ALGEBRA I GEOMETRIA ANALITYCZNA DEFINICJE TWIERDZENIA WZORY

Spis treści

30.00

Na stanie

Spis treści:

1. Wstęp
2. Liczby zespolone
1. Podstawowe definicje i własności
2. Postać algebraiczna liczby zespolonej
3. Moduł i argument liczby zespolonej
4. Postać trygonometryczna liczby zespolonej
5. Postać wykładnicza liczby zespolonej
6. Pierwiastkowanie liczb zespolonych
7. Dowody wybranych twierdzeń i faktów
3. Wielomiany
1. Podstawowe definicje i własności
2. Pierwiastki wielomianów
3. Zasadnicze twierdzenie algebry
4. Ułamki proste
5. Schemat Hornera
6. Dowody wybranych twierdzeń i faktów
4. Macierze i wyznaczniki
1. Macierze – podstawowe określenia
2. Działania na macierzach
3. Definicja indukcyjna wyznacznika
4. Inne definicje wyznacznika
5. Własności wyznaczników
6. Macierz odwrotna
7. Algorytm Gaussa
8. Dowody wybranych twierdzeń i faktów
5. Układy równań liniowych
1. Podstawowe określenia
2. Układy Cramera
3. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego
4. Metoda eliminacji Gaussa dla układów Cramera
5. Metoda eliminacji Gaussa dla dowolnych układów równań
6. Dowody wybranych twierdzeń i faktów
6. Geometria analityczna w przestrzeni
1. Wektory
2. Iloczyn skalarny
3. Iloczyn wektorowy
4. Iloczyn mieszany
5. Równania płaszczyzny
6. Równania prostej
7. Wzajemne położenia punktów, prostych i płaszczyzn
8. Dowody wybranych twierdzeń i faktów
7. Krzywe stożkowe
1. Podstawowe definicje i własności
2. Okrąg
3. Elispa
4. Hiperbola
5. Parabola
8. Dodatek
1. Geometria analityczna na płaszczyźnie
9. Literatura
10. Odpowiedzi i wskazówki
11. Skorowidz

Autor

ISBN

978-83-62780-41-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ALGEBRA I GEOMETRIA ANALITYCZNA DEFINICJE TWIERDZENIA WZORY”