Promocja!

ZMIANY I KONFLIKTY W ORGANIZACJI

Przedmowa

19.00 2.00

Na stanie

Przedmowa

Tematem opracowania są zmiany organizacyjne, zachowania ludzi podczas ich wprowadzania oraz konflikty towarzyszące temu procesowi. Zagadnienie wprowadzania zmian organizacyjnych stanowi istotny punkt w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na szybko zmieniającym się rynku produktów, usług i idei.
Książka jest wynikiem prac badawczo-naukowych autorki nad wprowadzaniem zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach polskich i nad związanymi z tym konfliktami. Stanowi ona podsumowanie zarówno rozważań teoretycznych, jak i wyników badań nad opracowaną metodą diagnozującą przedsiębiorstwa podczas wprowadzania zmian organizacyjnych.
Publikacja jest przeznaczona dla osób pragnących zapoznać się z problemem wprowadzania zmian nie tylko z perspektywy zarządzania, ale również z perspektywy psychologicznej i socjologicznej, stąd grono jej odbiorców może być szerokie.
Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym – Pojęcie i charakterystyka zmiany – przedstawiono podstawowe pojęcia zmiany, motywy jej wprowadzania i czynniki warunkujące jej dokonanie oraz aspekt twórczości w pojawianiu się nowości; omówiono strategie, modele oraz metodykę wprowadzania zmian. W rozdziale drugim – Człowiek w procesie wprowadzania zmiany – zaprezentowano problematykę kierowania zmianami, przygotowania do zmian, oporu wobec zmian oraz wpływu otoczenia na zmiany. Rozdział trzeci – Zachowania pracowników wobec zmian -obejmuje charakterystykę zachowań organizacyjnych, omówienie pojęcia grupy pracowniczej, jej cech charakterystycznych i dynamiki grupy, problematykę komunikacji organizacyjnej oraz zagadnienie roli kierownictwa w zarządzaniu grupą. W rozdziale czwartym – Konflikty w środowisku zmian
organizacyjnych – scharakteryzowano pojęcia konfliktu organizacyjnego, interpersonalnego i intergrupowego, opisano przebieg konfliktu, zanalizowano przyczyny i skutki konfliktów oraz ich dynamikę, zaprezentowano modele konfliktów, przedstawiono problem wdrażania nowego systemu zarządzania jako źródło konfliktów oraz metody rozwiązywania konfliktów i zarządzania nimi.
Moim zamiarem było napisanie książki możliwie przyjaznej czytelnikowi – studentowi, o formie syntetycznej, zwracającej jednak uwagę na wieloaspektowość podjętego tematu. Menedżerowie, szkoleniowcy, wykładowcy oraz trenerzy organizacji powinni w niej znaleźć przydatne informacje, które choć w części zaspokoją ich potrzeby. Czy to zadanie się powiodło – oceni sam czytelnik.

Ewa Więcek-Janka
Poznań, 1 czerwca 2006
Autor

ISBN

978-83-7143-370-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZMIANY I KONFLIKTY W ORGANIZACJI”