ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII ORGANICZNEJ

,

25.00

Na stanie

ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII ORGANICZNEJ WYD.II

Opis:

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków chemicznych, których program kształcenia zawiera przedmiot chemia organiczna. Opanowanie materiału za­wartego w tym podręczniku z pewnością pomoże w różnych formach zaliczenia tego przedmiotu – od kartkówek, poprzez kolokwia wykładowe, do egzaminów końcowych. Zbiór zadań jest również doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli chemii orga­nicznej oraz uczniów przygotowujących się do wszelkiego rodzaju konkursów i olim­piad chemicznych.

Skrypt zawiera ponad 3 000 zadań uporządkowanych w 29 rozdziałów odpowiada­jących podstawowym klasom związków organicznych, ułożonych zgodnie z wieloma programami nauczania chemii organicznej. Zadania w każdym rozdziale są posegrego­wane według rosnącej trudności, aby ułatwić przyswajanie materiału. Na końcu skryptu znajdują się również rozwiązania do wybranych zadań.

Nazwy związków organicznych w poleceniach zadań są zgodne z najnowszymi rekomendacjami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (plik pdf w polskiej wersji językowej jest dostępny na stronie internetowej Komisji Terminologii Chemicznej Polskiego To­warzystwa Chemicznego, link znajduje się z literaturze uzupełniającej). Z drugiej strony celowo wykorzystane zostały również nazwy zwyczajowe niektórych związków i pod­stawników ze względu na powszechność ich użycia.

Spis treści

Wstęp 5
Wykaz skrótów i symboli 7
1. Zagadnienia podstawowe 9
2. Alkany 12
3. Alkeny 17
4. Alkadieny 28
5. Alkiny 31
6. Reakcja Dielsa–Aldera 39
7. Reakcje SN1, SN2, E1, E2 44
8. Alkohole 54
9. Fenole 61
10. Etery i epoksydy 65
11. Stereochemia 73
12. Związki aromatyczne 79
13. Reakcje SEAr 81
14. Reakcje SNAr 91
15. Aldehydy i ketony 93
16. Kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, chlorki i bezwodniki kwasowe 114
17. Estry 121
18. Kwasy dikarboksylowe, synteza malonowa i acetylooctowa 129
19. Karbeny 137
20. Aminy 139
21. Sole diazoniowe 147
22. Amidy i nitryle 152
23. Związki metaloorganiczne 157
24. Związki heterocykliczne 164
25. Związki fosforu 172
4
26. Związki siarki 174
27. Węglowodany 177
28. Aminokwasy i peptydy 183
29. Przegrupowania 188
Rozwiązania wybranych zadań 192
Literatura uzupełniająca 25

Autor

,

ISBN

978-83-7348-807-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII ORGANICZNEJ”