MAKROŚWIAT PODRĘCZNIK Z ZADANIAMI DO MAKROEKONOMII

SPIS TREŚCI

42.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Gospodarka rynkowa (M. Gajowiak)
1.1. Ustroje gospodarcze – typologia i właściwości
1.2. Główne nurty w ekonomii
1.3. Modele gospodarki rynkowej
1.4. Transformacja systemowa. Przypadek Polski

Rozdział 2. Rozwój i wzrost gospodarczy w gospodarce rynkowej (E. Budzińska)
2.1. Mierniki bogactwa gospodarki narodowej
2.2. Determinanty dochodu narodowego
2.3. Wzrost i rozwój gospodarczy – rola, źródła i granice
2.4. Konkurencyjność gospodarki

Rozdział 3. Cykl koniunkturalny i jego skutki (A. Budzyńska)
3.1. Cykl koniunkturalny – przyczyny i konsekwencje wahań gospodarczych
3.2. Bezrobocie i polityka państwa na rynku pracy
3.3. Inflacja jako zjawisko społeczno-gospodarcze
3.4. Inflacja a bezrobocie – krzywa Philipsa

Rozdział 4. Rola państwa w gospodarce (A. Libertowska)
4.1. Polityka gospodarcza państwa – przesłanki interwencji, cele i jej konsekwencje
4.2. Budżet państwa – struktura i funkcje
4.3. Polityka fiskalna – rodzaje, cele i instrumenty
4.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny

Rozdział 5. System finansowy i rynek finansowy (M. Szczepański)
5.1. Pieniądz i współczesny system bankowy
5.2. Rynek pieniężny i polityka monetarna
5.3. Giełdy w gospodarce

Rozdział 6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (P. Bartkiewicz)
6.1. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Instytucje międzynarodowe
6.2. Bilans płatniczy
6.3. Kursy walutowe i rynek walutowy

Rozdział 7. Wybrane zagadnienia ekonomii międzynarodowej
7.1. Europejska integracja gospodarcza (K Sieradzka)
7.2. Globalizacja – pojęcie i konsekwencje społeczno-gospodarcze (E. Frejtag–Mika)
7.3. Internacjonalizacja (E. Amhukita)
7.4. Rola korporacji transnarodowych w globalizacji gospodarki światowej (E.Ambukita)

Aneks
Kolokwium 1
Kolokwium 2
Kolokwium 3
Kolokwium 4
Bibliografia
Wykaz autorów

Autor

ISBN

978-83-7775-234-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MAKROŚWIAT PODRĘCZNIK Z ZADANIAMI DO MAKROEKONOMII”