Promocja!

CZYSTY KOD W PYTHONIE TWÓRZ WYDAJNY I ŁATWY W UTRZYMANIU KOD

71.12

Na stanie

Spis treści

 • O autorze
 • O recenzencie
 • Przedmowa
  • Dla kogo jest ta książka?
  • Co zawiera ta książka?
  • Jak najlepiej wykorzystać tę książkę?
  • Pobieranie plików z przykładowym kodem
  • Stosowane konwencje
 • 1. Wprowadzenie, formatowanie kodu i narzędzia
  • Wprowadzenie
   • Znaczenie terminu czysty kod
   • Znaczenie posiadania czystego kodu
   • Kilka wyjątków
  • Formatowanie kodu
   • Przestrzeganie przewodnika stylu kodowania w projekcie
  • Dokumentacja
   • Komentarze do kodu
   • Docstringi
   • Adnotacje
   • Czy adnotacje zastępują docstringi?
  • Narzędzia
   • Sprawdzanie spójności typów
   • Ogólne sprawdzanie poprawności w kodzie
   • Formatowanie automatyczne
   • Konfiguracja automatycznych kontroli
  • Podsumowanie
  • Materiały referencyjne
 • 2. Kod pythoniczny
  • Indeksy i wycinki
   • Tworzenie własnych sekwencji
  • Menedżery kontekstu
   • Implementacja menedżerów kontekstu
  • Wyrażenia składane i wyrażenia przypisania
  • Właściwości, atrybuty i różne typy metod obiektów
   • Znaki podkreślenia w Pythonie
   • Właściwości
   • Tworzenie klas o bardziej zwartej składni
   • Obiekty iterowalne
    • Tworzenie obiektów iterowalnych
    • Tworzenie sekwencji
   • Obiekty kontenerowe
   • Dynamiczne atrybuty obiektów
   • Obiekty wywoływalne
   • Podsumowanie metod magicznych
  • Haczyki Pythona
   • Mutowalne argumenty domyślne
   • Rozszerzanie typów wbudowanych
  • Krótkie wprowadzenie do kodu asynchronicznego
  • Podsumowanie
  • Materiały referencyjne
 • 3. Ogólne cechy dobrego kodu
  • Projektowanie według kontraktu
   • Warunki wstępne
   • Warunki końcowe
   • Kontrakty pythoniczne
   • Projektowanie według kontraktu wnioski
  • Programowanie defensywne
   • Obsługa błędów
    • Podstawianie wartości
    • Obsługa wyjątków
     • Obsługa wyjątków na odpowiednim poziomie abstrakcji
     • Nie ujawniaj śladów stosu użytkownikom końcowym
     • Unikaj pustych bloków except
     • Dołącz oryginalny wyjątek
   • Używanie asercji w Pythonie
  • Podział obowiązków
   • Spójność i sprzężenie
  • Akronimy
   • DRY/OAOO
   • YAGNI
   • KIS
   • EAFP/LBYL
  • Dziedziczenie w Pythonie
   • Kiedy zastosowanie dziedziczenia jest dobrą decyzją?
   • Antywzorce dziedziczenia
   • Wielokrotne dziedziczenie w Pythonie
    • Kolejność rozwiązywania metod (MRO)
    • Domieszki
  • Argumenty funkcji i metod
   • Jak działają argumenty funkcji w Pythonie?
    • Jak argumenty są kopiowane do funkcji?
    • Zmienna liczba argumentów
    • Argumenty wyłącznie pozycyjne
    • Argumenty wyłącznie kluczowe
   • Liczba argumentów w funkcjach
    • Argumenty funkcji a sprzężenia
    • Sygnatury kompaktowych funkcji, które przyjmują zbyt wiele argumentów
  • Uwagi końcowe dotyczące dobrych praktyk projektowania oprogramowania
   • Ortogonalność w oprogramowaniu
   • Strukturyzacja kodu
  • Podsumowanie
  • Materiały referencyjne
 • 4. Zasady SOLID
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
   • Klasa mająca zbyt wiele obowiązków
   • Podział obowiązków
  • Zasada otwarty-zamknięty
   • Przykład zagrożeń dla utrzymania kodu w przypadku nieprzestrzegania zasady OCP
   • Refaktoryzacja systemu obsługi zdarzeń w celu uzyskania rozszerzalności
   • Rozbudowa systemu zdarzeń
   • Końcowe przemyślenia na temat OCP
  • Zasada podstawiania Liskov
   • Wykrywanie problemów dotyczących zasady LSP za pomocą narzędzi
    • Wykorzystanie narzędzia mypy do wykrywania nieprawidłowych sygnatur metod
    • Wykrywanie niezgodnych sygnatur za pomocą programu pylint
   • Bardziej subtelne przypadki naruszeń zasady LSP
   • Uwagi na temat LSP
  • Segregacja interfejsów
   • Interfejs, który dostarcza zbyt wiele
   • Im mniejszy interfejs, tym lepiej
   • Jak mały powinien być interfejs?
  • Odwracanie zależności
   • Przypadek sztywnych zależności
   • Odwracanie zależności
   • Wstrzykiwanie zależności
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 5. Korzystanie z dekoratorów do usprawniania kodu
  • Czym są dekoratory w Pythonie?
   • Dekoratory funkcji
   • Dekoratory klas
   • Inne rodzaje dekoratorów
  • Bardziej zaawansowane dekoratory
   • Przekazywanie argumentów do dekoratorów
    • Dekoratory z zagnieżdżonymi funkcjami
    • Obiekty dekoratory
   • Dekoratory z wartościami domyślnymi
   • Dekoratory dla podprogramów
   • Rozszerzona składnia dekoratorów
  • Dobre zastosowania dla dekoratorów
   • Dostosowywanie sygnatur funkcji
   • Walidacja parametrów
   • Śledzenie kodu
  • Skuteczne dekoratory unikanie typowych błędów
   • Zachowywanie danych o oryginalnym opakowanym obiekcie
   • Obsługa skutków ubocznych w dekoratorach
    • Nieprawidłowa obsługa skutków ubocznych w dekoratorze
    • Dekoratory z pożądanymi skutkami ubocznymi
   • Tworzenie dekoratorów, które będą działać dla każdego rodzaju obiektów
  • Dekoratory a czysty kod
   • Kompozycja zamiast dziedziczenia
   • Zasada DRY z wykorzystaniem dekoratorów
   • Dekoratory a podział odpowiedzialności
   • Analiza dobrych dekoratorów
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 6. Pełniejsze wykorzystywanie obiektów dzięki deskryptorom
  • Pierwsze spojrzenie na deskryptory
   • Oprzyrządowanie związane z deskryptorami
   • Opis metod protokołu deskryptora
    • Metoda get
    • Metoda set
    • Metoda delete
    • Metoda set name
  • Rodzaje deskryptorów
   • Deskryptory niezwiązane z danymi
   • Deskryptory danych
  • Deskryptory w praktyce
   • Zastosowanie deskryptorów
    • Pierwsza próba. Bez użycia deskryptorów
    • Implementacja idiomatyczna
  • Różne formy implementacji deskryptorów
   • Problem współdzielonego stanu
   • Dostęp do słownika obiektu
   • Korzystanie ze słabych referencji
  • Więcej uwag na temat deskryptorów
   • Wielokrotne wykorzystanie kodu
   • Alternatywa dla dekoratorów klas
  • Analiza deskryptorów
   • W jaki sposób Python wewnętrznie używa deskryptorów?
    • Funkcje i metody
    • Wbudowane dekoratory dla metod
    • Gniazda
   • Implementacja deskryptorów w dekoratorach
  • Uwagi końcowe na temat deskryptorów
   • Interfejs deskryptorów
   • Obiektowy projekt deskryptorów
   • Adnotacje typów dla deskryptorów
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 7. Generatory, iteratory i programowanie asynchroniczne
  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie generatorów
   • Pierwsze spojrzenie na generatory
   • Wyrażenia generatorowe
  • Idiomatyczne iteracje
   • Idiomy iteracji
   • Funkcja next()
   • Korzystanie z generatora
   • Itertools
   • Upraszczanie kodu za pomocą iteratorów
    • Powtarzające się iteracje
    • Pętle zagnieżdżone
   • Wzorzec Iterator w Pythonie
    • Interfejs iteracji
    • Obiekty sekwencji jako obiekty iterowalne
  • Podprogramy
   • Metody interfejsu generatora
    • close()
    • throw(typ_wyjątku[, wartość_wyjątku[, ślad_wyjątku]])
    • send(wartość)
   • Bardziej zaawansowane podprogramy
    • Zwracanie wartości w podprogramach
    • Delegowanie zadań do mniejszych podprogramów składnia yield from
     • Najprostsze wykorzystanie składni yield from
     • Przechwytywanie wartości zwracanej przez podgenerator
     • Wysyłanie danych do podgeneratora i odbieranie ich stamtąd
  • Programowanie asynchroniczne
   • Magiczne metody asynchroniczne
    • Asynchroniczne menedżery kontekstu
    • Inne metody magiczne
   • Iteracja asynchroniczna
   • Generatory asynchroniczne
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 8. Testy jednostkowe i refaktoryzacja
  • Zasady projektowania a testy jednostkowe
   • Uwaga na temat innych form automatycznych testów
   • Testy jednostkowe a zwinne wytwarzanie oprogramowania
   • Testy jednostkowe a projektowanie oprogramowania
   • Definiowanie granic testowania
  • Narzędzia testowania
   • Frameworki i biblioteki do testów jednostkowych
    • unittest
     • Testy sparametryzowane
    • pytest
     • Proste przypadki testowe dla modułu pytest
     • Testy sparametryzowane
     • Fikstury
    • Pokrycie kodu testami
     • Konfigurowanie modułu do badania pokrycia kodu testami
     • Zastrzeżenia do pokrycia kodu testami
    • Obiekty mock
     • Ostrzeżenie przed łataniem i obiektami mock
     • Korzystanie z obiektów mock
  • Refaktoryzacja
   • Ewolucje kodu
   • Kod produkcyjny nie jest jedynym, który ewoluuje
  • Więcej o testowaniu
   • Testowanie oparte na właściwościach
   • Testowanie mutacji
   • Typowe motywy w testowaniu
    • Wartości graniczne
    • Klasy równoważności
    • Przypadki brzegowe
   • Krótkie wprowadzenie do techniki TDD
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 9. Typowe wzorce projektowe
  • Zagadnienia dotyczące wzorców projektowych w Pythonie
  • Wzorce projektowe w praktyce
   • Wzorce kreacyjne
    • Fabryki
    • Singleton i Stan współdzielony (Monostat)
     • Stan współdzielony (Monostat)
    • Wzorzec Borga
    • Budowniczy
   • Wzorce strukturalne
    • Adapter
    • Kompozyt
    • Dekorator
    • Fasada
   • Wzorce behawioralne
    • Łańcuch odpowiedzialności
    • Metoda szablonowa
    • Polecenie
    • Stan
  • Pusty obiekt
  • Końcowe przemyślenia dotyczące wzorców projektowych
   • Wpływ zastosowania wzorców na projekt
   • Wzorce projektowe jako teoria
   • Nazwy w modelach
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 10. Czysta architektura
  • Od czystego kodu do czystej architektury
   • Podział odpowiedzialności
   • Aplikacje monolityczne a mikrousługi
   • Abstrakcje
  • Komponenty oprogramowania
   • Pakiety
    • Zarządzanie zależnościami
    • Inne problemy dotyczące zarządzania zależnościami
    • Wersje artefaktów
   • Kontenery Docker
    • Przypadek użycia
    • Kod
    • Modele domen
    • Wywoływanie z aplikacji
    • Adaptery
   • Usługi
    • Analiza
    • Przepływ zależności
    • Ograniczenia
    • Testowalność
    • Ujawnianie intencji
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
  • Podsumowanie końcowe
Autor

ISBN

978-83-283-8611-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CZYSTY KOD W PYTHONIE TWÓRZ WYDAJNY I ŁATWY W UTRZYMANIU KOD”