CYBERBEZPIECZEŃSTWO W BASHU JAK ZA POMOCĄ WIERSZA POLECEŃ PROWADZIĆ DZIAŁANIA ZACZEPNE I OBRONNE

62.10

Na stanie

Cyberbezpieczeństwo w bashu. Jak za pomocą wiersza poleceń prowadzić działania zaczepne i obronne

SPIS TREŚCI

 • Przedmowa
  • Dla kogo jest ta książka
  • Bash lub bash
  • Solidność skryptów
  • Ćwiczenia
  • Konwencje stosowane w książce
  • Używanie przykładowego kodu
  • Podziękowania
  • Zastrzeżenie
 • CZĘŚĆ I Podstawy
 • Rozdział 1. Wprowadzenie do wiersza poleceń
  • Definicja wiersza poleceń
  • Dlaczego bash?
  • Przykłady wykonywane w wierszu poleceń
  • Uruchamianie Linuksa i basha w systemie Windows
   • Git Bash
   • Cygwin
   • Podsystem Windows dla systemu Linux
   • Wiersz polecenia systemu Windows i PowerShell
  • Podstawy wiersza poleceń
   • Polecenia, argumenty, polecenia wbudowane i słowa kluczowe
   • Standardowy strumień wejścia, wyjścia i błędów
   • Przekierowania i potoki
   • Uruchamianie poleceń w tle
   • Od wiersza poleceń do skryptu
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 2. Podstawy basha
  • Wyniki
  • Zmienne
   • Parametry pozycyjne
  • Dane wejściowe
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Funkcje
   • Argumenty funkcji
   • Zwracanie wartości
  • Dopasowywanie wzorców w bashu
  • Pisanie pierwszego skryptu wykrywanie typu systemu operacyjnego
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 3. Wprowadzenie do wyrażeń regularnych
  • Wykorzystywane polecenia
   • grep
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • grep i egrep
  • Metaznaki wyrażeń regularnych
   • Metaznak .
   • Metaznak ?
   • Metaznak *
   • Metaznak +
   • Grupowanie
   • Nawiasy kwadratowe i klasy znakowe
   • Odwołania wsteczne
   • Kwantyfikatory
   • Kotwice i granice słów
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 4. Zasady działań defensywnych i ofensywnych
  • Cyberbezpieczeństwo
   • Poufność
   • Integralność
   • Dostępność
   • Niezaprzeczalność
   • Uwierzytelnianie
  • Cykl życia ataku
   • Rekonesans
   • Wstępna eksploatacja
   • Ustanowienie punktu zaczepienia
   • Eskalacja uprawnień
   • Rekonesans wewnętrzny
   • Ruch boczny
   • Utrzymanie obecności
   • Zakończenie misji
  • Podsumowanie
 • CZĘŚĆ II Defensywne działania związane z bezpieczeństwem w bashu
 • Rozdział 5. Zbieranie danych
  • Wykorzystywane polecenia
   • cut
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • file
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • head
    • Popularne opcje polecenia
   • reg
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • wevtutil
    • Popularne parametry polecenia
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Zbieranie informacji systemowych
   • Zdalne wykonywanie poleceń za pomocą SSH
   • Zbieranie plików dziennika w Linuksie
   • Zbieranie plików dzienników w systemie Windows
   • Zbieranie informacji systemowych
   • Zbieranie danych z rejestru systemu Windows
  • Przeszukiwanie systemu plików
   • Przeszukiwanie według nazwy pliku
   • Szukanie ukrytych plików
   • Wyszukiwanie według rozmiaru pliku
   • Wyszukiwanie według czasu
   • Szukanie określonej treści
   • Wyszukiwanie według typu pliku
   • Przeszukiwanie według wartości skrótu wiadomości
  • Transfer danych
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 6. Przetwarzanie danych
  • Wykorzystywane polecenia
   • awk
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • join
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • sed
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • tail
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • tr
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Przetwarzanie plików rozdzielanych
   • Iterowanie rozdzielanych danych
   • Przetwarzanie według pozycji znaku
  • Przetwarzanie plików XML
  • Przetwarzanie formatu JSON
  • Agregowanie danych
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 7. Analiza danych
  • Wykorzystywane polecenia
   • sort
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • uniq
    • Popularne opcje polecenia
  • Omówienie dzienników dostępu na serwerze WWW
  • Sortowanie i porządkowanie danych
  • Liczba wystąpień w danych
  • Sumowanie liczb występujących w danych
  • Wyświetlanie danych na histogramie
  • Znajdowanie unikalnych danych
  • Szukanie anomalii w danych
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenie
 • Rozdział 8. Monitorowanie dzienników w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie dzienników tekstowych
   • Wykrywanie włamań na podstawie wpisów w dziennikach
  • Monitorowanie dzienników systemu Windows
  • Generowanie histogramu w czasie rzeczywistym
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 9. Narzędzie: monitor sieci
  • Wykorzystywane polecenia
   • crontab
    • Popularne opcje polecenia
   • schtasks
    • Popularne opcje polecenia
  • Krok 1. Tworzenie skanera portów
  • Krok 2. Porównanie z poprzednim wynikiem
  • Krok 3. Automatyzacja i powiadomienia
   • Planowanie zadania w Linuksie
   • Planowanie zadania w systemie Windows
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 10. Narzędzie: monitorowanie systemu plików
  • Wykorzystywane polecenia
   • sdiff
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Krok 1. Wyznaczanie początkowego stanu systemu plików
  • Krok 2. Wykrywanie zmian względem punktu odniesienia
  • Krok 3. Automatyzacja i powiadomienia
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 11. Analiza złośliwego oprogramowania
  • Wykorzystywane polecenia
   • curl
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • vi
    • Przykładowe polecenie
   • xxd
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Inżynieria odwrotna
   • Przekształcenia między danymi heksadecymalnymi, dziesiętnymi, binarnymi i ASCII
   • Analizowanie za pomocą polecenia xxd
    • Edytor danych heksadecymalnych
  • Wyodrębnianie ciągów tekstowych
  • Użycie narzędzia VirusTotal
   • Przeszukiwanie bazy danych według wartości skrótu
   • Skanowanie pliku
   • Skanowanie adresów URL, domen i adresów IP
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 12. Formatowanie i raportowanie
  • Wykorzystywane polecenia
   • tput
    • Popularne opcje polecenia
  • Formatowanie i drukowanie danych w formacie HTML
  • Tworzenie pulpitu
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • CZĘŚĆ III Testy penetracyjne w bashu
 • Rozdział 13. Rekonesans
  • Wykorzystywane polecenia
   • ftp
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Indeksowanie witryn WWW
  • Automatyczne pobieranie banera
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 14. Obfuskacja skryptu
  • Wykorzystywane polecenia
   • base64
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • eval
    • Przykładowe polecenie
  • Obfuskacja składni
  • Obfuskacja logiki
  • Szyfrowanie
   • Podstawy kryptografii
    • Szyfrowanie
    • Rozszyfrowywanie
    • Klucz kryptograficzny
   • Szyfrowanie skryptu
   • Tworzenie wrappera
   • Tworzenie własnego algorytmu kryptograficznego
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 15. Narzędzie: Fuzzing w wierszu poleceń
  • Implementacja
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 16. Tworzenie punktu zaczepienia
  • Wykorzystywane polecenia
   • nc
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Jednowierszowe tylne drzwi
   • Odwrotne połączenie SSH
   • Tylne drzwi w bashu
  • Własne narzędzie do dostępu zdalnego
   • Implementacja
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • CZĘŚĆ IV Administracja bezpieczeństwem w bashu
 • Rozdział 17. Użytkownicy, grupy i uprawnienia
  • Wykorzystywane polecenia
   • chmod
    • Popularne opcje polecenia
   • chown
    • Popularne opcje polecenia
   • getfacl
    • Popularne opcje polecenia
   • groupadd
    • Popularne opcje polecenia
   • setfacl
    • Popularne opcje polecenia
   • useradd
    • Popularne opcje polecenia
   • usermod
    • Popularne opcje polecenia
   • icacls
    • Popularne opcje polecenia
   • net
    • Popularne opcje polecenia
  • Użytkownicy i grupy
   • Tworzenie użytkowników i grup w Linuksie
   • Tworzenie użytkowników i grup w systemie Windows
  • Uprawnienia do plików i listy kontroli dostępu
   • Uprawnienia do plików w Linuksie
    • Listy kontroli dostępu w Linuksie
   • Uprawnienia do plików w systemie Windows
  • Wprowadzanie masowych zmian
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 18. Tworzenie wpisów w dziennikach
  • Wykorzystywane polecenia
   • eventcreate
    • Popularne opcje polecenia
   • logger
    • Popularne opcje polecenia
  • Tworzenie dzienników w systemie Windows
  • Tworzenie wpisów w dziennikach Linuksa
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 19. Narzędzie: monitor dostępności systemu
  • Wykorzystywane polecenia
   • ping
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Implementacja
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 20. Narzędzie: ewidencja oprogramowania
  • Wykorzystywane polecenia
   • apt
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • dpkg
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • wmic
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
   • yum
    • Popularne opcje polecenia
    • Przykładowe polecenie
  • Implementacja
  • Identyfikowanie innego oprogramowania
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 21. Narzędzie: walidacja konfiguracji
  • Implementacja
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenie
 • Rozdział 22. Narzędzie: inspekcja konta
  • Have I Been Pwned?
  • Sprawdzanie, czy hasło nie wyciekło
  • Sprawdzanie wycieku adresów e-mail
   • Masowe przetwarzanie adresów e-mail
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 23. Konkluzje
  • O autorach
  • Kolofon
Autor

ISBN

978-83-283-8196-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CYBERBEZPIECZEŃSTWO W BASHU JAK ZA POMOCĄ WIERSZA POLECEŃ PROWADZIĆ DZIAŁANIA ZACZEPNE I OBRONNE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *