EXCEL 2019 PL W BIURZE I NIE TYLKO

53.10

Na stanie

Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 11

 • Uruchamianie i zamykanie programu 11
 • Wstążka 17
 • Pasek formuły 17
 • Menu podręczne 18
 • Obsługa zdarzeń wywoływanych ruchem myszki 23
 • Poruszanie się po skoroszytach i arkuszach za pomocą klawiatury 29
 • Ograniczenia arkuszy i skoroszytów 29

Rozdział 2. Podstawowe obiekty Excela 31

 • Komórka arkusza kalkulacyjnego – zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy 31
  • Zaznaczanie obszaru przylegających komórek 32
  • Zaznaczanie rozległego obszaru przylegających komórek 33
  • Zaznaczanie wszystkich komórek arkusza 34
  • Zaznaczanie całego wiersza lub całej kolumny arkusza 34
  • Zaznaczanie przylegających wierszy lub przylegających kolumn arkusza 35
  • Zaznaczanie nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek 35
  • Zaznaczanie nieprzylegających wierszy lub kolumn 35
 • Zmiana szerokości kolumn lub wierszy 35
  • Zmiana szerokości pojedynczej kolumny 36
  • Zmiana szerokości wielu kolumn 37
  • Określanie szerokości kolumny 37
  • Zmiana wysokości pojedynczego wiersza 38
  • Zmiana wysokości wielu wierszy 39
 • Ukrywanie (wyświetlanie) kolumn, wierszy i arkuszy 39
  • Ukrywanie kolumn lub wierszy 40
  • Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny 41
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek 42
  • Polecenia kopiowania i wklejania 42
  • Polecenie czyszczenia komórek 44
  • Polecenie usuwania komórek 45
 • Skoroszyty i arkusze 47
  • Otwieranie istniejącego skoroszytu 47
  • Tworzenie nowego skoroszytu 50
  • Zapisywanie skoroszytu 52
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie 55
  • Dodawanie pojedynczego pustego arkusza 56
  • Dodawanie wielu pustych arkuszy 58
  • Ukrywanie (wyświetlanie) arkusza 59
  • Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie 60
  • Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami 64
  • Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów 66
  • Wyświetlanie arkusza w dwóch lub czterech częściach 67
  • Wyszukiwanie informacji w arkuszach 68

Rozdział 3. Wprowadzanie danych 71

 • Wprowadzanie danych do komórki 71
  • Edytowanie danych w komórce 74
  • Wprowadzanie różnych typów danych do komórek 75
 • Wypełnianie komórek 79
  • Wypełnianie komórek liczbami 80
  • Tworzenie serii danych z dowolną wartością kroku 84
  • Wypełnianie komórek tekstem 87
  • Wypełnianie komórek datami 90
  • Autouzupełnianie 91
 • Unikalny zapis danych w kolumnie 92

Rozdział 4. Formatowanie 97

 • Dostęp do poleceń formatowania 97
 • Formatowanie czcionki użytej do zapisu zawartości komórki 98
 • Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce 99
 • Formatowanie liczb 100
 • Formatowanie krawędzi komórki i koloru jej wypełnienia 100
 • Niestandardowe obramowanie komórek 109

Rozdział 5. Formuły 113

 • Adres komórki 113
 • Budowa (składnia) formuły 113
  • Operatory obliczeń 114
  • Kolejność operacji i działań w formułach 116
  • Korzystanie z nawiasów 117
  • Odwołania do komórek i zakresów 117
  • Odwołania względne 119
  • Odwołania bezwzględne 119
  • Odwołania mieszane 120
  • Połączenia z innym arkuszem lub skoroszytem 120
  • Odwołanie do komórek innego arkusza w tym samym skoroszycie 121
  • Odwołanie 3-W 123
  • Odwołanie do komórek innego skoroszytu 123
 • Stałe 127
 • Nazwy zakresów w formułach 128
  • Zasady dotyczące nadawania nazw 129

Rozdział 6. Funkcje 133

 • Struktura funkcji 133
  • Argument funkcji 134
  • Nazwa funkcji 135
  • Funkcje zagnieżdżone 136
 • Wprowadzanie funkcji 136
 • Funkcja SUMA 137
  • Składnia 137
 • Funkcja SUMA.JEŻELI 139
  • Składnia 139
 • Funkcja ILOCZYN 140
  • Składnia 140
 • Funkcja ORAZ 141
  • Składnia 141
 • Funkcja LUB 142
  • Składnia 142
 • Funkcja JEŻELI 143
  • Składnia 143
 • Funkcja ŚREDNIA 144
  • Składnia 144
 • Funkcja ILE.LICZB 145
  • Składnia 145
 • Funkcja ILE.NIEPUSTYCH 146
  • Składnia 146
 • Funkcja LICZ.JEŻELI 146
  • Składnia 146
 • Funkcja LICZBA.CAŁK 147
  • Składnia 147
 • Funkcja ZAOKR 148
  • Składnia 148
 • Funkcje TERAZ i DZIŚ 148
  • Składnia 148
 • Funkcja DŁ 149
  • Składnia 149
 • Funkcja ZNAK 150
  • Składnia 150
 • Funkcja PORÓWNAJ 150
  • Składnia 150
 • Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE 151
  • Składnia 151
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU 151
  • Składnia 151
 • Funkcja ZASTĄP 152
  • Składnia 152
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST 153
  • Składnia 153
 • Funkcja WARTOŚĆ 154
  • Składnia 154
 • Funkcja INDEKS 155
  • Składnia 155
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ 156
  • Składnia 156
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO 158
  • Składnia 158
 • Funkcja ADR.POŚR 160
  • Składnia 160
 • Funkcja PRAWY 160
  • Składnia 160
 • Funkcja LEWY 161
  • Składnia 161
 • Funkcja POWT 161
  • Składnia 161

Rozdział 7. Sortowanie i filtrowanie danych 163

 • Sortowanie 163
  • Sortowanie proste 164
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj od A do Z lub od Z do A 166
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj 167
  • Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter 172
  • Sortowanie wielokolumnowe 174
  • Sortowanie za pomocą listy 176
 • Filtrowanie 178
  • Autofiltr 178
  • Filtrowanie tekstu 179
  • Filtrowanie liczb 181
  • Filtrowanie dat lub godzin 183
 • Filtrowanie zaawansowane 186
  • Wiele warunków w jednej kolumnie 188
  • Jeden warunek w wielu kolumnach 189
  • Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn 189
  • Przykłady filtrowania zaawansowanego 190

Rozdział 8. Drukowanie 201

 • Ustawienia strony do wydruku 201
  • Karta Strona 202
  • Karta Marginesy 204
  • Karta Nagłówek/stopka 204
  • Karta Arkusz 214
 • Polecenie wydruku 216

Rozdział 9. Makropolecenia – pierwszy krok w programowaniu 217

 • Rejestrowanie makropolecenia 217
  • Karta Deweloper 217
  • Bezpieczeństwo makr 219
  • Ogólny proces rejestrowania makra 220
  • Przykład rejestracji makra 221
 • Tworzenie makra za pomocą języka Visual Basic 231
  • Kopiowanie części makra w celu utworzenia innego makra 232
 • Zarządzanie makrami 233
  • Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu 233
  • Usuwanie makra 233
 • Formanty – informacje podstawowe 234
  • Umieszczanie formantu formularza w arkuszu 235
  • Formanty ActiveX 238

Rozdział 10. Oferty cenowe 251

 • Oferta cenowa – wersja 1. 251
  • Obsługa arkusza 251
  • Konstrukcja arkusza 253
 • Oferta cenowa – wersja 2. 256
  • Obsługa arkusza 256
  • Konstrukcja części obliczeniowej arkusza 257
  • Konstrukcja części graficznej arkusza 259

Rozdział 11. Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny 269

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji I 269
  • Arkusz1 270
  • Arkusz Słowo 271
 • Uwagi końcowe dla wersji I 272
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji II 273
  • Arkusz1 274
  • Arkusz Słowo 275
 • Uwagi końcowe dla wersji II 283

Rozdział 12. Dowód dostawy 285

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 285
  • Obsługa skoroszytu 285
  • Arkusz Ustawienia 286
  • Arkusz ND 289
  • Arkusz Odbiorcy 291
  • Arkusz Towary 293
  • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) 295
  • Arkusz DOWÓD 296
  • Arkusz Słowo 299

Rozdział 13. Rachunki 301

 • Rachunek zwykły 301
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 301
  • Obsługa skoroszytu 301
  • Arkusz Ustawienia 303
  • Arkusz Nr 305
  • Arkusz Baza 307
  • Arkusz Rachunek 311
  • Arkusz Słowo 314
 • Rachunek za usługi 314
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 314
  • Obsługa skoroszytu 316
  • Arkusz Ustawienia 316
  • Arkusz Nr 319
  • Arkusz Baza 320
  • Arkusz Rachunek 324
  • Arkusz Słowo 326

Rozdział 14. Zamówienia 329

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 329
  • Obsługa skoroszytu 330
  • Arkusz Ustawienia 332
  • Arkusz Numer 333
  • Arkusz Sprzedawca 335
  • Arkusz Towary 337
  • Arkusz Druk A5 (Druk A4) 339

Rozdział 15. Kalendarze i inne operacje na datach 343

 • Wyznaczanie daty świąt wielkanocnych 343
 • Wyznaczanie dni świątecznych na podstawie roku 345
 • Kalendarze 346
 • Skoroszyt Kalendarz_Uni – arkusz Uni 347

Rozdział 16. Lista obecności 355

 • Przeznaczenie skoroszytu 355
 • Obsługa skoroszytu 355
 • Arkusz Pracownicy 356
 • Arkusz Lista 358
 • Część nagłówkowa listy 359
 • Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności 362
 • Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności 364
 • Formatowanie warunkowe 367
 • Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności 372

Rozdział 17. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 375

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 375
 • Arkusz Katalogi 376
 • Arkusz Dane 377
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko 378
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia 381
 • Arkusz Zaświadczenie 384
  • Wstawianie formantu ActiveX typu pole kombi 384
  • Wstawianie formantu formularza typu pole listy 390
 • Drukowanie zaświadczenia 393

Skorowidz 395

Autor

ISBN

978-83-283-5645-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EXCEL 2019 PL W BIURZE I NIE TYLKO”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *