GRAY HAT C# JĘZYK C# W KONTROLI I ŁAMANIU ZABEZPIECZEŃ

53.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (11)

Przedmowa (15)

 • Dlaczego należy ufać Mono? (16)
 • Dla kogo jest ta książka? (16)
 • Organizacja tej książki (17)
 • Podziękowania (19)
 • Ostatnia uwaga (19)

1. Błyskawiczny kurs języka C# (21)

 • Wybór środowiska IDE (22)
 • Prosty przykład (22)
 • Wprowadzenie do klas i interfejsów (24)
  • Tworzenie klasy (24)
  • Tworzenie interfejsu (25)
  • Tworzenie podklas klasy abstrakcyjnej i implementacja interfejsu (26)
  • Powiązanie wszystkiego z metodą Main() (28)
  • Uruchamianie metody Main() (30)
 • Metody anonimowe (30)
  • Przypisywanie delegata do metody (30)
  • Aktualizacja klasy Firefighter (31)
  • Tworzenie argumentów opcjonalnych (31)
  • Aktualizacja metody Main() (32)
  • Uruchomienie zaktualizowanej metody Main() (33)
 • Integracja z bibliotekami natywnymi (34)
 • Podsumowanie (35)

2. Fuzzing. Wykorzystanie XSS oraz iniekcji SQL (37)

 • Konfigurowanie maszyny wirtualnej (38)
  • Dodawanie sieci wirtualnej „tylko do hosta” (38)
  • Tworzenie maszyny wirtualnej (39)
  • Uruchamianie maszyny wirtualnej z obrazu ISO z systemem BadStore (39)
 • Iniekcje SQL (41)
 • Skrypty krzyżowe (43)
 • Fuzzing żądań GET z wykorzystaniem fuzzera mutacyjnego (45)
  • Preparowanie parametrów i testowanie luk (46)
  • Budowanie żądań HTTP (47)
  • Testowanie fuzzowanego kodu (48)
 • Fuzzowanie żądań POST (49)
  • Pisanie fuzzera żądania POST (50)
  • Rozpoczyna się fuzzing (52)
  • Fuzzowanie parametrów (54)
 • Fuzzowanie danych w formacie JSON (56)
  • Konfigurowanie wrażliwego urządzenia (56)
  • Przechwytywanie wrażliwych żądań JSON (56)
  • Tworzenie fuzzera JSON (57)
  • Testowanie fuzzera JSON (62)
 • Wykorzystywanie iniekcji SQL (63)
  • Wykorzystywanie eksploita bazującego na instrukcji UNION ręcznie (64)
  • Wykorzystywanie eksploita bazującego na instrukcji UNION programowo (66)
  • Wykorzystywanie luk SQL typu Boolean-blind (70)
 • Podsumowanie (79)

3. Fuzzowanie punktów końcowych SOAP (81)

 • Konfiguracja wrażliwych punktów końcowych (82)
 • Parsowanie pliku WSDL (83)
  • Tworzenie klasy dla dokumentu WSDL (84)
  • Podstawowe metody parsowania (85)
  • Klasy dla typu SOAP i parametrów (87)
  • Tworzenie klasy SoapMessage definiującej przesyłane dane (90)
  • Implementacja klasy reprezentującej części komunikatu (90)
  • Definiowanie operacji portu za pomocą klasy SoapPortType (91)
  • Implementacja klasy zawierającej operacje na porcie (93)
  • Definiowanie protokołów używanych w powiązaniach SOAP (93)
  • Kompilacja listy operacji węzłów potomnych (95)
  • Znajdowanie usług SOAP w portach (96)
 • Automatyczne fuzzowanie punktów końcowych SOAP pod kątem wrażliwości na iniekcje SQL (98)
  • Fuzzowanie pojedynczych usług SOAP (99)
  • Fuzzowanie portów SOAP HTTP POST (103)
  • Fuzzowanie portu XML usługi SOAP (106)
  • Uruchomienie fuzzera (110)
 • Podsumowanie (111)

4. Pisanie ładunków typu connect-back, bind i metasploit (113)

 • Tworzenie ładunku Connect-Back (114)
  • Strumień sieci (114)
  • Uruchomienie polecenia (116)
  • Uruchomienie ładunku (117)
 • Wiązanie ładunku (118)
  • Odbieranie danych, uruchamianie poleceń i zwracanie wyników (119)
  • Uruchamianie poleceń ze strumienia (120)
 • Wykorzystanie protokołu UDP do ataku na sieć (121)
  • Kod dla komputera docelowego (122)
  • Kod napastnika (125)
 • Uruchamianie ładunków typu Metasploit x86 i x86-64 za pomocą języka C# (128)
  • Konfigurowanie frameworka Metasploit (128)
  • Generowanie ładunków (130)
  • Wykonywanie natywnych ładunków systemu Windows jako kodu niezarządzanego (131)
  • Uruchamianie natywnych ładunków w systemie Linux (133)
 • Podsumowanie (137)

5. Automatyzacja skanera Nessus (139)

 • REST i API systemu Nessus (140)
 • Klasa NessusSession (141)
  • Wykonywanie żądań HTTP (142)
  • Wylogowanie i sprzątanie (144)
  • Testowanie klasy NessusSession (145)
 • Klasa NessusManager (146)
 • Wykonywanie skanowania Nessus (148)
 • Podsumowanie (150)

6. Automatyzacja Nexpose (153)

 • Instalacja Nexpose (154)
  • Aktywacja i testowanie (155)
  • Żargon Nexpose (156)
 • Klasa NexposeSession (157)
  • Metoda ExecuteCommand() (158)
  • Wylogowanie i zniszczenie sesji (161)
  • Znajdowanie wersji interfejsu API (162)
  • Korzystanie z Nexpose API (163)
 • Klasa NexposeManager (163)
 • Automatyzacja skanowania słabych punktów (165)
  • Tworzenie lokalizacji z aktywami (165)
  • Rozpoczynanie skanowania (166)
 • Tworzenie raportu na temat lokalizacji w formacie PDF i usuwanie lokalizacji (167)
 • Kompletowanie rozwiązania (168)
  • Rozpoczęcie skanowania (169)
  • Generowanie raportu i usuwanie lokalizacji (170)
  • Uruchamianie automatyzacji (170)
 • Podsumowanie (171)

7. Automatyzacja OpenVas (173)

 • Instalacja systemu OpenVAS (173)
 • Budowanie klas (174)
 • Klasa OpenVaSSession (175)
  • Uwierzytelnianie na serwerze OpenVAS (176)
  • Tworzenie metody do uruchamiania poleceń OpenVAS (177)
  • Odczytywanie komunikatu z serwera (177)
  • Konfiguracja strumienia TCP do wysyłania i odbierania poleceń (178)
  • Walidacja certyfikatów i odśmiecanie (179)
  • Odczytywanie wersji OpenVAS (180)
 • Klasa OpenVASManager (181)
  • Pobieranie konfiguracji skanowania i tworzenie celów (182)
  • Opakowanie automatyzacji (186)
  • Uruchamianie automatyzacji (187)
 • Podsumowanie (187)

8. Automatyzowanie programu Cuckoo Sandbox (189)

 • Konfigurowanie Cuckoo Sandbox (190)
 • Ręczne uruchamianie API systemu Cuckoo Sandbox (190)
  • Uruchamianie API (191)
  • Sprawdzanie stanu środowiska Cuckoo (192)
 • Tworzenie klasy CuckooSession (193)
  • Metody ExecuteCommand() do obsługi żądań HTTP (194)
  • Tworzenie wieloczęściowych danych HTTP za pomocą metody GetMultipartFormData() (196)
  • Przetwarzanie danych z pliku za pomocą klasy FileParameter (198)
  • Testowanie klasy CuckooSession i klas pomocniczych (199)
 • Klasa CuckooManager (201)
  • Metoda CreateTask() (201)
  • Szczegóły zadania i metody tworzenia raportów (203)
  • Tworzenie abstrakcyjnej klasy Task (204)
  • Sortowanie i tworzenie różnych typów klas (205)
 • Połączenie elementów ze sobą (207)
 • Testowanie aplikacji (209)
 • Podsumowanie (211)

9. Automatyzacja sqlmap (213)

 • Uruchamianie sqlmap (214)
  • Interfejs API REST programu sqlmap (215)
  • Testowanie API programu sqlmap za pomocą curl (216)
 • Tworzenie sesji dla programu sqlmap (220)
  • Tworzenie metody do wykonywania żądań GET (221)
  • Wykonywanie żądania POST (222)
  • Testowanie klasy obsługi sesji (223)
 • Klasa SqlmapManager (225)
  • Lista opcji sqlmap (227)
  • Tworzenie metod realizujących skanowanie (229)
  • Nowa metoda Main() (230)
 • Raport ze skanowania (231)
 • Automatyzowanie pełnego skanu sqlmap (232)
 • Integracja sqlmap z fuzzerem SOAP (234)
  • Dodanie obsługi żądań GET do fuzzera SOAP (235)
  • Dodanie obsługi żądań POST do programu sqlmap (236)
  • Wywoływanie nowych metod (238)
 • Podsumowanie (240)

10. Automatyzacja ClamAV (241)

 • Instalacja programu ClamAV (242)
 • Natywna biblioteka ClamaAV kontra demon sieciowy clamd (243)
 • Automatyzacja z wykorzystaniem natywnych bibliotek ClamAV (244)
  • Pomocnicze enumeracje i klasy (244)
  • Dostęp do funkcji natywnej biblioteki ClamAV (247)
  • Kompilacja silnika programu ClamAV (248)
  • Skanowanie plików (250)
  • Sprzątanie (252)
  • Testowanie programu przez skanowanie pliku EICAR (252)
 • Automatyzacja z wykorzystaniem demona clamd (254)
  • Instalacja demona clamd (254)
  • Uruchamianie demona clamd (255)
  • Tworzenie klasy obsługi sesji dla demona clamd (255)
  • Tworzenie klasy menedżera demona clamd (257)
  • Testowanie z wykorzystaniem demona clamd (258)
 • Podsumowanie (259)

11. Automatyzacja Metasploit (261)

 • Uruchamianie serwera RPC (262)
 • Instalacja Metasploitable (263)
 • Pobranie biblioteki MSGPACK (264)
  • Instalowanie menedżera pakietów NuGet w środowisku MonoDevelop (264)
  • Instalacja biblioteki MSGPACK (265)
  • Dodanie referencji do biblioteki MSGPACK (266)
 • Klasa MetasploitSession (267)
  • Tworzenie metody Execute() dla żądań HTTP i interakcje z biblioteką MSGPACK (268)
  • Przekształcanie danych odpowiedzi z formatu MSGPACK (270)
 • Testowanie klasy sesji (272)
 • Klasa MetasploitManager (273)
 • Scalamy komponenty w całość (275)
  • Uruchamianie eksploita (276)
  • Interakcje z powłoką (277)
  • Pobieranie powłok (278)
 • Podsumowanie (279)

12. Automatyzacja Arachni (281)

 • Instalacja Arachni (281)
 • Interfejs API REST systemu Arachni (282)
  • Tworzenie klasy ArachniHTTPSession (284)
  • Tworzenie klasy ArachniHTTPManager (285)
 • Połączenie klas sesji i menedżera (286)
 • RPC systemu Arachni (287)
  • Ręczne uruchamianie mechanizmu RPC (288)
  • Klasa ArachniRPCSession (290)
  • Metody pomocnicze operacji ExecuteCommand() (292)
  • Metoda ExecuteCommand() (293)
  • Klasa ArachniRPCManager (296)
 • Scalamy komponenty w całość (297)
 • Podsumowanie (300)

13. Dekompilacja i inżynieria wsteczna zarządzanych zestawów (301)

 • Dekompilacja zestawów zarządzanych (302)
 • Testowanie dekompilatora (305)
 • Wykorzystanie narzędzia monodis do analizowania zestawu (306)
 • Podsumowanie (309)

14. Czytanie gałęzi rejestru w trybie offline (311)

 • Struktura gałęzi rejestru (312)
 • Pobieranie gałęzi rejestru (313)
 • Czytanie gałęzi rejestru (314)
  • Klasa do parsowania pliku gałęzi rejestru (315)
  • Tworzenie klasy reprezentującej klucze węzłów (316)
  • Implementacja klasy do przechowywania kluczy wartości (321)
 • Testowanie biblioteki (322)
 • Zrzucanie klucza Boot (323)
  • Metoda GetBootKey() (323)
  • Metoda GetValueKey() (325)
  • Metoda GetNodeKey() (325)
  • Metoda StringToByteArray() (326)
  • Uzyskanie klucza rozruchowego (327)
  • Weryfikacja klucza rozruchowego (327)
 • Podsumowanie (328)

Skorowidz (331)

Autor

ISBN

978-83-283-4063-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GRAY HAT C# JĘZYK C# W KONTROLI I ŁAMANIU ZABEZPIECZEŃ”