POLSKA MARYNARKA WOJENNA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU

45.00

Na stanie

„W prezentowanej publikacji starano się ukazać wielopłaszczyznowość i wieloaspektowość podjętej proble-
matyki badawczej. Z tego względu obiektem badań niniejszej pracy stała się Marynarka Wojenna w polskiej po-
lityce bezpieczeństwa od zakończenia drugiej wojny światowej do wstąpienia Polski do NATO. Autorzy […] doko-
nali kolejnej próby przybliżenia Czytelnikowi minionego okresu i zrozumienia bardzo złożonej sytuacji na ówcze-
snej arenie międzynarodowej.
[…] Publikacja ta powinna być materiałem uzupełniającym dla studentów realizujących przedmioty bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe oraz bezpieczeństwo morskie państwa na kierunkach bezpieczeństwo naro-
dowe i bezpieczeństwo międzynarodowe. Książka będzie stanowić również pomoc dla podchorążych i uczestników
kursów oficerskich na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej” [ze Wstępu].
Skrócony spis treści
Wstęp
1. Morze Bałtyckie – środowisko naturalne i jego wpływ na możliwości działania sił morskich
2. Sytuacja polityczno-militarna na kontynencie europejskim w okresie zimnej wojny. Ogólny zarys
3. Sytuacja militarna w basenie Morza Bałtyckiego w okresie zimnej wojny
4. Współdziałanie Marynarki Wojennej z jednostkami wojsk lądowych i sił powietrznych w obronie wybrzeża
5. Polska polityka bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego po 1989 roku
6. Marynarka Wojenna RP w bezpieczeństwie morskim państwa przed wstąpieniem do NATO

Zakończenie

Autor

ISBN

978-83-961549-3-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „POLSKA MARYNARKA WOJENNA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU”