POSADZKARZ

Książka jest przeznaczona dla osób pragnących zdobyć zawód posadzkarza w drodze samokształcenia bądź uczęszczających na odpowiednie kursy. Może być również wykorzystana przez uczniów szkół zawodowych budowlanych.

W książce zebrano podstawowe wiadomości dotyczące wykonywania robót posadzkarskich. Między innymi omówiono temat podłóg drewnianych oraz okładzin ściennych z drewna i tworzyw drzewnych.

30.45

Na stanie

Książka jest przeznaczona dla osób pragnących zdobyć zawód posadzkarza w drodze samokształcenia bądź uczęszczających na odpowiednie kursy. Może być również wykorzystana przez uczniów szkół zawodowych budowlanych.

W książce zebrano podstawowe wiadomości dotyczące wykonywania robót posadzkarskich. Między innymi omówiono temat podłóg drewnianych oraz okładzin ściennych z drewna i tworzyw drzewnych.

1. Wiadomości wstępne

1.1. Charakterystyka zawodu posadzkarza
1.2. Elementy budynków
1.3. Przygotowanie procesu budowlanego
1.4. Zasady organizacji robót posadzkarskich
1.5. Normy w praktyce posadzkarza
1.6. Obmiar podłóg i okładzin

2. Materiały budowlane

2.1. Klasyfikacja i cechy techniczne materiałów budowlanych
2.2. Drewno
2.3. Naturalne materiały kamienne i kruszywa budowlane
2.4. Mineralne spoiwa budowlane
2.5. Zaczyny, zaprawy i betony
2.6. Ceramika budowlana
2.7. Szkło budowlane
2.8. Wyroby metalowe
2.9. Lepiszcza bitumiczne
2.10. Tworzywa sztuczne

3. Zawodowy rysunek techniczny

3.1. Oznaczenia graficzne na rysunku budowlanym
3.2. Elementy składowe projektu budowlanego
3.3. Dokumentacja rysunkowa do robót posadzkarskich
3.4. Zasady doboru barw

4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

4.1. Podstawowe obowiązki pracodawców, majstrów, brygadzistów i pracowników w zakresie bhp
4.2. Obsługa urządzeń elektrycznych
4.3. Zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami szkodliwymi i łatwo palnymi
4.4. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

5. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg

5.1. Podłoga i jej elementy składowe
5.2. Wymagania techniczne stawiane podłogom
5.3. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg
5.4. Istotne szczegóły w konstrukcjach podłóg

6. Technologia wykonywania podkładów i izolacji

6.1. Warunki przystąpienia do robót
6.2. Wyznaczanie położenia poziomu posadzek
6.3. Izolacje cieplne i zasady ich wykonywania
6.4. Izolacje akustyczne i zasady ich wykonania
6.5. Izolacje przeciwwilgociowe, paroszczelne, wodoszczelne i zasady ich wykonywania
6.6. Wykonywanie warstwy ochronnej
6.7. Wykonywanie podkładów monolitycznych
6.8. Wykonywanie podkładów prefabrykowanych
6.9. Metody mierzenia wilgotności podkładu
6.10. Najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania podkładów

7. Podłogi z drewna

7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Posadzki z deszczułek
7.3. Posadzki z desek i płyt klejonych warstwowych
7.4. Remont i przebudowa podłóg z drewna
7.5. Badania podczas odbioru posadzek drewnianych

8. Posadzki z tworzyw sztucznych

8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Posadzki ze sztywnych płytek
8.3. Posadzki z elastycznych wykładzin z PVC
8.4. Posadzki z wykładzin dywanowych
8.5. Badania podczas odbioru posadzek z tworzyw sztucznych

9. Posadzki z materiałów mineralnych

9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Posadzki z płytek i kształtek ceramicznych kamionkowych (terakota)
9.3. Posadzki z płytek i płyt kamiennych
9.4. Badania podczas odbioru posadzek z płytek mineralnych
9.5. Posadzki bezspoinowe z betonu
9.6. Posadzki lastrykowe
9.7. Badania podczas odbioru posadzek bezspoinowych z materiałów mineralnych

10. Okładziny ścian wewnętrznych

10.1. Wiadomości wstępne
10.2. Okładziny z drewna i tworzyw drzewnych
10.3. Okładziny z tworzyw sztucznych
10.4. Okładziny z płytek ceramicznych
10.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Literatura

Autor

ISBN

978-83-89387-38-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „POSADZKARZ”