BEZPIECZEŃSTWO KONTENERÓW W DEVOPS

71.11

Na stanie

Spis treści

O autorze 13

O recenzentach 14

Podziękowania 15

Wprowadzenie 17

Rozdział 1. Pierwsze kroki z DevOps 19

 • Struktura 19
 • Cele 20
 • Czym jest DevOps? 20
 • Obszary metodyki DevOps 25
  • Zarządzanie i planowanie 26
  • Tworzenie i kompilowanie kodu 26
  • Ciągła integracja i testy 27
  • Automatyczne wdrażanie 27
  • Zapewnianie poprawnego działania oprogramowania w środowisku produkcyjnym 28
  • Monitorowanie 28
 • Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie oprogramowania 28
  • Kanał dostarczania oprogramowania 30
 • Narzędzia DevOps 32
  • Automatyzacja za pomocą narzędzi Jenkins i Drone 38
  • Zarządzanie infrastrukturą i konfiguracją 39
  • Narzędzia monitorujące 40
  • Pakiet ELK 41
  • Kontenery i orkiestracja 42
 • DevOps a bezpieczeństwo 42
  • Wprowadzenie do DevSecOps 43
 • Podsumowanie 45

Rozdział 2. Platformy kontenerowe 47

 • Struktura 47
 • Cele 48
 • Kontenery Dockera 48
  • Czym jest Docker? 48
  • Nowe funkcjonalności platformy Docker i zarządzanie kontenerami 49
  • Architektura platformy Docker 50
  • Silnik 50
  • Rejestr 52
  • Klient 52
  • Testowanie platformy Docker w chmurze 54
 • Orkiestracja kontenera 56
  • Docker Compose 56
 • Kubernetes 57
  • Instalacja platformy Kubernetes i kluczowe pojęcia 58
 • Docker Swarm 61
  • Swarm w praktyce 63
 • Platforma OpenShift 66
  • Platforma OpenShift jako usługa 66
  • Metodyka DevOps z platformą OpenShift 66
  • Najważniejsze elementy platformy OpenShift 69
  • Scenariusze szkoleniowe 72
 • Podsumowanie 72

Rozdział 3. Zarządzanie kontenerami i obrazami Dockera 75

 • Struktura 76
 • Cele 76
 • Zarządzanie obrazami Dockera 76
  • Wprowadzenie do obrazów Dockera 76
  • Warstwy obrazu 77
  • Etykiety obrazu 78
  • Projektowanie obrazów kontenerów 80
 • Polecenia Dockerfile 80
  • Czym jest plik Dockerfile? 81
  • Tworzenie obrazu za pomocą pliku Dockerfile 81
  • Dobre praktyki tworzenia pliku Dockerfile 85
 • Zarządzanie kontenerami 86
  • Wyszukiwanie i uruchamianie obrazu 86
  • Uruchomienie kontenera w tle systemu 88
 • Badanie kontenera 88
 • Optymalizacja obrazów 91
  • Pamięć podręczna platformy Docker 92
  • Optymalizacja kompilacji obrazu 94
  • Tworzenie aplikacji dla środowiska Node.js 94
 • Zmniejszanie obrazu 96
  • Zmniejszanie obrazów za pomocą obrazu Alpine Linux 97
  • Okrojone obrazy 98
 • Podsumowanie 101

Rozdział 4. Wprowadzenie do bezpieczeństwa platformy Docker 103

 • Struktura 104
 • Cele 104
 • Zasady bezpieczeństwa platformy Docker 104
  • Podatność głównego procesu platformy Docker na ataki 106
 • Dobre praktyki bezpieczeństwa 107
  • Uruchamianie kontenera jako nie-administratora 108
  • Uruchamianie kontenera w trybie tylko do odczytu 110
  • Blokowanie uprawnień SETUID i SETGID 111
  • Weryfikowanie wiarygodności obrazów 112
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów 112
 • Kompetencje kontenera 113
  • Wyświetlenie wszystkich kompetencji 115
 • Nadawanie i odbieranie kompetencji 116
 • Blokowanie polecenia ping w kontenerze 118
  • Nadawanie kompetencji do zarządzania siecią 120
  • Uruchamianie uprzywilejowanych kontenerów 121
 • Wiarygodność kontenerów 123
  • Podpisywanie obrazów 124
  • Bezpieczne pobieranie obrazów z wykorzystaniem pliku Dockerfile 126
  • Narzędzie notary do zarządzania obrazami 126
 • Rejestr Dockera 127
  • Czym jest rejestr? 127
  • Rejestr Dockera w serwisie Docker Hub 127
  • Tworzenie lokalnego rejestru 128
 • Podsumowanie 131
 • Pytania 131

Rozdział 5. Bezpieczeństwo hosta platformy Docker 133

 • Struktura 134
 • Cele 134
 • Bezpieczeństwo procesu platformy Docker 134
  • Audyt plików i katalogów 137
  • Bezpieczeństwo jądra systemu Linux i moduł SELinux 138
 • Profile AppArmor i Seccomp 139
  • Instalacja modułu AppArmor w systemie Ubuntu 140
  • Moduł AppArmor w praktyce 142
  • Domyślny profil AppArmorDocker 142
  • Uruchamianie kontenera bez profilu AppArmor 143
  • Uruchamianie kontenera z profilem Seccomp 144
  • Zmniejszanie podatności kontenera na ataki 145
 • Testowanie bezpieczeństwa platformy Docker 146
  • Przykłady użycia narzędzia Docker Bench for Security 149
  • Kod źródłowy narzędzia Docker Bench for Security 152
 • Audyt hosta platformy Docker za pomocą narzędzi Lynis i dockscan 155
  • Audyt pliku Dockerfile 156
  • Narzędzie dockscan skanujące luki w bezpieczeństwie i sprawdzające podatność platformy Docker na ataki 161
 • Podsumowanie 163
 • Pytania 163

Rozdział 6. Bezpieczeństwo obrazów Dockera 165

 • Struktura 166
 • Cele 166
 • Repozytorium Docker Hub 166
 • Skanowanie bezpieczeństwa obrazów Dockera 166
 • Proces skanowania obrazów Dockera 167
 • Otwarte narzędzia do analizy zagrożeń 169
  • Ciągła integracja oprogramowania na platformie Docker 169
  • CoreOS Clair 171
  • Dagda – pakiet testów bezpieczeństwa 171
  • OWASP Dependency-Check 175
  • MicroScanner 179
 • Skaner Clair i repozytorium Quay.io 180
  • Repozytorium GitHub i odnośniki do narzędzia Clair 187
 • Repozytorium obrazów Quay.io 188
  • Rejestracja w repozytorium Quay.io 189
 • Analiza obrazów Dockera za pomocą silnika i interfejsu CLI narzędzia Anchore 193
  • Uruchomienie silnika Anchore 195
 • Podsumowanie 200
 • Pytania 200

Rozdział 7. Audyt i analiza podatności kontenerów Dockera na ataki 201

 • Struktura 202
 • Cele 202
 • Zagrożenia i ataki na kontenery 202
  • Zagrożenie Dirty COW (CVE-2016-5195) 207
  • Zapobieganie zagrożeniu Dirty COW przy użyciu mechanizmu AppArmor 210
  • Zagrożenie jack in the box (CVE-2018-8115) 210
  • Najbardziej zagrożone pakiety 211
 • Analiza zagrożeń obrazów Dockera 212
  • Klasyfikacja zagrożeń 213
  • Zagrożenia obrazu Alpine 215
 • Zagrożenia platformy Docker 217
  • Zagrożone obrazy w serwisie Docker Hub 219
 • Uzyskiwanie szczegółowych informacji o zagrożeniach CVE za pomocą interfejsu vulners API 220
 • Podsumowanie 222
 • Pytania 222

Rozdział 8. Bezpieczeństwo platformy Kubernetes 223

 • Struktura 224
 • Cele 224
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa platformy Kubernetes 224
  • Zabezpieczanie kontenerów na platformie Kubernetes 224
  • Konfigurowanie platformy Kubernetes 225
  • Dobre praktyki bezpieczeństwa na platformie Kubernetes 226
  • Zarządzanie poufnymi informacjami 230
 • Bezpieczeństwo silnika platformy Kubernetes 231
 • Kontrola bezpieczeństwa platformy Kubernetes 231
  • Zwiększanie bezpieczeństwa kontenerów na platformie Kubernetes 232
 • Narzędzie Kube Bench i zagrożenia 234
  • Zalecenia CIS Benchmark dla platformy Kubernetes 234
  • Weryfikacja węzłów roboczych 235
  • Weryfikacja węzła głównego 235
 • Zagrożenia platformy Kubernetes 236
 • Projekty zabezpieczeń platformy Kubernetes 238
  • kube-hunter 238
 • kubesec 238
  • Wtyczki do zarządzania klastrem Kubernetesa 239
 • Podsumowanie 242
 • Pytania 242

Rozdział 9. Sieć kontenerów Dockera 245

 • Struktura 245
 • Cele 246
 • Typy sieci kontenerów 246
  • Typy sieci na platformie Docker 246
  • Tryb mostu 248
  • Tryb hosta 253
 • Zarządzanie siecią na platformie Docker 255
  • Sieć na platformie Docker 255
 • Komunikacja między kontenerami i wiązanie portów 258
  • Wiązanie portów kontenera i portów hosta 258
  • Eksponowanie portów 259
 • Tworzenie sieci na platformie Docker i zarządzanie nimi 260
  • Polecenia sieciowe 260
  • Sieć mostowa 261
  • Dołączenie kontenera do sieci 262
 • Łączenie kontenerów 265
  • Łączenie kontenerów wewnątrz hosta za pomocą parametru –link 265
  • Zmienne środowiskowe 266
 • Podsumowanie 268
 • Pytania 269

Rozdział 10. Monitorowanie kontenerów 271

 • Struktura 271
 • Cele 272
 • Wydajność kontenerów, wskaźniki i zdarzenia 272
  • Zarządzanie dziennikami 272
  • Wskaźniki kontenerów 275
  • Odczytywanie wskaźników za pomocą polecenia docker inspect 278
  • Zdarzenia w kontenerach Dockera 278
  • Inne narzędzia monitorujące 280
 • Narzędzia do monitorowania wydajności 283
  • cAdvisor 283
 • dive 286
 • Falco 289
  • Monitorowanie działania 290
  • Monitorowanie serwisu WordPress 290
 • Uruchomienie kontenera z narzędziem Falco 291
  • Filtry 294
  • Analiza wywołań systemowych za pomocą narzędzia Csysdig 296
 • Podsumowanie 296
 • Pytania 297

Rozdział 11. Administrowanie kontenerami Dockera 299

 • Struktura 300
 • Cele 300
 • Wprowadzenie do administrowania kontenerami 300
 • Zarządzanie kontenerami Dockera za pomocą narzędzia Rancher 302
  • Wdrożenie platformy Kubernetes za pomocą narzędzia Rancher 306
 • Zarządzanie kontenerami za pomocą narzędzia Portainer 310
  • Wdrożenie narzędzia Portainer w klastrze Docker Swarm 320
  • Zarządzanie klastrem Docker Swarm za pomocą narzędzia Portainer 323
 • Podsumowanie 326
 • Pytania 326
Autor

ISBN

978-83-283-7996-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BEZPIECZEŃSTWO KONTENERÓW W DEVOPS”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *