C# ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ

80.10

Na stanie

Spis treści

Wprowadzenie (xvi)

CZĘŚĆ I. PODSTAWY PROGRAMOWANIA

1. Zaczynamy (2)

 • Przygotowywanie miejsca do pracy (4)
 • Pobieranie narzędzi i wersji demonstracyjnych (4)
 • Korzystanie z narzędzi (5)
  • Projekty i rozwiązania Visual Studio (6)
  • Uruchamianie programu za pomocą Visual Studio (7)
  • Zatrzymywanie programu uruchomionego w Visual Studio (10)
  • Aplikacja MyProgram (11)
 • Czego się nauczyłeś? (15)

2. Co to jest programowanie? (18)

 • Jakie cechy charakteryzują programistę? (20)
  • Programowanie i planowanie imprez (20)
  • Programowanie i problemy (21)
  • Programiści i ludzie (22)
 • Komputery jako procesory danych (23)
  • Maszyny, komputery i my (23)
  • Jak działają programy (26)
  • Programy jako procesory danych (27)
 • Dane i informacje (35)
 • Czego się nauczyłeś? (39)

3. Pisanie programów (42)

 • Struktura programu C# (44)
  • Identyfikacja zasobów (44)
  • Rozpoczynanie definicji klasy (45)
  • Deklarowanie metody StartProgram (46)
  • Ustawianie tytułu i wyświetlanie wiadomości (47)
 • Dodatkowe Snapy (50)
  • SpeakString (50)
 • Tworzenie nowych plików programu (52)
 • Dodatkowe Snapy (61)
  • Delay (61)
  • SetTextColor (61)
  • SetTitleColor (62)
  • SetBackgroundColor (63)
 • Tworzenie własnych kolorów (63)
 • Czego się nauczyłeś? (66)

4. Praca z danymi w programie (68)

 • Zaczynamy pracę ze zmiennymi (70)
  • Zmienne i pamięć komputera (71)
  • Deklarowanie zmiennej (71)
  • Proste instrukcje przypisania (73)
 • Używanie zmiennej w programie (74)
  • Przypisywanie wartości w deklaracji (76)
  • Dodawanie do siebie łańcuchów znaków (77)
 • Praca z liczbami (80)
  • Liczby całkowite i liczby rzeczywiste (80)
  • Wykonywanie obliczeń (83)
 • Praca z różnymi typami danych (85)
  • Konwertowanie liczb na tekst (86)
 • Liczby całkowite i liczby rzeczywiste w programach (89)
  • Typy zmiennych i wyrażenia (89)
  • Precyzja i dokładność (91)
  • Konwertowanie typów za pomocą rzutowania (92)
  • Używanie rzutowania na argumentach w wyrażeniu (93)
  • Typy i błędy (94)
 • Dodatkowe Snapy (95)
  • Snapy pogodowe (95)
  • ThrowDice (96)
 • Czego się nauczyłeś? (97)

5. Podejmowanie decyzji w programie (100)

 • Boolowski typ danych (102)
  • Deklaracja zmiennej boolowskiej (102)
  • Wyrażenia boolowskie (103)
 • Używanie konstrukcji if oraz operatorów (104)
  • Operatory relacyjne (106)
  • Operatory równości (107)
  • Porównywanie łańcuchów znaków (109)
 • Tworzenie bloków instrukcji (110)
  • Zmienne lokalne w blokach kodu (111)
 • Tworzenie złożonych warunków przy użyciu operatorów logicznych (113)
  • Praca z logiką (116)
 • Dodawanie komentarzy, aby program był bardziej czytelny (117)
 • Park rozrywki i programy (119)
  • Odczytywanie liczb (122)
  • Budowanie logiki przy użyciu warunków if (124)
  • Kończenie programu (125)
 • Praca z zasobami programu (127)
  • Zarządzanie zasobami w Visual Studio (127)
  • Odtwarzanie dźwięków z zasobów (128)
  • Wyświetlanie obrazu (129)
 • Czego się nauczyłeś? (132)

6. Powtarzanie akcji za pomocą pętli (134)

 • Użycie pętli do napisania programu wyboru pizzy (136)
  • Liczenie wyborów (136)
  • Wyświetlanie podsumowania (139)
  • Pobieranie wyborów użytkowników (139)
  • Dodawanie pętli while (142)
 • Walidacja danych wejściowych za pomocą pętli while (149)
 • Korzystanie z programu Visual Studio do śledzenia wykonywania programów (151)
 • Odliczanie w pętli w programie do nauki tabliczki mnożenia (157)
 • Używanie konstrukcji pętli for (160)
 • Wychodzenie z pętli (163)
 • Wracanie na początek pętli za pomocą słowa kluczowego continue (165)
 • Dodatkowe Snapy (168)
  • Głosowe wprowadzanie danych (168)
  • Tajne wprowadzanie danych (169)
 • Czego się nauczyłeś? (170)

7. Korzystanie z tablic (172)

 • Poczęstuj się lodami (174)
  • Przechowywanie danych w pojedynczych zmiennych (175)
 • Tworzenie tablicy (176)
  • Korzystanie z indeksu (177)
  • Praca z tablicami (179)
  • Wyświetlanie zawartości tablicy za pomocą pętli for (184)
  • Wyświetlanie menu użytkownika (186)
  • Sortowanie tablicy przy użyciu metody sortowania bąbelkowego (187)
  • Znajdowanie najwyższych i najniższych wartości sprzedaży (194)
  • Obliczanie całkowitej i średniej sprzedaży (196)
  • Dokończenie programu (198)
 • Wiele wymiarów w tablicach (199)
  • Użycie zagnieżdżonych pętli for do pracy z tablicami dwuwymiarowymi (201)
  • Tworzenie testowych wersji programów (203)
  • Znajdowanie długości wymiaru tablicy (204)
 • Używanie tablic jako tabel wyszukiwania (206)
 • Czego się nauczyłeś? (208)

CZĘŚĆ II. PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

8. Używanie metod do upraszczania programów (212)

 • Z czego składa się metoda? (214)
  • Dodanie metody do klasy (215)
  • Przekazywanie informacji do metod za pomocą parametrów (217)
  • Zwracanie wartości z wywołań metod (222)
 • Tworzenie niewielkiej aplikacji do kontaktów (224)
 • Wczytywanie danych kontaktowych (227)
 • Przechowywanie informacji kontaktowych (228)
 • Korzystanie z lokalnej pamięci systemu Windows (229)
 • Używanie parametrów referencyjnych do dostarczania wyników z wywołania metody (231)
 • Wyświetlanie danych kontaktowych (237)
 • Dodawanie do metod komentarzy IntelliSense (241)
 • Czego się nauczyłeś? (243)

9. Tworzenie strukturalnych typów danych (246)

 • Zapisywanie nut przy użyciu struktury (248)
  • Tworzenie i deklarowanie struktury (250)
  • Tworzenie tablic wartości struktury (252)
  • Struktury i metody (253)
  • Konstruowanie wartości struktury (256)
  • Tworzenie rejestratora muzyki (260)
  • Tworzenie predefiniowanych tablic (262)
 • Obiekty i obowiązki: niech wartość SongNote odgrywa się sama (263)
 • Ochrona wartości przechowywanych w strukturze (264)
 • Tworzenie programu do rysowania za pomocą biblioteki Snaps (267)
  • Rysowanie kropek na ekranie (268)
  • Używanie Snapa DrawDot do rysowania kropki na ekranie (269)
  • Struktura SnapsCoordinate (270)
  • Używanie Snapa GetDraggedCoordinate do wykrywania pozycji rysowania (272)
  • Używanie Snapa SetDrawingColor do ustawiania koloru rysowania (274)
  • Używanie Snapa ClearGraphics do czyszczenia ekranu (276)
  • Struktura SnapsColor (277)
 • Tworzenie typów wyliczeniowych (278)
 • Podejmowanie decyzji za pomocą konstrukcji switch (280)
 • Dodatkowe Snapy (282)
  • GetTappedCoordinate (282)
  • DrawLine (283)
  • GetScreenSize (284)
  • PickImage (285)
 • Czego się nauczyłeś? (285)

10. Klasy i referencje (288)

 • Tworzenie programu Rejestr czasu pracy (290)
  • Tworzenie struktury do przechowywania informacji kontaktowych (290)
  • Używanie referencji this podczas pracy z obiektami (292)
  • Zarządzanie wieloma kontaktami (294)
  • Tworzenie danych testowych (296)
  • Projektowanie interfejsu użytkownika programu Rejestr czasu pracy (297)
  • Strukturyzacja programu Rejestr czasu pracy (298)
  • Tworzenie nowego kontaktu (299)
  • Znajdowanie danych klienta (300)
  • Dodawanie minut do kontaktu (302)
  • Wyświetlanie podsumowania (304)
 • Struktury i klasy (306)
  • Sortowanie i struktury (306)
  • Sortowanie i referencje (307)
  • Typy referencyjne i typy zawierające wartości (308)
  • Referencje i przypisania (311)
  • Klasy i konstruktory (316)
  • Tablice referencji do klas (317)
 • Od tablic do list (319)
  • Przechodzenie przez listy danych (321)
  • Listy i wartość indeksu (322)
  • Listy struktur (322)
 • Przechowywanie danych przy użyciu formatu JSON (323)
  • Biblioteka JSON firmy Newtonsoft (324)
  • Zapisywanie i pobieranie list (326)
 • Pobieranie danych przy użyciu formatu XML (329)
 • Czego się nauczyłeś? (334)

11. Tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem obiektów (336)

 • Tworzenie obiektów zapewniających integralność (338)
  • Ochrona danych przechowywanych w obiekcie (338)
  • Zapewnianie metod Get i Set dla danych prywatnych (341)
  • Zapewnianie metod odzwierciedlających użycie obiektu (343)
 • Używanie właściwości do zarządzania dostępem do danych (346)
  • Używanie właściwości do egzekwowania reguł biznesowych (349)
 • Zarządzanie procesem konstruowania obiektu (351)
  • Przechwytywanie i obsługa wyjątków (353)
  • Tworzenie aplikacji przyjaznych dla użytkownika (355)
 • Zapisywanie rysunków w plikach (356)
  • SaveGraphicsImageToFileAsPNG (357)
  • SaveGraphicsImageToLocalStoreAsPNG (358)
  • LoadGraphicsPNGImageFromLocalStore (358)
  • Struktura DateTime (359)
  • Pobieranie bieżącej daty i godziny (360)
  • Sposób wyświetlania daty i czasu (360)
  • Użycie daty i czasu do tworzenia nazwy pliku (361)
  • Tworzenie klasy Drawing (362)
  • Tworzenie listy rysunków (364)
  • Tworzenie metod dla obrazkowego dziennika (365)
 • Czego się nauczyłeś? (368)

CZĘŚĆ III. TWORZENIE GIER

12. Czym jest gra? (374)

 • Tworzenie gry wideo (376)
  • Gry i silniki gier (376)
  • Gry i duszki (378)
 • Czego się nauczyłeś? (392)

13. Tworzenie rozgrywki (394)

 • Tworzenie paletki kontrolowanej przez gracza (396)
 • Dodawanie dźwięku do gier (401)
 • Wyświetlanie tekstu w grze (403)
  • Tworzenie kompletnej gry (408)
 • Czego się nauczyłeś? (414)

14. Gry i hierarchie obiektów (416)

 • Gry i obiekty: Space Rockets in Space (418)
  • Konstruowanie poruszającego się duszka gwiazdy (419)
  • Umożliwienie nadpisywania metod (427)
  • Tworzenie pola poruszających się gwiazd (428)
  • Tworzenie statku kosmicznego na bazie obiektu MovingSprite (430)
  • Dodawanie kosmitów (432)
 • Projektowanie hierarchii klas (440)
 • Czego się nauczyłeś? (443)

15. Gry i komponenty oprogramowania (446)

 • Gry i obiekty (448)
 • Tworzenie współpracujących ze sobą obiektów (448)
 • Obiekty i stan (456)
 • Interfejsy i komponenty (465)
 • Czego się nauczyłeś? (471)

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE APLIKACJI (dodatek na WWW)

16. Tworzenie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem obiektów (dodatek na WWW) (476)

17. Aplikacje i obiekty (dodatek na WWW) (510)

18. Zaawansowane zagadnienia aplikacji (dodatek na WWW) (532)

Autor

ISBN

978-83-283-6060-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „C# ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *