BIOCHEMIA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

25.90

Na stanie

Niniejszy skrypt powstał z intencją przekazania studentom podstawowej wiedzy oraz instrukcji postępowania podczas realizacji eksperymentalnego elementu przedmiotu biochemia. Z jednej strony stanowi on obok ćwiczeń rachunkowych komponent poszerzający i utrwalający wiedzę przekazaną podczas wykładów, z drugiej zaś pozwala poznać zasady i możliwości prac doświadczalnych z zakresu biochemii. Realizacja laboratorium z biochemii jest dla studentów jedną z pierwszych bezpośrednich okazji do indywidualnego wykonywania eksperymentów. Umożliwia to im ocenę swoich zdolności do samodzielnej pracy doświadczalnej, która będzie ważnym elementem podczas dalszych studiów na kierunku biotechnologia, szczególnie przy realizacji pracy dyplomowej. Będzie również przydatna po ukończeniu studiów, w przyszłej pracy zawodowej. Zamieszczony w skrypcie zestaw ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do specyfiki kształcenia w zakresie biochemii na wydziałach chemicznych uczelni technicznych. Uwzględnia kierunki dyplomowania typu: biotechnologia molekularna, biotechnologia leków czy technologia, biotechnologia i analiza żywności. Proponowany do wykonania zestaw ćwiczeń został podzielony na kilka grup.

Przedmiotem eksperymentów w dwóch pierwszych grupach są aminokwasy i białka, w tym białka katalityczne, oraz enzymy. Ćwiczenia te dotyczą zarówno właściwości i metod izolacji białek, jak i analizy kinetycznej reakcji enzymatycznych. Analiza struktury glikogenu i metody oznaczania cukrów zostały zawarte w rozdziale III – Cukry, natomiast rozdział IV – Lipidy obejmuje ćwiczenia pozwalające poznać różnice pomiędzy izolacją lipidów z tkanki zwierzęcej – wątroby a izolacją ekstraktu lipidowego z materiału roślinnego – owocu gałki muszkatołowej. Eksperymenty z kwasami nukleinowymi zostały ograniczone w rozdziale V do dwóch ćwiczeń, ponieważ tej grupie cząsteczek poświęconych jest więcej zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotów z grupy biologii molekularnej. Ostatnia, VI grupa czterech ćwiczeń zawiera przykłady zastosowania różnych technik laboratoryjnych oraz analizy ekstraktów roślinnych m.in. pod kątem oznaczania witaminy C w żywności. Zestaw opisów ćwiczeń uzupełnia ostatni punkt, będący prezentacją metod obliczania i przygotowywania roztworów o zadanych stężeniach.

Autorki mają nadzieję, że skrypt będzie nie tylko służył studentom jako niezbędna pomoc podczas aktualnej realizacji laboratorium z biochemii na kierunkach biotechnologicznych, ale także otworzy przed nimi szersze możliwości w zakresie zarówno przybliżenia tajników wiedzy biochemicznej, jak i poszerzenia umiejętności eksperymentalnych w obszarze biochemii.

Spis treści

Od autorek 5
Informacje ogólne 6
Przepisy BHP w laboratorium biochemicznym 7
Rozdział I Aminokwasy i białka 9
1. Rozdzielanie i identyfikacja aminokwasów (Milena Marycz) 11
2. Właściwości fizykochemiczne białek (Anna Kwaśniewska) 23
3. Metody oznaczania stężenia białka (Anna Kwaśniewska) 33
4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek z wykorzystaniem elektroforezy
SDS-PAGE w warunkach denaturujących (Joanna Pilch) 41
Rozdział II Enzymy 49
5. Określanie parametrów kinetycznych reakcji hydrolizy katalizowanej
przez fosfatazę kwaśną (Agnieszka Potęga) 50
6. Izolacja i oczyszczanie inwertazy z drożdży piekarniczych
Saccharomyces cerevisiae (Agnieszka Potęga) 66
Rozdział III Cukry. 83
7. Analiza strukturalna glikogenu (Ewa Augustin) 84
8. Ilościowe oznaczanie cukrów (węglowodanów) (Zofia Mazerska) 91
Rozdział IV Lipidy. 107
9. Izolacja lipidów z tkanki wątrobowej (Zofia Mazerska) 108
10. Izolacja, oczyszczanie i częściowa charakterystyka ekstraktu lipidowego
z gałki muszkatołowej (Agnieszka Potęga) 118
Rozdział V Kwasy nukleinowe 127
11. Izolacja chromosomalnego DNA z komórek bakteryjnych (Anna Wandas) 128
12. Oddziaływanie ksenobiotyków z DNA (Ewa Augustin) 137
Rozdział VI Inne 143
13. Techniki laboratoryjne stosowane w laboratorium biochemicznym
(Anna Wandas) 144
14. Analiza ekstraktów roślinnych metodą chromatografii cienkowarstwowej
(Anna Mieszkowska) 157
15. Oznaczanie witaminy C w żywności (Anna Kwaśniewska) 164
16. Metody obliczania stężeń 169

 

Autor

ISBN

978-83-7348-849-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BIOCHEMIA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *