ZESPOLONE UJĘCIA WODY Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNO-NIEZWODNOŚCIOWYCH

ZESPOLONE UJĘCIA WODY Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNO-NIEZAWODNOŚCIOWYCH ORAZ OCHRONY ICHTIOFAUNY

21.50

Na stanie

W ramach pracy przeprowadzono badania eksploatacyjne trzynastu ujęć wody powierzchniowej. Badania dotyczyły zatopionych, drenażowych i zespolonych ujęć wody, zlokalizowanych na terenie Polski południowej. Przedstawiono szcze¬gółową charakterystykę rozpatrywanych ujęć wody, obejmującą rozwiązania tech¬niczne, problemy eksploatacyjne oraz wyznaczono wskaźniki niezawodności nie¬których ich elementów. Dokonano również dwuparametrycznej oceny niezawod¬ności funkcjonowania badanych ujęć wody.
Wyniki badań eksploatacyjnych wykorzystano przy opracowaniu modelu ma¬tematycznego zespolonego ujęcia wody (zatopionego-drenażowego) z grawitacyj¬nym przepływem od czerpni do studni zbiorczej. Model matematyczny, oparty na podstawach teoretycznych z zakresu hydrauliki, ekonomii i niezawodności, umoż¬liwia wybór właściwego rozwiązania technicznego zespolonego ujęcia wody z obszaru rozwiązań dopuszczalnych, dla wymaganego poziomu niezawodności i minimalnych kosztów budowy.
W pracy podjęto temat ochrony ichtiofauny w miejscu poboru wody po¬wierzchniowej oraz przedstawiono przykłady czerpni zatopionych ujęć wody, które dzięki zastosowaniu odpowiednich ekranów zapewniają ochronę ryb i narybku.
Proponowana metoda wyboru technicznego rozwiązania zespolonego ujęcia wody, uwzględniająca czynniki hydrauliczne, ekonomiczne i niezawodnościowe, a także ochronę ichtiofauny, opiera się na na opracowanym programie obliczenio¬wym „ATEN-UjW”. Przy wyborze rozwiązania technicznego czerpni zatopionego uję¬cia, program umożliwia uwzględnienie aspektu ochrony ichtiofauny przez okre¬ślenie maksymalnej prędkości wlotowej czy wybór rodzaju czerpni. Opracowany program obliczeniowy może być stosowany zarówno przy projektowaniu zespolo¬nych ujęć wody, jak i przy modernizacji już istniejących.

Autor

ISBN

978-0860-097X

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZESPOLONE UJĘCIA WODY Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNO-NIEZWODNOŚCIOWYCH”