – bez mo-
dulacji szerokości impulsów napięcia wyjściowego i z modulacją jednoimpulsową  108
4.4  Falowniki jednofazowe mostkowe dwupoziomowe sterowane z wykorzystaniem mo-
dulacji szerokości impulsów  116
4.5  Falowniki trójfazowe   122
5 ZADANIA PROBLEMOWE  132

Literatura  135


			
Autor

, , , ,

ISBN

978-83-8156-255-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZBIÓR ZADAŃ Z ENERGOELEKTRONIKI”