ZWROTNOŚĆ POJAZDÓW

SPIS TREŚCI

37.80

Na stanie

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

1. WSTĘP

2. ROZPOZNANIE STANU WIEDZY
2.1. Definicja pojęcia zwrotności
2.2. Graniczne wartości możliwych do osiągnięcia parametrów skrętu pojazdu – analiza uproszczona
2.3. Przykładowe wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych zaczerpniętych z literatury
2.4. Pojazdy kołowe i gąsienicowe – podobieństwa i różnice w zakresie zwrotności
2.5. Wnioski dotyczące możliwości zmniejszenia promienia skrętu pojazdu w przypadku pojazdów kołowych dwu – i wieloosiowych
3. WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ RUCHU POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W UKŁADY ZWIĘKSZAJĄCE ZWROTNOŚĆ

4. OKREŚLENIE ZAKRESU PRACY

5. BUDOWA MODELU SYMULACYJNEGO
5.1. Model fizyczny
5.2. Model matematyczny
5.3. Realizacja programu symulacyjnego w środowisku Matlab

6. MODEL LINIOWY. ANALIZA QUASISTATYCZNA RUCHU PO OKRĘGU POJAZDU TRZYOSIOWEGO
6.1. Pojazd trzyosiowy „motocyklowy", w którym pominięto kąty bocznego znoszenia
6.2. Pojazd trzyosiowy „motocyklowy", w którym uwzględniono kąty bocznego znoszenia

7. BADANIA EKSPERYMENTALNE SŁUŻĄCE WERYFIKACJI MODELU SYMULACYJNEGO

8. WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA MODELU SYMULACYJNEGO RUCHU I DYNAMIKI TRZYOSIOWEGO POJAZDU KOŁOWEGO
8.1. Wyniki weryfikacji eksperymentalnej dla hamowania prostoliniowego (norma ISO 6597 [72])
8.2. Wyniki weryfikacji eksperymentalnej dla ruchu ustalonego po okręgu (norma ISO 4138 [71])
8.3. Wyniki weryfikacji eksperymentalnej dla manewru z wymuszeniem skokowym na kole kierownicy z liniowym okresem narastania (norma ISO 7401 [73])

9. OPIS MODELU POJAZDU DWUOSIOWEGO WYKORZYSTYWANEGO W BADANIACH ZWROTNOŚCI, KIEROWALNOŚCI I STATECZNOŚCI RUCHU
9.1. Model fizyczny
9.2. Obiekt badań
9.3. Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego ruchu pojazdu w warunkach odpowiadających badaniom zwrotności pojazdów [102]
9.4. Przykładowe wyniki badań symulacyjnych. Określenie możliwości zwiększenia zwrotności pojazdu dwuosiowego

10. OKREŚLENIE MOŻLIWYCH METOD ZWIĘKSZENIA ZWROTNOŚCI TRZYOSIOWYCH POJAZDÓW KOŁOWYCH

11. BADANIA SYMULACYJNE WERYFIKUJĄCE PRZYJĘTE METODY ZWIĘKSZENIA ZWROTNOŚCI TRZYOSIOWYCH POJAZDÓW KOŁOWYCH
11.1. Wprowadzenie
11.2. Wyniki badań symulacyjnych
11.3. Zestawienie przypadków analizowanych w badaniach symulacyjnych

12. WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA WYBRANYCH METOD ZWIĘKSZENIA ZWROTNOŚCI POJAZDÓW
12.1. Obiekt badań
12.2. Zakres badań
12.3. Wyniki badań
12.4. Porównanie badań symulacyjnych z wynikami eksperymentalnymi
12.5. Wnioski dotyczące badań weryfikujących

13. BADANIA EKSPERYMENTALNE ZWROTNOŚCI POJAZDU CZTEROOSIOWEGO NA PODŁOŻU PODATNYM
13.1. Przebieg i warunki badań

14. MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA ZWROTNOŚCI POJAZDÓW KOŁOWYCH

15. WNIOSKI KOŃCOWE I OKREŚLENIE OBSZARU DALSZYCH MOŻLIWYCH BADAŃ

16. WYKAZ BIBLIOGRAFII

DODATEK 1. PRZEGLĄD PROMIENI SKRĘTU W POJAZDACH WOJSKOWYCH

DODATEK NR 2. SAMOCHÓD Z OKŁADKI – CIĘŻKI CIĄGNIK EWAKUACJI I RATOWNICTWA TECHNICZNEGO MAMUT

Autor

ISBN

978-83-7798-017-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZWROTNOŚĆ POJAZDÓW”