MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

20.50

Na stanie

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów, którzy mają już pewną wiedzę z zakresu ekonomii, wobec tego nie są w nim omawiane podstawowe kategorie i mechanizmy, które występują w tej dziedzinie nauki. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Na początku każdego z nich przedstawiono podstawy teoretyczne, stanowiące wprowadzenie do prezentowanego problemu. W rozdziale pierwszym przedstawiono ewolucję wymiany międzynarodowej, poczynając od tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy do dnia dzisiejszego, charakteryzującego się różnymi działaniami o charakterze ponadnarodowym i różnym poziomem interwencjonizmu w poszczególnych krajach. W rozdziale tym dokonano także przeglądu teorii wymiany międzynarodowej, w konkluzji wskazując na brak teorii uniwersalnej. Drugi z rozdziałów to omówienie przepływów towarów, usług i czynników produkcji na rynkach międzynarodowych. W rozdziale zasygnalizowano najważniejsze kwestie obejmujące problematykę tych przepływów na rynkach międzynarodowych i organizacje międzynarodowe, które biorą udział w polityce ekonomicznej państw, takie jak: MFW, Bank Światowy, EBOiR, UNCTAD, WTO. W rozdziale trzecim zaprezentowano instrumenty polityki handlu zagranicznego, kładąc nacisk na tradycyjne narzędzia wykorzystywane w polityce handlu zagranicznego – taryfowe i parataryfowe – ale równocześnie wskazując na istotne znaczenie regulacji umownych, zwyczajowych, stosowanych w wymianie międzynarodowej, a także szereg rozwiązań nietypowych wykorzystywanych w praktyce wymiany międzynarodowej – nietypowe transakcje w handlu zagranicznym, które dominują we współczesnej wymianie. Rozdział czwarty to omówienie obszaru finansowego, czyli międzynarodowego rynku finansowego, od rozwoju tego rynku przez znaczenie giełd w gospodarce, system Europejskiego Banku Centralnego, problem zadłużenia międzynarodowego, aż po przedstawienie genezy obecnego kryzysu finansowego. Współcześnie coraz większą rolę w procesie konkurowania i wzrostu gospodarczego państw odgrywają globalizacja, internacjonalizacja i ugrupowania zintegrowane. Tym kwestiom są poświęcone rozdziały piąty, szósty i siódmy. Ostatni rozdział podręcznika zawiera rozważania dotyczące korporacji transnarodowych, które odgrywają podstawową i rosnącą rolę w procesie globalizacji.

Autor

ISBN

978-83-7775-432-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE”