MATEMATYKA DLA LOGISTYKÓW

48.00

Na stanie

MATEMATYKA DLA LOGISTYKÓW; Ireneusz Wrociński

PRZEDMOWA

ROZDZIAŁ 1. Elementy logiki
1.1. Rachunek zdań
1.2. Kwantyfikatory

ROZDZIAŁ 2. Symboliczny zapis sumy

ROZDZIAŁ 3. Elementy teorii zbiorów
3.1. Zbiory i działania na zbiorach
3.2. Iloczyn kartezjański
3.3. Relacje

ROZDZIAŁ 4. Liczby zespolone
4.1. Postać trygonometryczna liczny zespolonej
4.2. Postać wykładnicza liczby zespolonej
4.3. Działania na liczbach zespolonych
4.4. Wielomiany

ROZDZIAŁ 5. Funkcje jednej zmiennej

ROZDZIAŁ 6. Granice
6.1. Granica ciągu
6.2. Ciąg arytmetyczny i geometryczny
6.3. Granica i ciągłość funkcji
6.4. Elementy matematyki finansowej

ROZDZIAŁ 7. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej
7.1. Pochodna funkcji
7.2. Monotoniczność funkcji
7.3. Ekstremum funkcji
7.4. Wklęsłość i wypukłość funkcji, punkty przegięcia
7.5. Twierdzenie de L‘Hospitala
7.6. Asymptoty
7.7. Badanie funkcji
7.8. Przykłady ekonomicznych interpretacji pochodnej

ROZDZIAŁ 8. Całki
8.1. Całka nieoznaczona
2.2. Całka oznaczona
8.3. Całki niewłaściwe
8.4. Wybrane zastosowania całki oznaczonej w ekonomii

ROZDZIAŁ 9. Elementy algebry liniowej
9.1. Macierze
9.2. Wyznaczniki
9.3. Macierz odwrotna
9.4. Rząd macierzy

ROZDZIAŁ 10. Układy równań i nierówności liniowych
10.1. Układy równań liniowych
10.2. Układy Cramera
10.3. Rozwiązywanie układów równań liniowych
metodą operacji elementarnych
10.4. Układy nierówności liniowych
10.5. Równania i nierówności w ekonomii

ROZDZIAŁ 11. Formy kwadratowe

ROZDZIAŁ 12. Funkcje wielu zmiennych
12.1. Definicja funkcji n-zmiennych
12.2. Granica i ciągłość funkcji
12.3. Pochodne cząstkowe
12.4. Różniczka zupełna
12.5. Ekstremum lokalne funkcji wielu zmiennych
12.6. Najmniejsza i największa wartość funkcji
12.7. Ekstremum warunkowe
12.8. Przykłady zastosowań pochodnych cząstkowych w ekonomii

ROZDZIAŁ 13. Rachunek prawdopodobieństwa
13.1. Elementarne pojęcia z kombinatoryki
13.2. Pojęcie prawdopodobieństwa
13.3. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
13.4. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa
13.5. Schemat J. Bernoulliego
13.6. Zmienna losowa i jej dystrybuanta
13.7. Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej
13.8. Niektóre rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej losowej
13.9. Dwuwymiarowa zmienna losowa
13.10.Przykłady zastosowań pojęć rachunku prawdopodobieństwa
w ekonomii

ROZDZIAŁ 14. Równania różniczkowe zwyczajne
14.1. Równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych
14.1.1. Równanie różniczkowe jednorodne względem x i y
14.1.2. Równanie różniczkowe postaci y‘ = f (ax + by + c)
14.2. Równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego
14.3. Równanie różniczkowe Bernoulliego
14.4. Przykłady zastosowań równań różniczkowych w ekonomii

ROZDZIAŁ 15. Równania różnicowe
15.1. Rozwiązywanie równania różnicowego pierwszego stopnia
15.1.1. Metoda iteracyjna
15.1.2. Metoda analityczna
15.2. Liniowe równania różnicowe drugiego rzędu
o stałych współczynnikach i stałym wyrazie wolnym
15.3. Przykłady zagadnień prowadzących do równań różnicowych

ROZDZIAŁ 16. Wybrane zastosowania metod matematycznych
w logistyce

ANEKSY
1. Alfabet grecki
2. Funkcje elementarne, wykresy i wzory
3. Całka podwójna
4. Powtórka z rachunków

BIBLIOGRAFIA

Autor

ISBN

978-83-62285-23-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MATEMATYKA DLA LOGISTYKÓW”