KONSTRUKCJE MUROWE REMONTY I WZMOCNIENIA

Konstrukcje murowe wykonuje się z elementów ceramicznych, silikatowych (wapienno-piaskowych), betonowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz z kamienia naturalnego, stosując najczęściej zaprawy cementowe i cementowo-wapienne, rzadziej wapienne.

32.00

Na stanie

Konstrukcje murowe wykonuje się z elementów ceramicznych, silikatowych (wapienno-piaskowych), betonowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz z kamienia naturalnego, stosując najczęściej zaprawy cementowe i cementowo-wapienne, rzadziej wapienne. Zaprawa, układana w spoinach pomiędzy poszczególnymi elementami, łączy je ze sobą oraz przejmuje obciążenia, dzięki czemu konstrukcja murowa pracuje jako całość.

Najczęściej stosowanymi konstrukcjami murowymi są ściany (nośne, osłonowe i działowe) różnego rodzaju budowli, obecnie rzadziej – słupy (filary, kolumny) i fundamenty, a także stropy i sklepienia, kominy przemysłowe, ściany oporowe oraz zapory. Oprócz zwykłych konstrukcji murowych, wykonanych z drobnowymiarowych elementów łączonych zaprawą, występują również konstrukcje murowe zbrojone stalą oraz konstrukcje zespolone, stanowiące połączenie konstrukcji murowych i betonowych. Naprawom poddawane są obiekty lub ich poszczególne elementy, dla których wartości parametrów użytkowych lub stanów granicznych spadają poniżej wartości minimalnych, określonych przez przedmiotowe normy lub wymagania użytkowników. Naprawa ma na celu usunięcie stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienie braków, które wystąpiły w trakcie eksploatacji obiektu i stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzi bądź dla środowiska.

Efektem naprawy jest przywrócenie wymaganych właściwości użytkowych uszkodzonych elementów. Remont obejmuje roboty budowlane, polegające na odtworzeniu (przywróceniu) pierwotnego stanu zużytych obiektów lub ich elementów, zarówno pod względem technicznym, jak i użytkowym. Remont może być bieżący lub kapitalny, zależnie od zakresu wykonywanych prac i ich kosztu w stosunku do wartości odtworzonej obiektu. Zwykle koszt remontu bieżącego wynosi do 10%, a remontu kapitalnego – do 70% wartości obiektu Remont kapitalny z reguły połączony jest z modernizacją obiektu. Modernizacja oznacza dostosowanie obiektu do współczesnych lub nowych wymogów użytkowych, technicznych, ekologicznych, produkcyjnych itp. Jest to unowocześnienie obiektu w celu poprawienia jakości, trwałości, komfortu cieplnego, zwiększenia wydajności itp.

Autor

ISBN

978-0239-6386

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONSTRUKCJE MUROWE REMONTY I WZMOCNIENIA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *