PODESTY RUCHOME MASZTOWE SAMOWZNOSZĄCE

W książce omówino budowę najczęściej spotykanych na rynku krajowym podestów masztowych samowznoszących, podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1495:1999 oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tych urzędzeń.
Powinny z niej korzystać przede wszystkim osoby…

25.20

Na stanie

W książce omówiono budowę najczęściej spotykanych na rynku krajowym podestów masztowych samowznoszących, podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1495:1999 oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń.
Powinny z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień operatora podestu masztowego samowznoszącego.
Książka może być również przydatna dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje.    
Wróć do spisu książek
Spis treści

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wstęp
1.2. Charakterystyka ogólna podestów ruchomych masztowych
i ich zastosowanie
1.3. Parametry techniczno-eksploatacyjne podestów ruchomych
masztowych
2. BUDOWA PODESTÓW MASZTOWYCH
SAMOWZNOSZĄCYCH
2.1. Materiały
2.2. Podstawy i podwozia
2.3. Maszty i kotwy masztu
2.4. Platformy robocze
2.5. Zespoły napędowe platformy roboczej
2.5.1. Charakterystyka ogólna układów napędowych
2.5.2. Zębatkowe układy napędowe
2.5.3. Hydrauliczne układy napędowe
2.5.4. Zespoły napędowe z mechanizmem zębatkowym
2.5.5. Zespoły napędowe hydrauliczne
2.6. Zabezpieczenie platformy roboczej przed opadaniem
z nadmierną prędkością
2.6.1. Chwytacze i ograniczniki prędkości
2.6.2. Układ dwu lub więcej jednostek napędowych,
zainstalowanych przy każdym maszcie
2.7. Urządzenia awaryjnego opuszczania (podnoszenia) platformy
roboczej
2.8. Kontrola przeciążenia podestu masztowego
2.9. Wyposażenie elektryczne podestów masztowych
2.9.1. Łączniki zasilania i instalacja zasilająca
2.9.2. Silniki napędowe
2.9.3. Zabezpieczenie obwodów i silników elektrycznych
2.9.3.1. Zabezpieczenia przeciwzwarciowe
2.9.3.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
2.9.3.3. Zabezpieczenia zanikowe
2.9.4. Układy i urządzenia sterownicze oraz obwody
bezpieczeństwa
2.9.5. Łączniki końcowe i krańcowe
2.9.6. Ochrona przeciwporażeniowa
2.10. Oznakowanie podestów masztowych
3. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCI I STATECZNOŚCI
3.1. Obciążenia i siły działające na konstrukcję podestu
3.1.1. Obciążenia własne
3.1.2. Udźwig nominalny
3.1.3. Siły poziome
3.1.4. Obciążenia dynamiczne
3.1.5. Obciążenie wiatrem podczas pracy
3.1.6. Obciążenia podczas jazdy podestu wolno stojącego
3.1.7. Obciążenia podczas wznoszenia i demontażu
3.1.8. Obciążenie wiatrem podczas postoju
3.1.9. Siły występujące przy osiadaniu platformy na zderzaku
3.1.10. Działanie urządzeń bezpieczeństwa przed opadaniem
platformy roboczej z nadmierną prędkością (pkt. 2.6)
3.1.11. Niedokładność ustawienia masztu
3.2. Kojarzenie obciążeń i współczynniki bezpieczeństwa.
Obliczenia wytrzymałościowe
3.3. Obliczenia stateczności
3.3.1. Obliczenia wartości sił
3.3.2. Obliczenia momentów wywracających i ustalających
4. BADANIA PODESTÓW MASZTOWYCH
SAMOWZNOSZĄCYCH
4.1. Sprawdzenie dokumentacji
4.2. Badania techniczne
4.2.1. Próba stateczności
4.2.2. Próba hamowania podwozia
4.2.3. Badanie przeciążenia
4.2.4. Badania użytkowe
4.2.4.1. Próba działania
4.2.4.2. Badanie układów zapobiegających opadaniu platformy
roboczej z nadmierną prędkością zbudowanych zgodnie
z pkt. 2.6.1. (z urządzeniem chwytnym – hamulcem
bezpieczeństwa)
4.2.4.3. Badanie układów zapobiegających opadaniu platformy
roboczej z nadmierną prędkością zbudowanych zgodnie
z pkt. 2.6.2 (z co najmniej dwoma jednostkami
napędowymi przy każdym maszcie)
4.2.4.4. Badanie urządzeń awaryjnego opuszczania (podnoszenia)
platformy roboczej
5. MONTAŻ (DEMONTAŻ) PODESTU MASZTOWEGO
SAMOWZNOSZĄCEGO
5.1. Usytuowanie podestu masztowego w miejscu pracy
5.2. Montaż podestu
5.3. Demontaż podestu
6. DOZÓR TECHNICZNY
6.1. Podstawowe przepisy
6.2. Zakres dozoru technicznego
6.3. Badania techniczne
6.4. Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów i konserwatorów
6.5. Przepisy karne ustawy z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
7. ZASADY EKSPLOATACJI PODESTÓW MASZTOWYCH
SAMOWZNOSZĄCYCH
7.1. Służba eksploatacyjna
7.2. Uprawnienia do obsługi podestów
7.3. Uprawnienia do konserwacji podestów
7.4. Obsługa podestów masztowych
7.4.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia operatorów
7.4.2. Przygotowanie podestu do pracy
7.4.3. Ramowy zakres czynności w czasie pracy podestu
7.4.4. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy
7.5. Przeglądy kontrolne podestu
8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
8.1. Wymagania ogólne w zakresie bhp
8.2. Zagrożenia eksploatacyjne przy użytkowaniu podestów
masztowych
8.3. Wymagania szczególne w zakresie bhp przy użytkowaniu
podestów masztowych
8.4. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
PIŚMIENNICTWO
Ważniejsze przepisy prawne i warunki techniczne dozoru
technicznego
Ważniejsze normy
Instrukcje eksploatacyjne i prospekty

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODESTY RUCHOME MASZTOWE SAMOWZNOSZĄCE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *