Promocja!

ANALIZA FUNDAMENTALNA DLA BYSTRZAKÓW

Original price was: 79.00zł.Current price is: 71.10zł.

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze

Dedykacja

Podziękowania autora

Wstęp

Część 1: Czym jest analiza fundamentalna i dlaczego warto się nią posługiwać

Rozdział 1: Jak zrozumieć analizę fundamentalną

Po co zawracać sobie głowę analizą fundamentalną
Niektóre z oczywistych zalet analizy fundamentalnej
Przykład z branży motoryzacyjnej
Analiza fundamentalna w działaniu
Dane fundamentalne, których należy szukać
Ustal, czego potrzebujesz
Znajomość narzędzi analizy fundamentalnej
Koncentracja na tym, co jest najważniejsze
Ocena trwałości podstaw funkcjonowania firm
Przepuszczanie pieniędzy: wydatki
Wskaźniki finansowe: mali przyjaciele pomagający zrozumieć firmy
Warto, aby analiza fundamentalna pracowała dla nas
Wykorzystujemy dane fundamentalne jako sygnały do kupowania lub sprzedawania
Niebezpieczeństwa związane z ignorowaniem danych fundamentalnych
Korzystamy z analizy fundamentalnej jak z przewodnika

Rozdział 2: Zaczynamy stosować analizę fundamentalną

Czym jest analiza fundamentalna
Nie tylko zgadywanki
Jak działa analiza fundamentalna
Kto może odnosić korzyści, przeprowadzając analizę fundamentalną
Jak śledzić przepływ pieniędzy, posługując się danymi fundamentalnymi
Porównujemy analizę fundamentalną z innymi sposobami podejmowania decyzji inwestycyjnych
Jak wypada analiza fundamentalna na tle inwestowania indeksowego
Analiza fundamentalna a analiza techniczna
Czy analiza fundamentalna jest dla Ciebie
Czy analiza fundamentalna jest trudna i trzeba być biegłym w matematyce
Czy analiza fundamentalna jest czymś odpowiednim dla Ciebie
Rodzaje ryzyka związanego z analizą fundamentalną
Zarabiamy pieniądze dzięki analizie fundamentalnej
Wyceny akcji i obligacji
Osiągamy zyski jako „kontrarianie”
Zestaw narzędzi analizy fundamentalnej
Rachunek zysków i strat
Podstawowe informacje o bilansie
Urok przepływów pieniężnych
Zapoznajemy się ze wskaźnikami finansowymi (w tym ze wskaźnikiem cena/zysk)

Rozdział 3: Jak podbić Wall Street: dlaczego analiza fundamentalna zapewnia inwestorom przewagę

Jak inwestować bardziej efektywnie, korzystając z danych fundamentalnych
Dobór akcji z powodów fundamentalnych
Przepłacamy, a portfel płacze
Jak nie reagować na krótkoterminowe ruchy cen
Podstawowe informacje, z których korzystają profesjonaliści
Czym jest „sposób Warrena Buffetta”
Graham i Dodd
Kiedy należy kupować akcje, a kiedy je sprzedawać
Cena akcji to nie wszystko
Dane fundamentalne i bieżąca cena akcji mogą się ze sobą nie zgadzać
Jak unikać rozreklamowanych akcji
Łączenie strategii „kup i trzymaj” z analizą fundamentalną
Perspektywa długoterminowa
Cierpliwość nie zawsze jest cnotą

Rozdział 4: Jak pozyskiwać dane fundamentalne

Kalendarz udostępniania danych
Które firmy muszą podawać do publicznej wiadomości stan swoich finansów
Początek wszystkiego: okres publikowania wyników
Komunikaty prasowe o wynikach finansowych
Jak przygotować się na 10-Q
Co zawiera 10-K
Przeglądamy raporty roczne
Co można znaleźć w informacji dla akcjonariuszy
Podstawy rachunkowości i matematyki
Działalność operacyjna: optymalizacja podstaw działania
Działalność inwestycyjna: trzeba wydawać, żeby móc zarabiać
Operacje finansowe: co robić z pieniędzmi
Uczymy się podstawowych operacji matematycznych: zmiany procentowe
Jak pozyskiwać niezbędne dane fundamentalne
Zapoznajemy się z bazą danych SEC
Szczegółowe instrukcje dotyczące dostępu do danych fundamentalnych za pomocą bazy EDGAR
Przenosimy dane fundamentalne do arkusza kalkulacyjnego
Jak szukać historii dywidend
Uzyskujemy informacje o podziałach akcji

Część 2: Jak należy przeprowadzać analizę fundamentalną

Rozdział 5: Analizujemy rentowność firmy z wykorzystaniem rachunku zysków i strat

Zgłębiamy rachunek zysków i strat
Kluczowe pozycje rachunku zysków i strat
Co wpływa do kasy: przychody
Podział przychodów
Obserwujemy rozwój firm
Czym są ponoszone przez firmy koszty
Obliczamy marże zysku i ustalamy, jakie jest ich znaczenie
Różne definicje marży
Ustalamy, czym jest zysk w przeliczeniu na akcję
Porównujemy zyski z oczekiwaniami
Jakie znaczenie mają oczekiwania inwestorów
Jak należy porównywać rzeczywiste wyniki finansowe z oczekiwaniami

Rozdział 6: Bilans jako źródło danych o sile firm

Oswajamy się z bilansem
Oddzielamy aktywa od zobowiązań
Podstawowe równanie w finansach
Poznajemy elementy bilansu
Zabezpieczamy aktywa
Ustalamy, czym są pasywa
Udziały w kapitale własnym
Analizujemy bilans
Zgłębiamy strukturę bilansu za pomocą analizy pionowej
Szukamy trendów za pomocą analizy poziomej
Monitorujemy kapitał pracujący
Analizujemy teraźniejszość: wskaźnik płynności bieżącej
Niebezpieczeństwa związane z rozwadnianiem kapitału
Jak można rozwodnić kapitał akcyjny
Gdy przyczyną rozwodnienia mogą być opcje
Ograniczanie liczby akcji za pomocą skupu akcji własnych

Rozdział 7: Śledzimy gotówkę za pomocą rachunku przepływów pieniężnych

Przyglądamy się rachunkowi przepływów pieniężnych okiem analityka fundamentalnego
Zapoznajemy się z przepływami gotówki
Kluczowe elementy rachunku przepływów pieniężnych
Badamy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Przyglądamy się przepływom z działalności inwestycyjnej
Analizujemy przepływy z działalności finansowej
Dlaczego inwestorów można mamić zyskami, ale nie przepływami pieniężnymi
Szybki i prosty sposób monitorowania przepływów pieniężnych
Czym są wolne przepływy pieniężne
Obliczamy wolne przepływy pieniężne
Ustalamy, w jakim tempie firmy wydają pieniądze

Rozdział 8: Korzystamy ze wskaźników finansowych do wyboru akcji

Posługujemy się wskaźnikami finansowymi, sprawdzając, co tak naprawdę dzieje się w firmach
Wskaźniki finansowe, które powinieneś znać i stosować
Wykorzystujemy wskaźniki do oceny zarządu
Oceniamy efektywność działania
Oceniamy płynność finansową firm
Poznajemy wskaźniki związane z wyceną akcji
Zapoznajemy się ze wskaźnikiem cena/zysk
Sposób obliczania C/Z
Co wskaźnik C/Z mówi o akcjach
Umieszczamy wskaźnik C/Z w odpowiedniej perspektywie
Przenosimy wskaźnik C/Z na wyższy poziom: C/Z/W
Obliczamy C/Z dla szerokiego rynku

