PREFABRYKOWANE SYSTEMY OCIEPLAŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJE VETURE

34.65

Na stanie

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane do ocieplania mogą być wykonane z elementów murowych (ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego) lub z betonu (z elementów prefabrykowanych lub wylewanych na budowie). Opracowanie nie dotyczy ścian wykonanych z drewna lub metali. Warunki techniczne zawierają: terminy i definicje dotyczące zestawów veture do ocieplania ścian zewnętrznych, podstawowe wymagania stawiane prefabrykowanym zestawom veture do ocieplania ścian zewnętrznych, opis podstawowego sprzętu stosowanego do wykonania i kontroli robót elewacyjnych oraz zasady wykonywania robót i kryteria odbioru robót. Opracowanie nie dotyczy rozwiązań elewacyjnych: zawieszanych na ramach nośnych, bez izolacji cieplnej, nawet wówczas, gdy są nakładane na wcześniej wbudowaną warstwę izolacji cieplnej, a także zestawów stosowanych w bezpośrednim kontakcie z gruntem lub w miejscach, gdzie mogą występować zastoje wody.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 9

2. Dokumentacja techniczna / 10
2.1. Dokumentacja robót elewacyjnych / 10
2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 11

3. Materiały / 14

4. Wymagania / 16

5. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 21

6. Wykonywanie elewacji / 23
6.1. Przyjęcie elementów elewacji na budowę, rozładunek i składowanie / 23
6.2. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych / 25
6.3. Wykonanie robót / 27

7. Odbiór elewacji / 28
7.1. Odbiór robót zanikających / 28
7.2. Odbiór końcowy / 31

Autor

ISBN

978-83-249-8561-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PREFABRYKOWANE SYSTEMY OCIEPLAŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJE VETURE”