MIKROUSŁUGI OPARTE NA ZDARZENIACH

62.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Przedmowa 13

1. Dlaczego mikrousługi oparte na zdarzeniach? 17

 • Czym są mikrousługi oparte na zdarzeniach? 17
 • Wprowadzenie do projektowania dziedzinowego i kontekstów ograniczonych 19
  • Wykorzystywanie modeli dziedzin i kontekstów ograniczonych 20
  • Dopasowywanie kontekstów ograniczonych do wymagań biznesowych 20
 • Struktury komunikacji 22
  • Struktury komunikacji biznesowej 22
  • Struktury komunikacji implementacyjnej 22
  • Struktury komunikacji danych 23
  • Prawo Conwaya i struktury komunikacji 23
 • Struktury komunikacji w tradycyjnych systemach obliczeniowych 25
  • Opcja 1. Utworzenie nowej usługi 25
  • Opcja 2. Dodanie funkcjonalności do istniejącej usługi 26
  • Wady i zalety obu opcji 26
  • Kontynuacja scenariusza z zespołami 27
  • Sprzeczne naciski 28
 • Struktury komunikacji oparte na zdarzeniach 28
  • Zdarzenia są podstawą komunikacji 28
  • Strumienie zdarzeń zapewniają jedno źródło prawdy 28
  • Konsumenty przeprowadzają własne modelowanie i kwerendowanie 29
  • Komunikacja danych zostaje usprawniona w całej organizacji 29
  • Dostępne dane wspierają zmiany w komunikacji biznesowej 30
 • Asynchroniczne mikrousługi oparte na zdarzeniach 30
  • Przykładowy zespół korzystający z mikrousług opartych na zdarzeniach 31
 • Mikrousługi synchroniczne 31
  • Wady mikrousług synchronicznych 32
  • Korzyści ze stosowania mikrousług synchronicznych 33
 • Podsumowanie 34

2. Podstawy mikrousług opartych na zdarzeniach 35

 • Budowanie topologii 35
  • Topologia mikrousługi 35
  • Topologia biznesowa 36
 • Zawartość zdarzenia 37
 • Struktura zdarzenia 37
  • Zdarzenie bez klucza 38
  • Zdarzenie encyjne 38
  • Zdarzenie z kluczem 38
 • Materializowanie stanu ze zdarzeń encyjnych 39
 • Definicje i schematy danych zdarzenia 41
 • Zasada pojedynczego źródła zapisu mikrousługi 41
 • Mikrousługi wyposażone w broker zdarzeń 41
  • Przechowywanie i serwowanie zdarzeń 42
  • Uwzględnianie czynników dodatkowych 43
 • Porównanie brokerów zdarzeń i brokerów komunikatów 44
  • Konsumowanie zdarzeń z niemutowalnego dziennika 45
  • Zapewnianie jednego źródła prawdy 47
 • Zarządzanie mikrousługami na dużą skalę 47
  • Umieszczanie mikrousług w kontenerach 48
  • Umieszczanie mikrousług w maszynach wirtualnych 48
  • Zarządzanie kontenerami i maszynami wirtualnymi 48
 • Podatek od mikrousług 49
 • Podsumowanie 50

3. Komunikacja i kontrakty danych 51

 • Kontrakty danych opartych na zdarzeniach 51
  • Używanie bezpośrednich schematów jako kontraktów 52
  • Komentarze definicji schematu 52
  • W pełni funkcjonalna ewolucja schematu 53
  • Obsługa generatora kodu 54
  • Przełomowe zmiany schematu 55
 • Wybór formatu zdarzenia 57
 • Projektowanie zdarzeń 57
  • Mów prawdę, całą prawdę i tylko prawdę 58
  • Używaj pojedynczej definicji zdarzenia na strumień 58
  • Używaj najwęższych typów danych 58
  • Zachowuj specjalizację zdarzeń 59
  • Minimalizuj rozmiar zdarzeń 62
  • Angażuj potencjalne konsumenty w projektowanie zdarzeń 62
  • Unikaj zdarzeń jako semaforów lub sygnałów 62
 • Podsumowanie 63

4. Integracja architektur opartych na zdarzeniach z istniejącymi systemami 65

 • Czym jest uwalnianie danych? 66
  • Kompromisy związane z uwalnianiem danych 66
  • Konwersja uwolnionych danych na zdarzenia 68
 • Wzorce uwalniania danych 69
 • Frameworki uwalniania danych 70
 • Uwalnianie danych oparte na zapytaniach 70
  • Ładowanie zbiorcze 70
  • Ładowanie przyrostowe na podstawie znacznika czasu 71
  • Ładowanie na podstawie autoinkrementowanego identyfikatora 71
  • Kwerendowanie niestandardowe 71
  • Aktualizacja przyrostowa 71
  • Zalety aktualizacji opartej na zapytaniach 72
  • Wady aktualizacji opartej na zapytaniach 72
 • Uwalnianie danych oparte na dziennikach CDC 73
  • Zalety korzystania z dzienników magazynu danych 75
  • Wady korzystania z dzienników magazynu danych 75
 • Uwalnianie danych oparte na tablicach skrzynki nadawczej 75
  • Kwestie związane z wydajnością 77
  • Izolowanie wewnętrznych modeli danych 77
  • Zapewnianie kompatybilności schematu 79
  • Przechwytywanie danych o zmianach za pomocą wyzwalaczy 82
 • Dokonywanie zmian definicji danych w przechwytywanych zbiorach danych 85
  • Obsługa zmian definicji danych „po fakcie” dla wzorców opartych na zapytaniach i dziennikach CDC 86
  • Obsługa zmian definicji danych dla wzorców opartych na przechwytywaniu tablicy danych o zmianach 86
 • Zlewanie danych o zdarzeniach do magazynów danych 87
 • Wpływ zlewania i pozyskiwania danych na prowadzenie działalności biznesowej 87
 • Podsumowanie 89

5. Podstawy przetwarzania opartego na zdarzeniach 91

 • Tworzenie topologii bezstanowych 92
  • Transformacje 92
  • Rozgałęzianie i scalanie strumieni 93
 • Repartycjonowanie strumieni zdarzeń 93
  • Przykład: repartycjonowanie strumienia zdarzeń 94
 • Współpartycjonowanie strumieni zdarzeń 95
  • Przykład: współpartycjonowanie strumienia zdarzeń 95
 • Przypisywanie partycji do instancji konsumenta 96
  • Mechanizm przypisywania partycji 96
  • Przypisywanie partycji współpartycjonowanych 96
  • Strategie przypisywania partycji 97
 • Odzyskiwanie sprawności po awariach bezstanowej instancji przetwarzania 99
 • Podsumowanie 99

6. Deterministyczne przetwarzanie strumieni 101

 • Determinizm w przepływach pracy opartych na zdarzeniach 102
 • Znaczniki czasu 102
  • Synchronizacja rozproszonych znaczników czasu 103
  • Przetwarzanie zdarzeń ze znacznikami czasu 104
 • Planowanie zdarzeń i przetwarzanie deterministyczne 105
  • Niestandardowe dyspozytory zdarzeń 106
  • Przetwarzanie na podstawie czasów: zdarzenia, przetwarzania i pozyskania 106
  • Wyodrębnianie znacznika czasu przez konsumenta 106
  • Wywołania typu żądanie-odpowiedź wysyłane do systemów zewnętrznych 107
 • Znaki wodne 107
  • Znaki wodne w przetwarzaniu równoległym 108
 • Czas strumienia 109
  • Czas strumienia w przetwarzaniu równoległym 110
 • Zdarzenia w niewłaściwej kolejności i zdarzenia opóźnione 111
  • Zdarzenia opóźnione ze znakami wodnymi i czasem strumienia 112
  • Przyczyny i skutki występowania zdarzeń w niewłaściwej kolejności 113
  • Funkcje zależne od czasu i okna czasowe 114
 • Obsługa zdarzeń opóźnionych 117
 • Porównanie ponownego przetwarzania i przetwarzania w czasie zbliżonym do rzeczywistego 118
 • Okresowe awarie i opóźnione zdarzenia 119
 • Problemy z łącznością producenta (brokera zdarzeń) 119
 • Podsumowanie i dalsza lektura 121

7. Stanowe przesyłanie strumieniowe 123

 • Magazyny stanu i materializowanie stanu ze strumienia zdarzeń 123
 • Rejestrowanie stanu w strumieniu zdarzeń dziennika zmian 124
 • Materializacja stanu w wewnętrznym magazynie stanu 125
  • Materializacja stanu globalnego 126
  • Zalety korzystania z wewnętrznego stanu 126
  • Wady korzystania z wewnętrznego stanu 128
  • Skalowanie i przywracanie wewnętrznego stanu 128
 • Materializacja stanu w zewnętrznym magazynie stanu 131
  • Zalety zewnętrznego stanu 132
  • Wady zewnętrznego stanu 132
  • Skalowanie i odzyskiwanie w przypadku zewnętrznych magazynów stanu 133
 • Porównanie odbudowywania i migrowania magazynów stanu 135
  • Odbudowa 135
  • Migracja 136
 • Transakcje i przetwarzanie efektywnie raz 136
  • Przykład: usługa rachunkowości zapasów 137
  • Przetwarzanie efektywnie raz za pomocą transakcji klient-broker 137
  • Przetwarzanie efektywnie raz bez transakcji klient-broker 139
 • Podsumowanie 144

8. Tworzenie przepływów pracy za pomocą mikrousług 145

 • Wzorzec Choreografia 146
  • Prosty przykład choreografii opartej na zdarzeniach 147
  • Tworzenie i modyfikowanie choreografowanego przepływu pracy 148
  • Monitorowanie choreografowanego przepływu pracy 148
 • Wzorzec Orkiestracja 149
  • Prosty przykład orkiestracji opartej na zdarzeniach 149
  • Prosty przykład orkiestracji wywołań bezpośrednich 151
  • Porównanie orkiestracji bezpośrednich wywołań i orkiestracji opartej na zdarzeniach 151
  • Tworzenie i modyfikowanie przepływu pracy orkiestracji 152
  • Monitorowanie przepływu pracy orkiestracji 153
 • Transakcje rozproszone 153
  • Transakcje choreografowane: wzorzec Saga 153
  • Transakcje orkiestrowane 155
 • Kompensacyjne przepływy pracy 157
 • Podsumowanie 158

9. Mikrousługi wykorzystujące funkcję jako usługę 159

 • Projektowanie rozwiązań opartych na funkcjach jako mikrousług 159
  • Zapewnianie ścisłej przynależności do kontekstu ograniczonego 159
  • Zatwierdzanie przesunięć dopiero po zakończeniu przetwarzania 160
  • Mniej znaczy więcej 161
 • Wybór dostawcy FaaS 161
 • Budowanie mikrousług na podstawie funkcji 161
 • Zimny start i ciepłe starty 163
 • Uruchamianie funkcji za pomocą wyzwalaczy 163
  • Wyzwalanie oparte na nowych zdarzeniach: nasłuchiwacz strumienia zdarzeń 163
  • Wyzwalanie oparte na opóźnieniu grupy konsumentów 165
  • Wyzwalanie według harmonogramu 166
  • Wyzwalanie przy użyciu webhooków 166
  • Wyzwalanie oparte na zdarzeniach dotyczących zasobów 167
 • Wykonywanie pracy biznesowej za pomocą funkcji 167
 • Utrzymywanie stanu 167
 • Funkcje wywołujące inne funkcje 168
  • Wzorzec komunikacji opartej na zdarzeniach 168
  • Wzorzec bezpośrednich wywołań 169
 • Zakończenie działania i zamknięcie 172
 • Dostrajanie funkcji 172
  • Alokacja wystarczających zasobów 172
  • Parametry wsadowego przetwarzania zdarzeń 173
 • Skalowanie rozwiązań FaaS 173
 • Podsumowanie 174

10. Mikrousługi BPC 175

 • Gdzie sprawdzają się mikrousługi BPC? 175
  • Integracja z istniejącymi i starszymi systemami 176
  • Stanowa logika biznesowa, która nie jest zależna od kolejności zdarzeń 177
  • Gdy warstwa danych wykonuje większość pracy 178
  • Niezależne skalowanie przetwarzania i warstwy danych 178
 • Hybrydowe aplikacje BPC z zewnętrznym przetwarzaniem strumieni 179
  • Przykład: użycie zewnętrznego frameworku przetwarzania strumieni do łączenia strumieni zdarzeń 180
 • Podsumowanie 181

11. Mikrousługi frameworków ciężkich 183

 • Krótka historia ciężkich frameworków 184
 • Wewnętrzne działanie ciężkich frameworków 185
 • Korzyści i ograniczenia 186
 • Opcje konfiguracji klastra i tryby wykonywania 188
  • Użycie usługi hostowanej 188
  • Budowanie własnego pełnego klastra 188
  • Tworzenie klastrów z integracją z systemem CMS 189
 • Tryby zatwierdzania aplikacji 190
  • Tryb sterownika 190
  • Tryb klastra 191
 • Obsługa stanu i używanie punktów kontrolnych 191
 • Skalowanie aplikacji i obsługa partycji strumienia zdarzeń 192
  • Skalowanie aplikacji podczas jej działania 193
  • Skalowanie aplikacji przez jej ponowne uruchomienie 196
  • Automatycznie skalujące się aplikacje 196
 • Odzyskiwanie sprawności po awarii 196
 • Kwestie wielodzierżawności 197
 • Języki i składnia 197
 • Wybór frameworku 198
 • Przykład: tworzenie okna sesji kliknięć i wyświetleń 198
 • Podsumowanie 201

12. Mikrousługi frameworków lekkich 203

 • Zalety i ograniczenia 203
 • Lekkie przetwarzanie 204
 • Obsługa stanu i używanie dzienników zmian 204
 • Skalowanie aplikacji i odzyskiwanie sprawności po awarii 205
  • Tasowanie zdarzeń 205
  • Przypisywanie stanu 206
  • Replikacja stanu i aktywne repliki 206
 • Wybór lekkiego frameworku 207
  • Apache Kafka Streams 207
  • Apache Samza: tryb osadzony 207
 • Języki i składnia 208
 • Łączenie strumień-tablica-tablica: wzorzec Wzbogacanie 208
 • Podsumowanie 212

13. Integracja mikrousług opartych na zdarzeniach z mikrousługami typu żądanie-odpowiedź 213

 • Obsługa zdarzeń zewnętrznych 213
  • Zdarzenia generowane autonomicznie 214
  • Zdarzenia generowane reaktywnie 214
 • Obsługa automatycznie generowanych zdarzeń analitycznych 215
 • Integracja z zewnętrznymi interfejsami API żądanie-odpowiedź 216
 • Przetwarzanie i udostępnianie danych stanowych 218
  • Obsługa żądań w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych magazynów stanu 218
  • Obsługa żądań w czasie rzeczywistym za pomocą zewnętrznych magazynów stanu 221
 • Obsługa żądań w przepływie pracy opartym na zdarzeniach 224
  • Przetwarzanie zdarzeń dla interfejsów użytkownika 225
 • Mikrofrontendy w aplikacjach typu żądanie-odpowiedź 231
 • Zalety mikrofrontendów 233
  • Mikrousługi oparte na kompozycji 233
  • Łatwe dostosowywanie do wymagań biznesowych 233
 • Wady mikrofrontendów 233
  • Potencjalnie niespójne elementy i style interfejsu użytkownika 234
  • Zmienna wydajność mikrofrontendu 234
  • Przykład: aplikacja do wyszukiwania i recenzowania wydarzeń 234
 • Podsumowanie 237

14. Narzędzia pomocnicze 239

 • System przypisywania mikrousług zespołom 239
 • Tworzenie i modyfikowanie strumienia zdarzeń 240
 • Znakowanie strumieni zdarzeń za pomocą metadanych 240
 • Kwoty 241
 • Rejestr schematów 241
 • Powiadomienia o tworzeniu i modyfikowaniu schematów 243
 • Zarządzanie przesunięciami 243
 • Uprawnienia i listy kontroli dostępu dla strumieni zdarzeń 244
 • Zarządzanie stanem i resetowanie aplikacji 245
 • Monitorowanie opóźnienia przesunięcia konsumenta 246
 • Zoptymalizowany proces tworzenia mikrousług 246
 • Kontrola zarządzania kontenerami 247
 • Tworzenie klastra i zarządzanie nim 247
  • Programowe uruchamianie brokerów zdarzeń 248
  • Programowe uruchamianie zasobów obliczeniowych 248
  • Replikacja danych zdarzeń między klastrami 249
  • Programowe uruchamianie narzędzi 249
 • Śledzenie zależności i wizualizacja topologii 249
  • Przykład topologii 251
 • Podsumowanie 253

15. Testowanie mikrousług opartych na zdarzeniach 255

 • Ogólne zasady testowania 255
 • Funkcje topologii testów jednostkowych 256
  • Funkcje bezstanowe 256
  • Funkcje stanowe 256
 • Testowanie topologii 257
 • Testowanie ewolucji i zgodności schematów 258
 • Testowanie integracyjne mikrousług opartych na zdarzeniach 258
 • Lokalne testy integracyjne 259
  • Tworzenie tymczasowego środowiska w ramach wykonywania kodu testowego 261
  • Tworzenie tymczasowego środowiska zewnętrznie względem kodu testowego 262
  • Integracja usług hostowanych przy użyciu opcji atrapy i symulatora 263
  • Integracja usług zdalnych, które nie mają opcji lokalnych 263
 • Pełne zdalne testy integracyjne 264
  • Programowe tworzenie tymczasowego środowiska testów integracyjnych 265
  • Testowanie przy użycia środowiska współdzielonego 267
  • Testowanie przy użyciu środowiska produkcyjnego 268
 • Wybór strategii w pełni zdalnych testów integracyjnych 269
 • Podsumowanie 270

16. Wdrażanie mikrousług opartych na zdarzeniach 271

 • Zasady wdrażania mikrousług 271
 • Architektoniczne komponenty wdrażania mikrousług 272
  • Systemy ciągłej integracji, ciągłego dostarczania i ciągłego wdrażania 272
  • Systemy zarządzania kontenerami i powszechnie dostępny sprzęt 273
 • Podstawowy wzorzec Wdrożenie z Pełnym Zatrzymaniem 274
 • Wzorzec Aktualizacja Krocząca 275
 • Wzorzec Przełomowa Zmiana Schematu 276
  • Ostateczna migracja za pośrednictwem dwóch strumieni zdarzeń 277
  • Zsynchronizowana migracja do nowego strumienia zdarzeń 278
 • Wzorzec Wdrożenie Niebiesko-Zielone 279
 • Podsumowanie 280

17. Zakończenie 281

 • Warstwy komunikacyjne 281
 • Dziedziny biznesowe i konteksty ograniczone 282
 • Współużytkowanie narzędzi i infrastruktury 282
 • Uschematyzowane zdarzenia 282
 • Wyzwolenie danych i jedno źródło prawdy 283
 • Mikrousługi 284
 • Opcje implementacji mikrousług 284
 • Testowanie 285
 • Wdrażanie 285
 • Kilka słów na zakończenie 286
Autor

ISBN

978-83-283-7439-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MIKROUSŁUGI OPARTE NA ZDARZENIACH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *