PRZYKŁADY OBLICZEŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI W NIEWYSOKICH OBIEKTACH…

Przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji w niewysokich obiektach murowanych

16.00

Na stanie

Spis treści
1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………. 5
2. WYKAZ OZNACZEŃ………………………………………………………………………. 6
3. ZASADY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH …………… 8
3.1. Kombinacje obciążeń…………………………………………………………………… 8
3.2. Załączniki krajowe NA do normy PN-EN 1996-1-1:2010 ………………… 13
3.3. Ściany murowe niezbrojone obciążone głównie pionowo …………………. 17
3.3.1. Obliczanie elementów konstrukcji murowych ………………………… 17
3.3.2. Sprawdzanie ścian murowych niezbrojonych obciążonych głównie pionowo ………………………………………………. 20
3.4. Uproszczona metoda obliczania mimośrodu działania obciążenia pionowego ściany………………………………………………………………………… 23
3.5. Uproszczona metoda obliczania ścian poddanych obciążeniu pionowemu oraz obciążeniu wiatrem……………………………………………… 26
3.5.1. Warunki stosowania ……………………………………………………………. 26
3.5.2. Wyznaczanie nośności ściany z uwagi na obciążenia pionowe …. 28
3.6. Uproszczona metoda obliczania niezbrojonych ścian murowanych budynków………………………………………………………………..32
3.6.1. Ogólne warunki stosowania ………………………………………………….. 32
3.6.2. Nośnośćobliczeniowa ściany obciążonej pionowo ………………….. 32
3.7. Uproszczona metoda obliczania ścian piwnic poddanych poziomemu parciu gruntu……………………………………………………………… 33
3.8. Ściany obciążone siłą skupioną – metoda podstawowa …………………….. 34
3.9. Ściany poddane obciążeniu skupionemu – metoda uproszczona ………… 36
3.10. Ściany murowe obciążone prostopadle do swojej powierzchni ………… 37
3.11. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych ………………………… 39
3.11.1. Nośnośćna ściskanie ścian ze zbrojeniem w spoinach wspornych …………………………………………………….. 39
3.11.2. Elementy zbrojone konstrukcji murowych poddane zginaniu …. 41
4. PRZYKŁADY OBLICZEŃWYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ………………………………………………………………………………..43
4.1. Sprawdzanie nośności ścian w energooszczędnym budynku mieszkalnym – metoda podstawowa ………………………………………………. 43
4.1.1. Zestawienie obciążeń………………………………………………………….. 44
4.1.2. Nośność wewnętrznej ściany parteru …………………………………….. 51
4.1.3. Nośność zewnętrznej ściany parteru ……………………………………… 60
4.2. Sprawdzanie nośności ścian parteru w energooszczędnym budynku
mieszkalnym – metoda uproszczona ……………………………………………… 69
4.2.1. Nośność wewnętrznej ściany parteru ……………………………………… 70
4.2.2. Nośność zewnętrznej ściany parteru ………………………………………. 72
4.3. Sprawdzenie nośności ściany wypełniającej poddanej obciążeniu wiatrem ……………………………………………………………………… 77
4.4. Sprawdzenie nośności ściany zewnętrznej piwnicy obciążonej parciem gruntu –metoda uproszczona ……………………………………………. 84
4.5. Sprawdzenie nośności ściany obciążonej prostopadle do swej powierzchni……………………………………………………………………. 87
4.6. Sprawdzenie nośności płyty stropu Kleina typu ciężkiego ……………….. 91
4.7. Wzmocnienie płyty stropu Kleina typu ciężkiego …………………………… 93
4.8. Sprawdzenie nośności płyty żeberkowej stropu Kleina ……………………. 95
4.9. Wzmocnienie płyty żeberkowej stropu Kleina ……………………………….. 98
4.10. Sprawdzenie nośności ścian obciążonych siłą skupioną – metoda podstawowa…………………………………………………………………. 101
4.11. Sprawdzenie nośności ścian obciążonych sił skupioną– metoda uproszczona …………………………………………………………………. 107
4.12. Sprawdzenie nośności i możliwości nadbudowy domu jednorodzinnego o konstrukcji tradycyjnej murowej………………………………………………… 109
Literatura …………………………………………………………………………………………….. 119

Autor

Wydawca

Rok wydania

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZYKŁADY OBLICZEŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI W NIEWYSOKICH OBIEKTACH…”