Promocja!

METODA WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI EKSPLOATACYJNEJ PRZYDATNA W PROJEKTOWANIU WSTĘPNYM STATKÓW TRANSPORTOWYCH

40.00 32.00

Na stanie

Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych

Katarzyna Żelazny

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń    .71.WPROWADZENIE    .111.1. Statek jako środek transportowy   .111.2. Wstępne projektowanie statku    111.3. Miary oceny doskonałości projektu statku     131.3.1. Sprawność transportowa    131.3.2. Projektowy wskaźnik efektywności energetycznej EEDI   151.3.3. Wskaźniki ekonomiczne stosowane do oceny jakości projektu statku    192.PRZEDMIOT I CEL PROWADZONYCH BADAŃ    212.1. Problem badawczy   212.2. Przedmiot badań – prędkość eksploatacyjna statku    232.3. Cel badań i tezy    .253.KONCEPCJA, HIPOTEZY I ZAKRES REALIZACJI BADAŃ   273.1. Wstęp      .273.2. Prędkość eksploatacyjna statku w rzeczywistych warunkach pogodowych  .273.3. Koncepcja modelu prędkości eksploatacyjnej statku przydatna na etapie projektowania wstępnego    293.4. Bazy statków transportowych i ich parametry techniczno-eksploatacyjne   .313.5. Określenie zakresu aproksymacji parametrów i właściwości statków transportowych   323.6. Wykaz parametrów geometrycznych kadłuba statku, znanych na etapie projektowania wstępnego    333.7. Poszukiwanie postaci funkcji aproksymującej badane właściwości statku   334.ŚRODOWISKO MORSKIE    374.1. Elementy środowiska morskiego mające wpływ na średnią statystyczną prędkość eks-ploatacyjną statku    374.2. Falowanie wiatrowe   374.2.1. Falowanie krótkoterminowe    384.2.2. Falowanie długoterminowe    414.3. Wiatr   454.4. Prądy morskie     474.5. Wykorzystanie parametrów pogodowych do prognozowania średniej statystycznej prędkości eksploatacyjnej statku transportowego    495.WYZNACZANIE OPORU STATKU W RZECZYWISTYCH WARUNKACH POGO-DOWYCH      555.1. Wstęp      .555.2. Opór statku na wodzie spokojnej   555.3. Dodatkowy opór od prądu powierzchniowego   .595.4. Dodatkowy opór od wiatru   605.5. Dodatkowy opór od falowania    625.6. Dodatkowy opór od steru płetwowego    656.MODEL PARAMETRYCZNY CAŁKOWITEGO OPORU STATKU   696.1. Wstęp      .696.2. Modele funkcji aproksymującej opór statku na wodzie spokojnej   .696.2.1. Opór statku w ruchu prostoliniowym (bez kąta dryfu)  .706.2.1.1.Określenie zakresu badanych parametrów statków transportowych    706.2.1.2.Hipotezy robocze dla oporu RT    716.2.1.3.Weryfikacja statystyczna i merytoryczna dla oporu RT   72

Spis treści 46.2.2. Modele aproksymujące opór statku na wodzie spokojnej podczas ruchu z kątem dryfu    786.2.2.1.Hipotezy robocze dla współczynników oporu Cx(β), Cy(β), Cm(β)    806.2.2.2.Weryfikacja merytoryczna sił oporu na wodzie spokojnej    836.3. Modele funkcji aproksymującej dodatkowy opór od prądu powierzchniowego   .856.4. Modele funkcji aproksymującej dodatkowy opór od wiatru   .866.4.1. Modele funkcji aproksymujących nadwodną powierzchnię statku    866.4.1.1.Hipotezy robocze dla powierzchni Sx, Sy    866.4.1.2.Weryfikacja statystyczna i merytoryczna dla powierzchni Sx, Sy   876.4.2. Modele funkcji aproksymujących współczynniki oporu aerodynamicznego    .916.4.2.1.Hipotezy robocze dla współczynników oporu aerodynamicznego CAx, CAy, CAm    916.4.2.2.Weryfikacja merytoryczna dla współczynników oporu aerodynamicz-nego CAx, CAy, CAm    926.4.3. Wersyfikacja merytoryczna dodatkowego oporu od wiatru  .966.5. Modele funkcji aproksymującej dodatkowy opór od falowania .996.5.1. Hipotezy robocze dla składowych oporu od fali RxW, RyW, MzW   996.5.2. Weryfikacja statystyczna i merytoryczna dla składowych oporu od fali RxW, RyW, MzW    1026.6. Modele funkcji aproksymującej dodatkowy opór od steru płetwowego    1066.6.1. Hipotezy robocze dla wielkości AR, λ, VR    1066.6.2. Weryfikacja merytoryczna składowych sił dodatkowego oporu od steru   1086.7. Końcowa postać modelu aproksymującego całkowity opór statku transportowego  .1116.8. Wnioski z opracowanych modeli parametrycznych całkowitego oporu statku    1137.WYZNACZANIE NAPORU ŚRUBY I MOCY NAPĘDU STATKU W RZECZYWI-STYCH WARUNKACH POGODOWYCH 1157.1. Napór śruby okrętowej    1157.1.1. Napór śruby całkowicie zanurzonej    .1157.1.2. Spadek naporu podczas wynurzania sięśruby    1167.2. Sprawność napędowa i pole pracy silnika     .1217.3. Zmiana punktu pracy układu napędowego pod wpływem dodatkowego oporu   .1238.MODEL PARAMETRYCZNY NAPORU I MOCY NAPĘDU STATKU TRANSPOR-TOWEGO      .1278.1. Wstęp      .1278.2. Modele aproksymacji naporu T i momentu Q na śrubie napędowej  .1278.2.1. Hipotezy robocze dla naporu T i momentu Q    1288.2.2. Weryfikacja statystyczna i merytoryczna naporu T i momentu Q na śrubie 1338.3. Modele aproksymacji pola pracy silnika napędowego   1398.3.1. Modele aproksymacji mocy silnika napędowego    1408.3.1.1.Hipotezy robocze dla mocy N silnika napędowego    1408.3.1.2.Weryfikacja merytoryczna dla mocy N silnika napędowego    1438.3.2. Modele aproksymacji obrotów ns silnika napędowego  1438.3.2.1.Hipotezy robocze dla prędkości obrotowej ns    1438.3.2.2.Weryfikacja merytoryczna dla prędkości obrotowej ns   1458.4. Aproksymacje współczynników do sprawności napędowej   .1468.4.1. Hipotezy robocze dla współczynników t, wT, ηRT    1468.4.2. Weryfikacja statystyczna i merytoryczna dla współczynników t, wT, ηRT .1478.5. Wnioski z opracowanych modeli parametrycznych układu napędowego statku   1509.REDUKCJA PRĘDKOŚCI STATKU ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZNE ZJAWI-SKA WYWOŁANE FALOWANIEM  .1519.1. Warunek redukcji prędkości statku     .1519.2. Prognozowanie kołysań statku i towarzyszących im zjawisk  .1519.2.1. Kołysania statku na fali    152

 

Autor

ISBN

978-83-7663-189-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „METODA WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI EKSPLOATACYJNEJ PRZYDATNA W PROJEKTOWANIU WSTĘPNYM STATKÓW TRANSPORTOWYCH”