INWESTYCJE WALUTOWE DLA BYSTRZAKÓW

53.10

Na stanie

Spis treści

O autorach 15

Podziękowania 17

Wstęp 19

CZĘŚĆ I: PIERWSZE KROKI W HANDLU WALUTAMI 25

Rozdział 1: Rynek walutowy – podstawy 27

 • Na czym polega handel walutami? 28
  • Spekulacja jako przedsięwzięcie biznesowe 28
  • Waluty jako środek wymiany handlowej 29
 • Co wpływa na kursy walut? 30
  • Czynniki fundamentalne mają wpływ na rynek walutowy… 31
  • …chyba że to technikalia wpływają na kurs waluty… 31
  • …albo zupełnie co innego 32
 • Tworzenie planu działań na rynku walutowym 33
  • Określenie stylu gry na rynku walutowym 33
  • Planowanie gry 34
 • Wykonanie planu gry od A do Z 35

Rozdział 2: Czym jest rynek forex? 37

 • Rynek wymiany walut w liczbach 39
  • Transakcje typu spot 39
  • Spekulacja na rynku walut 40
  • Skorzystać na płynności tak, by nie przemoknąć przy tym do suchej nitki 41
 • Roboczy dzień na rynkach walutowych na całym świecie 42
  • Otwarcie tygodnia rynkowego 42
  • Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych 43
  • Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich 44
  • Transakcje w czasie sesji na rynkach północnoamerykańskich 45
  • Kluczowe godziny i wydarzenia 46
  • Indeks dolara amerykańskiego 48
 • Rynek walut i inne rynki finansowe 49
  • Złoto 50
  • Ropa naftowa 50
  • Giełdy papierów wartościowych 51
  • Obligacje 52
 • Zaczynamy przygodę z rachunkiem demonstracyjnym 52

Rozdział 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku forex 55

 • Rynek międzybankowy 56
  • Czym jest rynek międzybankowy? 56
  • Z banku do banku i dalej 57
 • Zabezpieczający a spekulanci 59
  • Zabezpieczanie pozycji 60
  • Przepływy inwestycyjne o charakterze globalnym 62
 • Spekulanci 63
  • Fundusze hedgingowe 64
  • Day-traderzy – duzi i mali 67
 • Rządy i banki centralne 67
  • Zarządzanie rezerwami walutowymi 68
  • Bank Rozrachunków Międzynarodowych 69
  • G20 70

Rozdział 4: Mechanizm handlu walutą 71

 • Zakup i sprzedaż dokonywane jednocześnie 71
  • Waluty chodzą parami 72
  • Krótkie i długie pozycje 76
 • Zysk i strata 78
  • Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji 78
  • Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata) 79
  • Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów 80
  • Uwzględnianie zysku i straty przy obliczaniu depozytu 81
 • Rolowanie a stopa procentowa 82
  • Waluta to przecież nic innego jak pieniądze 82
  • Data waluty i rozliczenie transakcji 83
  • Dni świąteczne na rynku walutowym a data waluty 84
  • Stosowanie rolowania 85
 • Jak należy rozumieć kursy par walutowych 87
  • Kupno i sprzedaż 87
  • Widełki cenowe 88
 • Dokonywanie transakcji 88
  • Transakcje w czasie rzeczywistym 88
  • Zlecenia oczekujące 92

CZĘŚĆ II: WALUTY W RUCHU: CO POWODUJE ZMIANY KURSÓW? 99

Rozdział 5: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy 101

 • Waluty a stopy procentowe 102
  • Właśnie nadeszła przyszłość: oczekiwania wobec stóp procentowych 103
  • Różnice w wysokości stóp procentowych 104
 • Polityka monetarna – podstawy 106
  • Wpływ bazowych stóp procentowych 107
  • Łatwy i trudny pieniądz 107
  • Niekonwencjonalne metody łagodzenia polityki monetarnej 109
  • Obserwacja działania przedstawicieli banków centralnych 110
  • Interpretacja komunikatów dotyczących polityki monetarnej 112
 • Oficjalna polityka walutowa i retoryka 114
  • Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty? 114
  • Kto rozdaje karty w środowisku instytucji związanych z zarządzaniem walutami? 115
  • Bliższe spojrzenie na interwencję na rynku walutowym 118
  • Stabilność finansowa 121
  • Długi, deficyty i rozwój 122
  • Ocena ryzyka kredytowego 123
 • Ryzyko geopolityczne i ważne wydarzenia na świecie 124
  • Ocena apetytu na ryzyko 126
  • Ryzykować albo nie ryzykować, oto jest pytanie 126

Rozdział 6: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomości z rynku, danych i informacji 129

 • Źródła informacji rynkowych 130
  • Sztuka wsiadania do odjeżdżającego pociągu 130
  • Badanie pulsu rynku 131
  • Pogłoski: nie ma dymu bez ognia 134
 • Wiadomości z rynku z pewnej perspektywy – skupmy się na głównych tematach 135
  • Tematy fundamentalne 135
  • Analiza tematów technicznych 140
 • Sprawdzian – oczekiwania versus rzeczywistość 142
  • Rola oczekiwań konsensusu 143
  • Gra na prognozach 144
  • Kiedy dobre prognozy zmieniają się w złe 144
  • Przewidywanie alternatywnych scenariuszy 145

Rozdział 7: Znaczenie danych fundamentalnych 149

 • Wyszukiwanie danych 150
 • Podstawy ekonomii przydatne traderowi walut: interpretacja danych gospodarczych 151
  • Rynek pracy 151
  • Konsument 153
  • Sektor przedsiębiorstw 153
  • Wskaźniki strukturalne 153
 • Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera 154
  • Rozumienie i analiza danych historycznych 155
  • Docieranie do sedna 156
 • Dane poruszające rynek Stanów Zjednoczonych 157
  • Raporty z rynku pracy 157
  • Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich 159
  • Raporty dotyczące kondycji przedsiębiorstw 163
  • Raporty strukturalne 166
 • Najważniejsze raporty międzynarodowe 170
  • Strefa euro 171
  • Japonia 172
  • Wielka Brytania 172
  • Kanada 174
  • Australia 174
  • Nowa Zelandia 174
  • Chiny 175

Rozdział 8: Bliższe spojrzenie na główne pary walutowe 177

 • Wielki dolar: para EUR/USD 178
  • Podstawy handlu na parze EUR/USD 178
  • Zachowanie się pary EUR/USD 182
  • Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD 185
 • Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: USD/JPY 187
  • Podstawy handlu na parze USD/JPY 187
  • Zachowanie się kursu pary USD/JPY 192
  • Taktyka handlu parą USD/JPY 194
 • Pozostałe główne pary: sterling i aussie 196
  • Funt brytyjski: GBP/USD 196
  • Nowy zawodnik, czyli poznajmy aussie 198
 • Analiza pozycjonowania na rynku forex 200
  • Jak interpretować dane 201
  • Fixing FX 201
  • Forex a organy regulacyjne 202

Rozdział 9: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na crossach 203

 • Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych 204
  • Kwestie fundamentalne pary USD/CAD 206
  • Fundamenty dla pary NZD/USD 208
  • Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD 210
 • Waluty skandynawskie: SEK, NOK i DKK 213
  • Korona szwedzka – stocky 214
  • Korona norweska – nokkie 214
  • Korona duńska – copey 215
 • Pary krzyżowe – crossy 215
  • Dlaczego warto grać na crossach? 216
  • Crossy śladami dolara 217
  • Transakcje dotyczące crossów z jenem 219
  • Transakcje dotyczące crossów z euro 220

CZĘŚĆ III: OPRACOWANIE PLANU 221

Rozdział 10: Szkolenie i przygotowanie do bitwy 223

 • Poszukiwanie najlepszego stylu gry 224
  • Rozważania bazujące na rzeczywistości i stylu życia gracza 224
  • Znaleźć czas na analizy rynkowe 225
  • Analiza techniczna a analiza fundamentalna 226
 • Dla każdego coś dobrego… 227
  • Krótkoterminowy, regularny day trading 228
  • Średnioterminowa gra na zmiany trendu 231
  • Długoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych 233
 • Handel na autopilocie 237
  • Źródła danych do wykorzystania w systemie EA 237
  • Zasada caveat emptor w odniesieniu do algorytmów handlowych 238
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych w handlu, czyli potęga tłumu 239
 • Dyscyplina gry 240
  • Jak wyzbyć się wpływu emocji? 241
  • O tym, czego się spodziewać 242
  • Oszczędzaj amunicję 244

Rozdział 11: Analiza techniczna – drogowskaz we mgle 247

 • Filozofia analizy technicznej 248
  • Czym jest analiza techniczna? 248
  • Czym analiza techniczna nie jest? 249
  • Formy analizy technicznej 250
  • Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu 250
  • W oczekiwaniu na potwierdzenie 253
 • Sztuka analizy technicznej 253
  • Wykresy słupkowe i świecowe 254
  • Rysowanie linii trendu 256
  • Rozpoznawanie formacji na wykresie 257
  • Zniesienia Fibonacciego 267
 • Naukowo o analizie technicznej 269
  • Oscylatory i badania impetu 269
  • Wskaźniki identyfikacji trendu 273
  • Handel w chmurach, czyli wykresy Ichimoku 275

Rozdział 12: Planowanie transakcji 279

 • Rutynowa analiza danych rynkowych 280
 • Analiza techniczna w rozbiciu na różne interwały 281
 • Rozpoznawanie właściwych poziomów wsparcia i oporu 285
  • Linie trendu 285
  • Szczyty i dołki 287
  • Przedziały konsolidacji 287
  • Zniesienia Fibonacciego 288
  • Poziomy Ichimoku 288
 • Poszukiwanie symetrii z kanałami i formacjami 289
  • Wytyczanie kanałów cenowych 289
 • Z impetem za rynkiem 291
  • Włączenie analizy siły trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej 291
  • Obserwacja siły trendu w perspektywie czasowej 292
  • Gra na podstawie rozbieżności pomiędzy kursem i siłą trendu 293
  • Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamknięcia pozycji 294
 • Gra na bazie formacji wykresów świecowych 295
 • Strategia gry od A do Z 296

Rozdział 13: Rozważania na temat zarządzania ryzykiem 303

 • Zarządzanie ryzykiem to coś więcej niż tylko unikanie strat 304
  • Mechanizm dźwigni finansowej zwiększa zyski i straty, ale także oczekiwania 304
  • Jak rozumieć wymagania dotyczące depozytu? 305
  • Ryzyko związane z płynnością, zmiennością i lukami cenowymi 306
  • Mamy zwycięzcę! Ochrona zysków 310
  • Efektywne plasowanie zleceń 311
 • Zarządzanie ryzykiem podczas inwestycji na rynkach walutowych 315
  • Analiza strategii handlu w celu określenia rozmiaru pozycji 315
  • Matematyka – czyli ryzyko przybiera realny kształt 317
  • Opracowanie planu inwestycyjnego z uwzględnieniem poziomu ryzyka 317
 • Wybór brokera 320
  • Różne modele biznesowe firm brokerskich 320
  • Brokerzy a ryzyko finansowe 321
 • Zawodna technika a planowanie awaryjne 322

CZĘŚĆ IV: REALIZACJA PLANU 325

Rozdział 14: Naciskamy spust 327

 • Otwieranie pozycji 327
  • Kupowanie i sprzedawanie po bieżącej cenie rynkowej 328
  • Uśrednianie pozycji 329
  • Spekulacja na przełamaniach 334
 • Poprawne przeprowadzenie transakcji 339
  • Kupowanie i sprzedawanie online 340
  • Składanie zleceń 341

Rozdział 15: Aktywne zarządzanie otwartą pozycją 343

 • Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji 344
  • Śledzenie zmian na rynku za pomocą alarmów cenowych 345
  • Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarzeń 345
  • Obserwacja innych rynków finansowych 346
 • Aktualizacja planu gry w miarę upływu czasu 349
  • Linie trendu z czasem się zmieniają 350
  • Zbliżające się terminy wydarzeń mogą wymagać modyfikacji planu gry 351
 • Aktualizacja poziomów zleceń w ślad za zmianami cen 352
  • Podnoszenie poziomów realizacji zysku 353
  • Zacieśnianie poziomów aktywacji zleceń typu stop-loss w celu ochrony zysków 354

Rozdział 16: Zamknięcie pozycji i ocena efektów transakcji 357

 • Zamykanie pozycji 358
  • Realizacja zysku i zamknięcie ze stratą 358
  • Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie 361
  • Wyrównywanie pozycji po fakcie 362
  • Wyjście z rynku we właściwym momencie 363
  • Wyjście po najlepszej cenie 364
 • Ocena strategii gry 364
  • Identyfikacja dobrych i złych posunięć 365
  • Aktualizacja rejestru transakcji 366

CZĘŚĆ V: DEKALOGI 369

Rozdział 17: Dziesięć nawyków skutecznych traderów rynku walutowego 371

 • Handel według planu 371
 • Przewidywanie konsekwencji wydarzeń 372
 • Zachowanie elastyczności 372
 • Przygotowanie do tradingu 373
 • Uwzględnianie analizy technicznej 373
 • Dryfowanie z falą – trading w kanale oscylacji kursów 374
 • Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par 374
 • Ochrona zysków 375
 • Handel oparty na stop-lossach 375
 • Obserwacja innych rynków 375

Rozdział 18: Dziesięć zasad zarządzania ryzykiem 377

 • Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss 378
 • Korzystaj z dźwigni, ale rozsądnie 378
 • Graj z planem 378
 • Bądź na bieżąco 379
 • Graj uważnie i krok po kroku 379
 • Spójrz na rynek z szerszej perspektywy 379
 • Regularnie realizuj zyski 379
 • Uwzględnij ryzyko typowe dla pary walutowej 380
 • Przed przekazaniem zlecenia do realizacji sprawdź je dwa razy 380
 • Wypłacaj pieniądze z rachunku brokerskiego 381

Rozdział 19: Dziesięć najlepszych źródeł wiedzy 383

 • „Analiza techniczna rynków finansowych”, John Murphy 384
 • „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów”, Steve Nison 384
 • „Teoria fal Elliotta”, Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr. 385
 • „Analiza techniczna dla bystrzaków”, Barbara Rockefeller 385
 • „Księga pięciu kręgów”, Miyamoto Musashi 385
 • „Mistrzowie rynków finansowych”, Jack D. Schwager 386
 • „Come into My Trading Room”, Alexander Elder 386
 • Zero Hedge 386
 • BabyPips.com 387
 • Forex Factory 387

DODATEK: Strategie handlowe 389

 • Przedstaw się, czyli jakiego rodzaju traderem jesteś 389
 • Przegląd strategii handlowych na podstawie typów traderów 390
  • Strategie dla skalpera 390
  • Strategie dla „analityka” 397
  • Strategie dla „inwestora” 409
  • Inwestycje walutowe dla bystrzaków. Wydanie III – ściąga 413
 • Wybór brokera 413
 • Podstawy kursów walut 415
 • Dostrzeganie okazji do handlu i tworzenie planów 416
Autor

ISBN

978-83-283-6601-5

Rok wydania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INWESTYCJE WALUTOWE DLA BYSTRZAKÓW”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *