C# LEKCJE PROGRAMOWANIA PRAKTYCZNA NAUKA PROGRAMOWANIA DLA PLATFORM NET I NET.CORE

107.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp 17

CZĘŚĆ I. PODSTAWY PROGRAMOWANIA 19

Rozdział 1. Pierwszy kontakt ze środowiskiem Visual Studio 2019 i językiem C# 21

  • Projekt aplikacji konsolowej 22
  • Skróty klawiszowe Visual Studio 25
  • Podpowiadanie kodu (IntelliSense) 27
  • Strumienie wyjścia i wejścia 28
  • Wszystkiego po trochu 29
  • Pytania 32

Rozdział 2. NET Framework, .NET Core i .NET Standard 33

 • Pytania 36

Rozdział 3. Podstawowe typy danych 37

  • Deklaracja i zmiana wartości zmiennej 37
  • Typy liczbowe oraz typ znakowy 39
  • Określanie typu zmiennej przy inicjacji (pseudotyp var) 41
  • Operatory 42
  • Konwersje typów 45
  • Łańcuchy 46
  • String kontra StringBuilder 48
  • [Dla dociekliwych] Formatowanie łańcuchów 50
  • Typ wyliczeniowy 51
 • Ćwiczenia 52
  • Średnia arytmetyczna 52
  • Równanie kwadratowe 55
  • Łańcuchy 57
 • Pytania 57
 • Zadanie 58

Rozdział 4. Metody 59

  • Parametry metody. Przeciążanie metod 60
  • Domyślne wartości argumentów metod – argumenty opcjonalne 61
  • Argumenty nazwane 62
  • Wartości zwracane przez metody 62
  • Zwracanie wartości przez argument metody 63
 • [Dla dociekliwych] Zagadnienia zaawansowane 65
  • [Dla dociekliwych] Delegacje 65
  • [Dla dociekliwych] Wyrażenia lambda 66
  • [Dla dociekliwych] Delegacje Action, Func i Predicate 68
  • [Dla dociekliwych] Caller Information 69
 • Ćwiczenia 71
  • Średnia arytmetyczna 71
  • Parzystość 71
  • Zamiana parametrów 72
  • [Dla dociekliwych] Metoda ogólna 73
  • Równanie kwadratowe 74
  • [Dla dociekliwych] Pochodne 75
 • Pytania 77

Rozdział 5. Sterowanie przepływem 79

 • Wybór 79
  • Instrukcja warunkowa if..else 79
  • Konstrukcja if..else..if 80
  • Instrukcja wyboru switch 81
  • [Dla dociekliwych] Nowa składnia switch 82
 • Powtarzanie 83
  • Pętla for 84
  • Pętla while 86
  • Przerywanie iteracji i pętli 88
 • Wyjątki 88
  • Przechwytywanie wyjątków 89
  • [Dla dociekliwych] Filtrowanie wyjątków 89
  • [Dla dociekliwych] Sekcja finally 90
  • Zgłaszanie wyjątków 91
 • [Dla dociekliwych] Dyrektywy preprocesora 92
  • Kompilacja warunkowa 92
  • Definiowanie stałych preprocesora 94
  • Bloki 95
 • [Dla dociekliwych] Atrybuty 96
 • Ćwiczenia 96
  • Pętla for 96
  • Liczba Eulera 98
  • Pytaj aż do skutku 101
 • Pytania 103
 • Zadania 104

Rozdział 6. Wiele hałasu o null 107

 • Typy wartościowe i referencyjne 107
 • Zwalnianie obiektów z pamięci 110
 • Nullable 114
 • [Dla dociekliwych] Leniwe inicjowanie zmiennych 116
 • Pudełkowanie 116
 • Operatory is i as 117
 • [Dla dociekliwych] Typy dynamiczne 118
 • Ćwiczenie 119
 • Pytania 120

Rozdział 7. Tablice, pętle i pliki 121

 • Tablice 121
 • Pętla foreach 123
 • Wybór elementów z tablicy 123
 • Tablica jako argument metody 124
  • Podstawy 124
  • [Dla dociekliwych] Dwie ciekawostki 125
 • Sortowanie 126
 • Liczby losowe 126
 • Pliki tekstowe 128
 • Tablice dla typów referencyjnych 132
  • Inicjacja elementów tablicy 132
  • Pętla foreach 133
  • Sortowanie 133
  • Płytkie i głębokie kopiowanie 134
 • Ćwiczenia 135
  • Zabawa dwiema kostkami 135
  • Agregacja danych 136
  • Przeszukiwanie zbioru 138
  • [Dla dociekliwych] Zapowiedź LINQ 140
  • Sortowanie i mediana 141
  • [Dla dociekliwych] Histogram 143
 • Pytania 146
 • Zadania 146

Rozdział 8. Tropienie błędów 149

 • Program z błędem logicznym – pole do popisu dla debuggera 149
 • Kontrolowane uruchamianie aplikacji w Visual Studio 150
  • Śledzenie wykonywania programu krok po kroku (F10 i F11) 150
  • Run to Cursor (Ctrl+F10) 152
  • Punkt przerwania (F9) 152
  • Okna Automatyczne, Lokalne i Wyrażenie kontrolne 153
 • Stan wyjątkowy 156
  • Zgłaszanie wyjątków 156
  • Przechwytywanie wyjątków w konstrukcji try..catch 158
  • Wymuszenie kontroli zakresu zmiennych 159

Rozdział 9. Kolekcje i krotki 161

 • Kolekcje 161
  • Lista 161
  • Słowniki 164
  • Kolejka i stos 165
  • [Dla dociekliwych] Iterator 166
  • [Dla dociekliwych] Słowo kluczowe yield 168
 • Krotki 169
 • Ćwiczenia 170
  • Równania kwadratowe 170
  • Filtrowanie liczb parzystych 172
  • Tłumaczenie 174
 • Pytania 177
 • Zadania 177

[Dla dociekliwych] Rozdział 10. Maszyna Turinga 179

 • Maszyna Turinga 179
 • Dodawanie plików tekstowych do projektu 181
 • Analiza zapisu taśmy 182
 • Wczytywanie i parsowanie kodu programu 183
 • Wykonywanie programu 184
 • Argumenty linii komend 187
 • Dystrybucja programów 188
 • Zadania 189

CZĘŚĆ II. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 191

Rozdział 11. Definiowanie typów 193

 • Po co definiować własne typy? 193
 • Pojęcia programowania obiektowego 195
  • Pola i metody 196
  • Konstruktor 197
  • Własności 197
  • Modyfikatory dostępu 198
  • Modyfikatory const i readonly 199
 • Klasa czy struktura? 200
 • Ćwiczenia 200
  • Przygotowywanie projektu 201
  • Konstruktor i statyczne pola 202
  • Pierwsze testy 204
  • Konwersje na łańcuch (metoda ToString) i na typ double 205
  • Nadpisywanie i przeciążanie metod 206
  • Metoda upraszczająca ułamek 206
  • Właściwości 208
  • Domyślnie implementowane właściwości 210
  • Operatory arytmetyczne 211
  • Operatory porównania oraz metody Equals i GetHashCode 213
  • Operatory konwersji 215
  • [Dla dociekliwych] Różne sposoby definiowania metod 216
  • [Dla dociekliwych] Operator potęgowania 217
  • Implementacja interfejsu IComparable<> 218
 • Pytania 221
 • Zadania 221

Rozdział 12. Biblioteki DLL 225

 • Tworzenie zarządzanej biblioteki DLL 226
 • Dodawanie do aplikacji referencji do biblioteki DLL 229
 • [Dla dociekliwych] Dynamiczne ładowanie typów 230
 • [Dla dociekliwych] Pakiet NuGet 231
 • Pytania 233

Rozdział 13. Testy jednostkowe 235

 • Projekt testów jednostkowych 236
 • Przygotowania do tworzenia testów 237
 • Pierwszy test jednostkowy 237
 • Uruchamianie testów 239
 • Dostęp do prywatnych pól testowanej klasy 240
 • Testowanie wyjątków 242
 • Kolejne testy weryfikujące otrzymane wartości 243
 • Test ze złożoną weryfikacją 244
 • Wielokrotnie powtarzane testy losowe 245
 • Niepowodzenie testu 246
 • Nieuniknione błędy 249
 • Pytania 252
 • Zadania 253

Rozdział 14. Przykłady I 255

 • Rozwiązywanie równań kwadratowych 255
  • Wariant 1. 256
  • Wariant 2. 259
  • Wariant 3. 260
  • Dodatkowa optymalizacja 262
 • [Dla dociekliwych] Maszyna Turinga 2.0 264
  • Dwójka 264
  • Czwórka 266
  • Program 267
  • Stan 268
  • Maszyna 271
  • Rozruch 272
  • Wezwanie do refaktoryzacji 274
 • Statystyka 274
  • Biblioteka. Interfejs IEnumerable<> 275
  • Aplikacja 278
  • Zbiór parametrów statystycznych 280
 • Zadania 282

Rozdział 15. Miscellanea 283

 • Rozszerzenia 283
 • Singleton 285
  • Klasa statyczna 285
  • Ukryty konstruktor 286
  • Leniwa inicjacja 288
 • Dopasowywanie wzorca 289
 • [Dla dociekliwych] Zdarzenia 290
 • [Dla dociekliwych] Typy anonimowe 293
 • [Dla dociekliwych] Uwaga na temat zwalniania pamięci w klasach 295
 • Ćwiczenia 298
  • Rozszerzenia. Dopełnienie imitacji LINQ 298
  • [Dla dociekliwych] Zdarzenia. Śledzenie zmian 300
  • Singleton. Rejestrowanie zdarzeń w aplikacji 302
 • Pytania 305
 • Zadania 305

[Dla dociekliwych] Rozdział 16. Typy ogólne 307

 • Definiowanie typów ogólnych 308
 • Określanie warunków, jakie mają spełniać parametry 309
 • Implementacja interfejsów przez typ ogólny 310
 • Definiowanie aliasów 312
 • Typy ogólne z wieloma parametrami 312
 • Kowariancja i kontrawariancja typów 314
 • Pytania 318

Rozdział 17. Dziedziczenie i polimorfizm 319

 • Dziedziczenie 319
  • Klasy bazowe i klasy potomne 319
  • Kolejność wywoływania konstruktorów 322
  • Konwersja referencji do klasy bazowej 323
  • Nadpisywanie a przesłanianie metod 324
 • Polimorfizm 327
  • Klasy abstrakcyjne 327
  • Metody i własności wirtualne 330
  • Polimorfizm 332
  • Konstruktory a dziedziczenie raz jeszcze 334
 • Ćwiczenia 337
  • Relacje „jest” i „ma” 337
  • Nadpisywanie i przeciążanie metod 339
  • Zakres chroniony 340
 • Pytania 342
 • Zadania 342

Rozdział 18. Interfejsy 345

 • Interfejsy jako „wspólny mianownik” 345
 • Interfejsy a klasy abstrakcyjne 347
 • Przykład 349
 • Interfejsy ogólne 350
 • Pytania 352
 • Zadania 352

Rozdział 19. Klasa do klasy 353

 • SOLID 353
  • Zasada jednej odpowiedzialności 354
  • Zasada otwarte-zamknięte 357
  • Zasada podstawienia Liskov 359
  • Zasada segregacji interfejsów 363
  • Zasada odwrócenia zależności 365
  • Krótki komentarz na temat odwrócenia kontroli 368
  • Programowanie kontraktowe 369
 • GRASP 369
 • Zapachy kodu 371

Rozdział 20. Przykłady II 373

 • Oprogramowanie dla działu kadr 373
  • Pracownik (liść) 373
  • Kierownik (gałąź) 374
  • Cykle 376
  • Odwiedzający 377
  • Wyświetlanie 380
  • Głębokość 381
  • Rozwiązanie problemu cykli 383
  • Spłaszczanie drzewa do listy 386
  • Zalety wzorców projektowych 387
 • Rozszerzenie parametrów statystycznych 388
 • Zadania 389

CZĘŚĆ III. DANE W APLIKACJI 391

Rozdział 21. Wzorzec MVC 393

 • Model 394
 • Kontroler 397
 • Widok 404
 • Stosowanie i wycofywanie zmian 405
 • Przerost formy nad treścią? 408
 • Zadania 409

Rozdział 22. Przechowywanie danych w plikach XML 411

 • Podstawy języka XML 411
  • Deklaracja 411
  • Elementy 412
  • Atrybuty 413
  • Komentarze 413
 • LINQ to XML 413
  • Tworzenie pliku XML za pomocą klas XDocument i XElement 413
  • Pobieranie wartości z elementów o znanej pozycji w drzewie 417
  • Pobieranie danych do kolekcji 418
  • Drzewo i rekurencja 424
  • Wyświetlanie drzewa w konsoli 426
 • Zadania 427

Rozdział 23. LINQ 429

 • Operatory LINQ 429
 • Pobieranie danych (filtrowanie i sortowanie) 431
 • Analiza pobranych danych 433
 • Wybór elementu 433
 • Weryfikowanie danych 433
 • Prezentacja w grupach 434
 • Łączenie zbiorów danych 434
 • Łączenie danych z różnych źródeł (operator join) 435
 • Możliwość modyfikacji danych źródła 436
 • Zapisywanie danych z kolekcji do pliku XML 437
 • Zadania 439

Rozdział 24. Serializacja do XML i JSON 441

 • XML 441
 • JSON 445
 • Zadanie 450

Rozdział 25. CSV 451

 • Zapis kolekcji do pliku CSV 451
 • Kwestia przecinka 453
 • Odczytywanie danych 454
 • Uogólnienie 455
 • Zadania 458

Rozdział 26. OpenXML (.docx) 461

 • Pakiet NuGet 461
 • Formatowania 462
 • Tekst 465
 • Tworzenie dokumentu 466
 • Rysunek 471
 • Tabela 476
 • Strumień w pamięci 480

Rozdział 27. Entity Framework Core i SQLite 481

 • Instalacja pakietów NuGet 481
 • Klasy encji i relacje 482
 • Baza danych i tabele 484
 • Dodawanie rekordów do tabeli 486
 • Wyświetlanie rekordów 488
 • Usuwanie rekordów 491
 • Zmienianie danych w rekordzie 494
 • Pominięte zagadnienia 495
 • Inne scenariusze 496
 • Zadania 497

DODATKI 499

Dodatek A. Informacje o systemie 501

 • Informacje o środowisku aplikacji 501
  • Podstawowe informacje o systemie i profilu użytkownika 501
  • Katalogi specjalne zdefiniowane w bieżącym profilu użytkownika 502
  • Odczytywanie zmiennych środowiskowych 503
  • Lista dysków logicznych 504

Dodatek B. Elementy programowania współbieżnego 507

  • Równoległa pętla for 507
  • Przerywanie pętli 509
 • Programowanie asynchroniczne. Modyfikator async i operator await 510
 • Zadania 517

Dodatek C. Git. Wersjonowanie i kopie bezpieczeństwa kodu źródłowego 519

 • Systemy kontroli wersji kodu źródłowego 519
 • Serwisy Git 521
 • Tworzenie projektu 523
 • Tworzenie nowej gałęzi 529
 • Wprowadzanie zmian w projekcie 529
 • Zatwierdzanie zmian 531
 • Wypychanie do repozytorium 531
 • Klonowanie projektu 533
 • Rozwiązywanie konfliktów (scalanie) 535
 • Scalanie gałęzi 541
 • Przywracanie wcześniejszej wersji projektu 544
 • O czym nie musimy wiedzieć, korzystając z Git w Visual Studio? 547

Dodatek D. Co nowego w C# 9.0? 549

 • Nowa inicjacja własności 549
 • Rekordy 553
 • Zmiany w instrukcji switch 558
 • Polecenia najwyższego poziomu 559
Autor

ISBN

978-83-283-1102-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „C# LEKCJE PROGRAMOWANIA PRAKTYCZNA NAUKA PROGRAMOWANIA DLA PLATFORM NET I NET.CORE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *