Promocja!

ENCYKLOPEDIA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TOM.3

62.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. GPS

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
  • Segmenty systemu nawigacji satelitarnej
 • Działanie
 • Rodzaje
 • Wartości
 • Stosowanie
  • Wyjście 1-hercowe
 • Możliwe problemy
  • Wyładowanie elektrostatyczne
  • Brak właściwego połączenia z masą
  • Niepewne połączenia (zimne luty)
  • Ograniczona dostępność
  • Brak zdolności wykrywania satelitów
  • Przekroczenie maksymalnej prędkości lub wysokości

ROZDZIAŁ 2. Magnetometr

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
  • IMU
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Pole magnetyczne
  • Osie kuli ziemskiej
  • Magnetometr indukcyjny
  • Efekt Halla i magnetorezystancja
 • Rodzaje
 • Stosowanie
 • Możliwe błędy
  • Zakłócenia
  • Błędy montażowe

ROZDZIAŁ 3. Wykrywacz obiektów

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Rodzaje
  • Wykrywacze optyczne
  • Wykrywacze magnetyczne
 • Wartości
 • Stosowanie
 • Konfiguacje wykrywaczy obiektów
  • Ruch postępowy
  • Wykrywanie przez przerywanie strumienia magnetycznego
  • Ruch obrotowy
 • Porównanie czujników
  • Zalety optycznych wykrywaczy obiektów
  • Wady optycznych wykrywaczy obiektów
  • Zalety kontaktronu
  • Wady kontaktronu
  • Zalety czujnika Halla
  • Wady czujnika Halla
 • Możliwe błędy
  • Wykrywacze optyczne
  • Kontaktrony

ROZDZIAŁ 4. Pasywny czujnik podczerwieni

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Detektor piroelektryczny
  • Elementy detektora
  • Soczewki
 • Rodzaje
 • Możliwe błędy
  • Wrażliwość na temperaturę
  • Podatność na zanieczyszczenia
  • Podatność na zawilgocenie

ROZDZIAŁ 5. Czujnik zbliżeniowy

 • Funkcja
  • Symbole elektryczne
  • Zastosowania
 • Rodzaje
  • Ultradźwięki
  • Podczerwień
  • Porównanie zalet
 • Przykłady urządzeń ultradźwiękowych
  • Urządzenia azjatyckie
  • Pojedyncze komponenty
 • Przykłady czujników na podczerwień
  • Trendy w dziedzinie zbliżeniowych czujników na podczerwień
 • Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Źródła błędów
  • Wartości
 • Możliwe błędy optycznych i ultradźwiękowych czujników zbliżeniowych
  • Zbyt mała odległość do obiektu
  • Zbyt wiele sygnałów
  • Niewłaściwe powierzchnie
  • Czynniki atmosferyczne
  • Zmniejszona wydajność diod LED

ROZDZIAŁ 6. Przetwornik położenia liniowego

 • Funkcja
  • Zastosowania
  • Symbol elektryczny
 • Działanie
  • Potencjometr liniowy
  • Magnetyczne enkodery liniowe
  • Optyczne enkodery liniowe
  • Zastosowania enkoderów liniowych
  • Transformatorowe czujniki przemieszczeń liniowych o układzie różnicowym
 • Możliwe błędy
  • Problemy mechaniczne
  • Żywotność diod LED

ROZDZIAŁ 7. Czujnik położenia kątowego

 • Funkcja
  • Zastosowania
  • Symbol schematyczny
 • Potencjometry
  • Potencjometr obrotowy
  • Ograniczniki ruchu ślizgacza
  • Potencjometr wieloobrotowy
  • Magnetyczny czujnik położenia kątowego
  • Układy scalone
  • Enkodery obrotowe
  • Obrotowy enkoder optyczny
  • Produkty optyczne
  • Działanie myszy komputerowej
  • Prędkość obrotowa
  • Położenie bezwzględne
  • Kod Graya
  • Obrotowy enkoder magnetyczny
 • Stosowanie
 • Możliwe błędy
  • Niewłaściwe połączenia
  • Niewłaściwe oprogramowanie
  • Niejednoznaczna terminologia

ROZDZIAŁ 8. Czujnik nachylenia

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Działanie
  • Wersja uproszczona
  • Zastosowania
 • Rodzaje
  • Przełączniki rtęciowe
  • Przełączniki wahadłowe
  • Magnesowanie
 • Czujniki nachylenia
  • Dwuosiowe czujniki nachylenia
 • Wartości
 • Stosowanie
 • Możliwe błędy
  • Erozja kontaktów
  • Przypadkowe sygnały
  • Zagrożenia dla środowiska
  • Niewłaściwa siła grawitacyjna
  • Brak stabilności

ROZDZIAŁ 9. Żyroskop

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
  • IMU
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Żyroskop wibracyjny
 • Rodzaje
  • Układy IMU
 • Wartości
 • Stosowanie
 • Możliwe błędy
  • Dryft temperaturowy
  • Naprężenia mechaniczne
  • Drgania zewnętrzne
  • Usytuowanie

ROZDZIAŁ 10. Akcelerometr

 • Funkcja
  • IMU
  • Symbol schematyczny
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Grawitacja i swobodne spadanie
  • Obroty
  • Obliczenia
 • Rodzaje
 • Wartości
 • Możliwe błędy
  • Naprężenia mechaniczne
  • Inne problemy

ROZDZIAŁ 11. Czujnik drgań

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
 • Rodzaje
  • Trzpień i sprężyna
  • Taśma piezoelektryczna
  • Piezoelektryki scalone
  • „Łapka na myszy”
  • Urządzenia magnetyczne
  • Wibracyjny przełącznik rtęciowy
 • Wartości
  • Wielkości podstawowe
  • Parametry dynamiczne
 • Stosowanie
 • Możliwe błędy
  • Zbyt długie przewody
  • Zakłócenia
  • Prawidłowe uziemienie
  • Zmęczenie materiału

ROZDZIAŁ 12. Czujnik nacisku

 • Funkcja
  • Zastosowania
  • Symbol schematyczny
 • Działanie
  • Tensometr
  • Mostek Wheatstone’a
  • Błędy mostka Wheatstone’a
  • Wzmocnienie tensometru
  • Inne moduły tensometryczne
  • Czujniki nacisku z folii plastikowej
 • Stosowanie
  • Rezystancyjne czujniki nacisku z folii plastikowej
 • Wartości
  • Foliowe czujniki nacisku służące do wprowadzania danych przez użytkownika
  • Dane katalogowe foliowych czujników nacisku
  • Tensometry
 • Możliwe błędy
  • Uszkodzenia powstałe podczas lutowania
  • Złe rozłożenie obciążenia
  • Zawilgocenie
  • Wpływ temperatury
  • Zbyt długie przewody

ROZDZIAŁ 13. Czujnik dotyku

 • Funkcja
  • Zastosowania
  • Symbole schematyczne
 • Działanie
 • Stosowanie
  • Pozyskiwanie płytek dotykowych
  • Indywidualna płytka dotykowa
  • Krążki i taśmy
  • Uwagi dotyczące projektowania
 • Możliwe błędy
  • Niewrażliwość na rękawice
  • Problemy z rysikiem
  • Atrament przewodzący

ROZDZIAŁ 14. Ekran dotykowy

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Rodzaje
  • Ekran rezystancyjny
  • Ekran pojemnościowy
  • Ekrany jako części elektroniczne

ROZDZIAŁ 15. Czujnik poziomu cieczy

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Czujnik pływakowy z wyjściem binarnym
  • Czujnik pływakowy z wyjściem analogowym
  • Czujnik pływakowy z wyjściem przyrostowym
  • Wypornościowe czujniki poziomu
  • Ultradźwiękowe czujniki poziomu
  • Ważenie zbiornika
  • Pomiar ciśnienia
 • Możliwe błędy
  • Turbulencje
  • Przechylanie zbiornika

ROZDZIAŁ 16. Czujnik prędkości przepływu cieczy

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
 • Łopatkowe czujniki przepływu cieczy
 • Turbinowe czujniki prędkości przepływu
  • Ograniczenia kół łopatkowych i turbin
 • Termiczny przepływomierz masowy cieczy
 • Przełącznik przepływowy z ruchomą tuleją
 • Przełącznik przepływowy z ruchomym tłokiem
 • Ultradźwiękowy czujnik prędkości przepływu cieczy
 • Magnetyczny czujnik przepływu cieczy
 • Przepływomierz różnicowo-ciśnieniowy
 • Możliwe błędy
  • Podatność na zanieczyszczenia i korozję

ROZDZIAŁ 17. Czujnik ciśnienia

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
  • Zastosowania
  • Zagadnienia ogólne
  • Jednostki
 • Działanie
  • Podstawowe elementy sensoryczne
  • Pomiar względny
 • Rodzaje
  • Ciśnienie powietrza w otoczeniu
  • Wysokość nad poziomem morza
  • Ciśnienie gazu
 • Możliwe błędy
  • Podatność na brud, wilgoć i korozję
  • Wrażliwość na światło

ROZDZIAŁ 18. Czujnik stężenia gazu

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Półprzewodnikowe czujniki gazów
 • Czujniki tlenu
 • Czujniki wilgotności
  • Czujnik punktu rosy
  • Czujniki wilgotności bezwzględnej
  • Czujniki wilgotności względnej
  • Wyjście czujnika wilgotności
  • Analogowy czujnik wilgotności
  • Uwagi konstrukcyjne
  • Cyfrowy czujnik wilgotności
 • Możliwe błędy
  • Zanieczyszczenie
  • Ponowna kalibracja
  • Lutowanie

ROZDZIAŁ 19. Czujnik natężenia przepływu gazu

 • Funkcja
  • Zastosowania
  • Symbol schematyczny
 • Działanie
  • Anemometr
  • Czujniki natężenia przepływu masowego
  • Zastosowania
  • Jednostki
  • Pomiar większych objętości
  • Wyjście
 • Możliwe błędy

ROZDZIAŁ 20. Fotorezystor

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Działanie
  • Budowa
 • Rodzaje
  • Fotorezystory w optoizolatorach
 • Wartości
  • Porównanie z fototranzystorem
 • Stosowanie
  • Dobór rezystora szeregowego
 • Możliwe błędy
  • Przeciążenie
  • Zbyt wysokie napięcie
  • Pomyłki w identyfiacji

ROZDZIAŁ 21. Fotodioda

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
  • Zastosowania
 • Działanie
 • Rodzaje
  • Fotodiody PIN
  • Diody lawinowe
  • Obudowy
  • Zakres długości fal
  • Matryce fotodiod
  • Opcje wyjść
  • Konkretne warianty
 • Wartości
 • Stosowanie
 • Możliwe błędy

ROZDZIAŁ 22. Fototranzystor

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
  • Zastosowania
 • Działanie
 • Rodzaje
  • Opcjonalne podłączenie bazy
  • Fotodarlington
  • Fototranzystor FET
 • Wartości
  • Działanie w porównaniu z innymi czujnikami światła
  • Selekcjonowanie
 • Stosowanie
  • Obliczanie napięcia wyjściowego
 • Możliwe błędy
  • Niewłaściwa identyfiacja wizualna
  • Sygnał wyjściowy poza zakresem

ROZDZIAŁ 23. Termistor NTC

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
  • Zastosowania
 • Działanie
  • Interpretacja sygnału wyjściowego
  • Dobór rezystora szeregowego
  • Obwód mostka Wheatstone’a
  • Wyznaczanie wartości temperatury
 • Ogranicznik prądu początkowego
  • Restart
 • Wartości
  • Czas i temperatura
  • Rezystancja i reakcja
  • Kiloomy i kelwiny
  • Temperatura odniesienia
  • Rezystancja odniesienia
  • Stała rozpraszania
  • Współczynnik temperaturowy
  • Cieplna stała czasowa
  • Tolerancja
  • Zakres temperatur
  • Prąd przełączania
  • Ograniczenia mocy
  • Wymienność
 • Możliwe błędy
  • Samonagrzewanie
  • Rozpraszanie ciepła
  • Brak ciepła
 • Uzupełnienie – porównanie czujników temperatury
  • Termistor NTC
  • Termistor PTC
  • Termopara
  • Rezystancyjny czujnik temperatury
  • Półprzewodnikowy czujnik temperatury

ROZDZIAŁ 24. Termistor PTC

 • Funkcja
  • Symbole schematyczne
 • Przegląd termistorów PTC
 • Silistory do pomiaru temperatury
  • Rezystancyjne czujniki temperatury
 • Termistory nieliniowe PTC
  • Jako ochrona przed nadmierną temperaturą
  • Jako zabezpieczenie nadprądowe
  • Jako ogranicznik prądu rozruchowego
  • Termistor PTC do statecznika oświetleniowego
  • Termistor PTC jako element grzejny
 • Możliwe błędy
  • Samonagrzewanie
  • Nagrzewanie innych elementów

ROZDZIAŁ 25. Termopara

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Zastosowania termopary
 • Działanie
  • Kilka faktów na temat termopary
 • Stosowanie
  • Rodzaje termopar
  • Współczynniki Seebecka
  • Układy do interpretowania danych wyjściowych
 • Termostos
 • Możliwe błędy
  • Polaryzacja
  • Zakłócenia elektryczne
  • Zmęczenie metalu i utlenianie
  • Zastosowanie termopary niewłaściwego typu
  • Uszkodzenie termopary pod wpływem ciepła

ROZDZIAŁ 26. Rezystancyjny czujnik temperatury

 • Funkcja
 • Atrybuty elementów RTD
  • Symbol schematyczny
  • Zastosowania
 • Działanie
 • Rodzaje
  • Połączenia
  • Sonda RTD
  • Przetwarzanie sygnału
 • Możliwe błędy
  • Samonagrzewanie
  • Wpływ ciepła na izolację
  • Niekompatybilny element pomiarowy

ROZDZIAŁ 27. Półprzewodnikowy czujnik temperatury

 • Funkcja
  • Zastosowania półprzewodnikowych czujników temperatury
  • Symbol schematyczny
  • Właściwości
 • Działanie
  • Czujniki CMOS
  • Zestawy tranzystorowe
  • PTAT i układ Brokawa
 • Rodzaje
  • Analogowe wyjście napięciowe
  • Analogowe wyjście prądowe
  • Wyjście cyfrowe
 • Półprzewodnikowe czujniki temperatury typu CMOS
 • Możliwe błędy
  • Różne skale temperatury
  • Zakłócenia indukowane w przewodach
  • Opóźnienie
  • Czas przetwarzania

ROZDZIAŁ 28. Czujnik temperatury na podczerwień

 • Funkcja
  • Zastosowania
  • Symbol schematyczny
 • Działanie
  • Termostos
  • Pomiar temperatury
 • Rodzaje
  • Parametry czujników montowanych powierzchniowo
  • Układy czujników
 • Wartości
  • Zakres temperatur
  • Pole widzenia
 • Możliwe błędy
  • Niewłaściwe pole widzenia
  • Obiekty odblaskowe
  • Przeszkody szklane
  • Wiele źródeł ciepła
  • Gradienty termiczne

ROZDZIAŁ 29. Mikrofon

 • Funkcja
  • Symbol schematyczny
 • Działanie
  • Mikrofon węglowy
  • Mikrofon dynamiczny
  • Mikrofon pojemnościowy
  • Mikrofon elektretowy
  • Mikrofon typu MEMS
  • Mikrofon piezoelektryczny
 • Wartości
  • Czułość
  • Kierunkowość
  • Charakterystyka częstotliwościowa
  • Impedancja
  • Zniekształcenia harmoniczne
  • Stosunek sygnału do szumu
 • Możliwe błędy
  • Czułość przewodów
  • Zakłócenia ze strony zasilacza

ROZDZIAŁ 30. Czujnik natężenia prądu

 • Funkcja
  • Zastosowania
 • Amperomierz
  • Symbol schematyczny
  • Podłączanie amperomierza
 • Rezystor szeregowy
  • Rezystory pomiarowe
  • Pomiar napięcia
 • Czujnik prądu z efektem Halla
 • Możliwe błędy
  • Pomylenie prądu przemiennego ze stałym
  • Zakłócenia magnetyczne
  • Nieprawidłowe podłączenie miernika
  • Prąd poza zakresem

ROZDZIAŁ 31. Czujnik napięcia

 • Funkcja
  • Zastosowania
 • Woltomierz
  • Symbol schematyczny
  • Podłączanie woltomierza
 • Działanie
  • Niedokładności związane z obciążeniem
  • Bargraf
 • Możliwe błędy
  • Pomylenie prądu przemiennego ze stałym
  • Wysoka impedancja obwodu
  • Napięcie poza zakresem
  • Napięcie względem masy

DODATEK A. Sygnały wyjściowe czujników

 • Wyjścia czujników
  • 1. Wyjście analogowe – napięcie
  • 2. Wyjście analogowe – rezystancja
  • 3. Wyjście analogowe – otwarty kolektor
  • 4. Wyjście analogowe – natężenie prądu
  • 5. Wyjście binarne – stan wysoki lub niski
  • 6. Wyjście binarne – PWM
  • 7. Wyjście binarne – częstotliwość
  • 8. Wyjście cyfrowe – I2C
  • 9. Wyjście cyfrowe – SPI

Słowniczek

O autorach

Skorowidz

Autor

ISBN

978-83-283-9292-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ENCYKLOPEDIA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TOM.3”