Rozdział 9: Szukamy podpowiedzi inwestycyjnych w informacji dla akcjonariuszy

Ustalamy, czym jest informacja dla akcjonariuszy
Co można znaleźć w informacji dla akcjonariuszy
Zdobywamy informację dla akcjonariuszy
Analiza fundamentalna to nie tylko liczby
Czym jest ład korporacyjny
Poznajemy radę nadzorczą
Czytamy informację dla akcjonariuszy
Zapoznajemy się z organami spółki
Analizujemy poziom niezależności członków organów spółki
Poznajemy komisje rady nadzorczej
Szukamy potencjalnych konfliktów między organami a spółką
Ustalamy, jak są wynagradzani członkowie organów spółki
Audyt u audytora
Szukamy informacji o innych inwestorach
Ile można zarobić w spółce? Sprawdzamy dochody kierownictwa
Ustalamy, ile zarabia szefostwo
Sprawdzamy inne korzyści, których beneficjentami są członkowie kadry kierowniczej
Gdzie leżą prawdziwe pieniądze: opcje i akcje o ograniczonej zbywalności
Czego możemy się dowiedzieć o innych akcjonariuszach
Ustalamy, kto jeszcze ma akcje
Co myślą inni inwestorzy: propozycje akcjonariuszy

Część 3: Zarabiamy, posługując się analizą fundamentalną

Rozdział 10: Fundamentalne przesłanki decyzji zakupowych i sprzedażowych

Poszukujemy w danych fundamentalnych sygnałów kupna
Szukamy spółek, które będą w stanie przetrwać
Szukamy firm, które rosną
Stawiamy na tych, którzy przesuwają pionki
Pamiętamy o wskaźniku Z/C
Ustalamy, kiedy należy sprzedawać akcje
Najistotniejsze powody wyjścia z inwestycji
Dlaczego czasem warto sprzedawać akcje, które wszyscy chcą kupować
Co o tym, czy należy sprzedawać lub kupować akcje, mogą nam powiedzieć dywidendy
Obliczamy stopę dywidendy
Ustalamy, czy dostaniemy dywidendę
Sprawdzamy, czy spółki stać na wypłatę dywidendy
Wykorzystujemy dywidendy do wyceny spółek

Rozdział 11: Określamy wartość wewnętrzną akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Jak przestać zgadywać, ile warte są spółki
W czym bywa pomocna wartość wewnętrzna
Zdyskontowane przepływy pieniężne – zaczynamy
Przeprowadzamy analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Zaczynamy od wolnych przepływów pieniężnych
Ustalamy liczbę akcji w obrocie
Szacujemy wartość oczekiwanego tempa wzrostu w perspektywie średnioterminowej
Idziemy jeszcze dalej: tempo wzrostu w ujęciu długoterminowym
Analizujemy stopę dyskontową
Zestawiamy wszystko razem
Co zrobić, aby analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych pracowała na naszą rzecz
Strony internetowe, które pomagają w przeprowadzaniu DCF bez tej okropnej matematyki
Ograniczenia analizy DCF

Rozdział 12: Prześwietlamy spółki za pomocą raportów rocznych (10-K)

Zapoznajemy się z raportem rocznym
Najpierw ustalmy, jaka jest różnica między raportem rocznym a 10-K
Przyglądamy się 10-K
Analizujemy zasadnicze elementy raportu rocznego
Jak analizować rozbudowany raport roczny możliwie efektywnie
Zaczynamy od dołu: objaśnienia i przypisy
Co ma do powiedzenia kierownictwo?
Batalie sądowe i inne spory
Zwracamy szczególną uwagę na korekty w 10-K
Jaką wartość dla inwestorów mają opinie audytorów
Zwracamy uwagę na różnice zdań między spółkami i ich audytorami
Istotność mechanizmów kontrolnych
Zapoznajemy się z opiniami audytorów

Rozdział 13: Analizujemy publiczne oświadczenia spółek

Konferencje z analitykami jako źródło informacji o charakterze fundamentalnym
Jaki jest cel konferencji dla analityków
Gasnące światło prognoz
Szczegóły, które należy wychwytywać w trakcie konferencji dla analityków
Jak uzyskiwać dostęp do konferencji dla analityków
Zapoznajemy się z danymi fundamentalnymi z mediów
Pogłębiamy analizę fundamentalną, korzystając z informacji medialnych
Czego analitycy fundamentalni szukają w publikacjach medialnych
Kiedy należy zachowywać sceptycyzm wobec wypowiedzi szefów firm w mediach
Ustalamy, kiedy zwracać uwagę na walne zgromadzenia akcjonariuszy
Czego można się spodziewać podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy
„Zabawny” składnik analizy fundamentalnej

Rozdział 14: Korzystamy z wyników analiz dokonanych przez innych

Czytamy raporty analityków w poszukiwaniu wskazówek o charakterze fundamentalnym
Dlaczego warto poświęcać czas na czytanie raportów analityków
Rodzaje firm sporządzających analizy giełdowe
Podstawowe rodzaje raportów analitycznych
Jak czytać między wierszami raportów analityków
Skąd brać raporty analityków
Interpretujemy raporty agencji ratingowych przez pryzmat analizy fundamentalnej
Rola raportów sporządzanych przez agencje ratingowe
Gdzie można się zaopatrywać w raporty ratingowe
Ustalamy, kiedy ratingi kredytowe bywają podejrzane
Pozyskujemy dane fundamentalne przy użyciu instrumentów społecznościowych
Początki inwestowania społecznościowego
Dlaczego warto zwracać uwagę na to, co robią amatorzy
Jak wejść do sieci społecznościowej
Podglądamy ruchy dużych inwestorów

Rozdział 15: Analiza fundamentalna w ujęciu top-down

Pogłębiamy analizę fundamentalną, uwzględniając monitorowanie stanu gospodarki
W jaki sposób gospodarka wywiera wpływ na firmy
W jaki sposób gospodarka może zmieniać analizę fundamentalną
W jaki sposób stopy procentowe mogą zmieniać wartość firm
Analizujemy kluczowe wskaźniki opisujące kondycję gospodarki
Pamiętajmy o cyklu koniunkturalnym
Śledzimy ruchy gospodarki za pomocą oficjalnych wskaźników makroekonomicznych
Przewidujemy przyszłość, korzystając ze wskaźników wyprzedzających
Przyglądamy się indeksowi wskaźników wyprzedzających Conference Board
Giełda jako gospodarczy system wczesnego ostrzegania

Część 4: Analiza fundamentalna dla zaawansowanych

Rozdział 16: Docieramy do danych fundamentalnych dla branż

Ustalamy, jak branże, w których działają firmy, mogą wpływać na ich wartość
Czym jest branża?
Śledzimy wzloty i upadki branż
Sprawdzamy, jak radzą sobie konkretne sektory
Śledzimy dane fundamentalne sektorów
Śledzimy notowania giełdowe sektorów
Wykorzystujemy notowania funduszy do monitorowania sektorów i branż
Wprowadzamy analizę branżową do analizy fundamentalnej
Ocena wyników spółek na tle branż
Ustalamy, kim są konkurenci interesujących nas firm
Przyglądamy się danym charakterystycznym dla konkretnych branż
Przyglądamy się kosztom surowców
To moje! Zwracamy uwagę na kwestię udziałów w rynku

Rozdział 17: Obserwujemy trendy z pomocą analizy fundamentalnej

Ustalamy, dlaczego warto zajmować się trendami
Trendy mogą bardzo wiele mówić o przyszłości firm
Próbujemy przewidywać przyszłość za pomocą trendów
Próbujemy przewidywać przyszłość za pomocą analizy indeksowej
Posługujemy się średnimi kroczącymi
Szukamy trendów w informacjach o tym, jak obracają akcjami spółek ich szefowie i pracownicy
Gdy prezes idzie na całość, my też powinniśmy tak robić?
Zwracamy uwagę na sytuacje, w których spółki skupują własne akcje
Obserwujemy, kiedy insiderzy sprzedają akcje
Jak śledzić transakcje insiderów
Dokonujemy zautomatyzowanej selekcji spółek
Co mogą nam powiedzieć skanery akcji
Instrukcja obsługi przykładowego skanera

Rozdział 18: Unikamy nietrafionych inwestycji z pomocą analizy fundamentalnej

Odkrywamy niebezpieczeństwa związane z nieprzeprowadzaniem analizy fundamentalnej
Dlaczego inwestowanie w akcje konkretnych spółek jest ryzykowne
Ignorując dane fundamentalne, działamy na własne ryzyko
Dlaczego wydostawanie się z otchłani bywa niezmiernie trudne
Unikamy baniek i runu na akcje
Szukamy i unikamy czerwonych flag
Przekręty warte procesów sądowych – przykłady z życia wzięte
Dlaczego dochodzi do przekrętów
Czerwone flagi sygnalizujące matactwa

Rozdział 19: Łączymy analizę fundamentalną z analizą techniczną

Zapoznajemy się z analizą techniczną
Przyglądamy się wykresom kursów akcji
Czego szukają na wykresach analitycy techniczni
Czym analiza techniczna różni się od fundamentalnej
Łączymy analizę fundamentalną z analizą techniczną
Ceny akcji jako system wczesnego ostrzegania
Obserwujemy kursy w ujęciu historycznym
Podstawowe narzędzia wykorzystywane przez analityków technicznych
Staramy się nadążyć za średnimi kroczącymi
Monitorujemy wolumen obrotu
ABC bety
Czym jest krótka sprzedaż
Przyglądamy się opcjom
Rodzaje opcji
Zwracamy uwagę na ceny opcji sprzedaży i opcji kupna
Obserwujemy wskaźnik opcji put/call
Korzystamy z indeksu strachu: VIX
Posługujemy się metodami analizy technicznej w analizie fundamentalnej
Analizujemy dane fundamentalne na wykresach
Obserwujemy momentum w fundamentach

Część 5: Dekalogi

Rozdział 20: Dziesięć kwestii, którym powinniśmy się przyglądać, analizując spółki

Ustalamy, jaka część zysków firmy jest „rzeczywista”
Ustalamy, ile gotówki ma firma
Upewniamy się, czy nie przepłacimy
Oceniamy członków organów spółki
Badamy historię wypłat dywidendy
Porównujemy obietnice spółek z osiąganymi przez nie wynikami
Uważnie śledzimy zmiany w branży
Czym jest nasycenie? Ustalamy, kiedy firmy stają się zbyt duże
Nie należy przymykać oczu: obserwujemy konkurencję
Uważamy, gdy spółki stają się zbyt pewne siebie

Rozdział 21: Dziesięć celów, których nie da się osiągnąć, korzystając z analizy fundamentalnej

Posługując się analizą fundamentalną, nie sprawdzisz, czy kupujesz akcje we właściwym czasie
Analiza fundamentalna nie da Ci gwarancji, że zarobisz
Analiza fundamentalna nie ułatwi Ci wyboru akcji
Analiza fundamentalna nie pomoże Ci ograniczyć kosztów związanych z inwestowaniem
Analiza fundamentalna nie uchroni Cię przed oszustwami
Analiza fundamentalna nie ułatwia dywersyfikacji ryzyka
Analiza fundamentalna nie jest w stanie przewidywać przyszłości
Analiza fundamentalna nie sprawi, że staniesz się kolejnym Warrenem Buffettem
Analiza fundamentalna nie ochroni Cię przed Twoimi własnymi uprzedzeniami
Posługiwanie się analizą fundamentalną nie wybije Ci z głowy przekonania o tym, że zawsze masz rację
Obliczamy stopę zwrotu z inwestycji
Jak oblicza się ryzyko portfela

Ściąga

Autor

ISBN

978-83-283-86662-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ANALIZA FUNDAMENTALNA DLA BYSTRZAKÓW”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *