INŻYNIERIA ODNOWY MASZYN WYBRANE ZAGADNIENIA

W książce omówiono głównie zagadnienia dotyczące odnowy maszyn, czyli przywracania im zdolności użytkowej. Rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia eksploatacji…

99.00

Na stanie

Stanisław Nosal
INŻYNIERIA ODNOWY MASZYN
Wybrane zagadnienia
Omówienie
W książce omówiono głównie zagadnienia dotyczące odnowy maszyn, czyli przywracania im zdolności użytkowej. Rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia eksploatacji. Następnie scharaktery-zowano tradycyjne strategie obsługiwania maszyn. Więcej uwagi poświecono coraz po-wszechniej stosowanej strategii kompleksowego utrzymania ruchu maszyn (TPM), przedsta-wiając pozytywne skutki jej wprowadzenia w jednym z zakładów. Treścią kolejnego rozdziału są uszkodzenia części maszyn. Dosyć obszernie omówiono metody badań nieniszczących stosowane w eksploatacji maszyn: badania wizualne, defektoskopie (penetracyjną, magne-tyczną, wiroprądową, ultradźwiękową i radiologiczną), przemysłową tomografię komputero-wą, termowizję oraz badania szczelności urządzeń i instalacji technicznych. Scharakteryzo-wano podatność eksploatacyjną maszyn, zwracając więcej uwagi na ich konstrukcyjne przy-stosowanie do naprawy. W kolejnym rozdziale omówiono takie operacje procesu technolo-gicznego naprawy maszyny jak demontaż, mycie i oczyszczanie oraz weryfikację części ma-szyn. Metodom naprawy części maszyn i ich skojarzeń poświęcono osobny rozdział. Omó-wiono naprawę przez obróbkę na wymiary naprawcze, regenerację części polegającą na zasto-sowaniu elementów dodatkowych (w tym łączenie metodą metalock i regenerację gwintów wewnętrznych), regenerację metodami obróbki plastycznej (w tym m.in. roztłaczanie
i obciskanie termoplastyczne), zastosowanie metod spawalniczych i galwanicznych oraz two-rzyw sztucznych w naprawach maszyn. Przedstawiono także wpływ niektórych metod regene-racji elementów maszyn na ich właściwości wytrzymałościowe i tribologiczne. Ostatni rozdział dotyczy montażu maszyn, w tym m.in. łączenia rur metodą lokring, montażu łożysk tocznych i przekładni zębatych oraz osiowania maszyn.

Autor

ISBN

978-83-775-484-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INŻYNIERIA ODNOWY MASZYN WYBRANE ZAGADNIENIA”