EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA DYDAKTYCZNA I WDROŻENIOWA PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

,

41.80

Na stanie

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA DYDAKTYCZNA I WDROŻENIOWA PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE – ANALIZA

Głównym celem niniejszej publikacji jest pomiar efektywności działalności naŞukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej uczelni na przykładzie publicznych szkół wyżŞszych w Polsce (uniwersytetów i uczelni technicznych) oraz identyfikacja czynników ją determinujących. Dodatkowo autorka za cel pracy przyjęła ocenę efektywności szkolŞnictwa wyższego w Polsce w porównaniu z systemami w wybranych krajach europejŞskich i Stanach Zjednoczonych.

SPIS TRESCI

WSTĘP

1. EFEKTYWNOŚĆ – DEFINICJE I POMIARY
1.1. wybrane koncepcje efektywności w naukach ekonomicznych
1.2. Efektywność techniczna – interpretacja i metody pomiaru
1.2.1. Wybrane miary efektywności technicznej
1.2.2. Narzędzia nieparametryczne oceny efektywności na przykładzie metody Data Envelopment Analysis (DEA)
1.3. Efektywność szkół wyższych
1.3.1. Istota problemu skutecznego funkcjonowania szkół wyższych
1.3.2. Pomiar efektywności szkół wyższych – przegląd literatury światowej
i polskiej w zakresie wykorzystania metody DEA

2. UNIWERSYTETY I UCZELNIE TECHNICZNE W POLSCE
ANALIZA DESKRYPTYWNA DLA LAT 1995-2011
2.1. Próba badawcza i źródła danych
2.2. Wybrane zasoby uczelni
2.2.1. Kapitał ludzki: pracownicy i studenci
2.2.2. Zasoby finansowe uczelni
2.3. Podstawowe rodzaje wyników działalności uczelni
2.3.1. Działalność naukowa
2.3.2. Działalność dydaktyczna
2.3.3. Działalność wdrożeniowa i współpraca z otoczeniem

3. NIEPARAMETRYCZNA ANALIZA EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE
3.1. Oszacowanie efektywności polskich uczelni publicznych w latach 2001 2008
3.1.1. Oszacowanie modelu efektywności naukowej
3.1.2. Oszacowanie modelu efektywności dydaktycznej
3.1.3. Oszacowanie modelu efektywności wdrożeniowej
3.2. Analiza czasowa zmian produktywności na podstawie indeksu Malmquista
3.3. Alternatywne modele DEA

4. DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE
4.1. Potencjalne czynniki wpływające na efektywność uczelni
4.2. Oszacowanie modelu ekonometrycznego
4.3. Analiza odporności wyników

5. SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE NA TLE TENDENCJI ŚWIATOWYCH
5.1. Systemy szkolnictwa wyższego w Europie i Stanach Zjednoczonych
5.1.1. Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Unii Europejskiej
5.1.2. Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych
5.2. Zasoby i wyniki działalności szkół wyższych – porównanie międzynarodowe
5.2.1. Zasoby uczelni
5.2.2. Produktywność naukowa i wdrożeniowa uczelni
5.3. EFektywność szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIK 1. Zestawienie wybranych prac empirycznych w tematyce edukacji, wykorzystujących metody nieparametryczne – przegląd literatury światowej i polskiej
ZAŁĄCZNIK 2. Wskaźniki efektywności uzyskane za pomocą modeli o zmiennych korzyściach skali (VRS) i nicrosnących efektach skali (NIRS)
ZAŁĄCZNIK 3. Modele efektywności dla podgrupy uczelni technicznych
ZAŁĄCZNIK 4. Modele efektywności dla podgrupy uniwersytetów
ZAŁĄCZNIK 5. Lista państw wraz z kodami
ZAŁĄCZNIK 6. Modele efektywności dla państw

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Autor

ISBN

978-83-7348-523-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA DYDAKTYCZNA I WDROŻENIOWA PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *