PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE WOBEC DYNAMIKI ZASOBÓW LUDZKICH

99.60

Na stanie

SPIS TREŚCI
Rozdział 1. Przedmiot i założenia metodyczne pracy 7
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu – sformułowanie problemu 7
1.2. Cele i zakres monografii1..2
1.3. Wykorzystane źródła danych 1..7
1.4. Słownik używanych skrótów i pojęć 1.8
Rozdział 2. Analiza literatury 2..1
2.1. Projektowanie ergonomiczne i jego krytyka w ujęciu naukowym 2..1
2.2. Podmiot projektowania ergonomicznego w ujęciu zasobowym 2..6
2.2.1. Obszary badań w zakresie systemów antropotechnicznych
2.2.2. Zasoby i ich wystarczalność w systemach antropotechnicznych 3..0
2.3. Zasoby ludzkie w ergonomicznym systemie C-M-O 2.2.7
2.3.1. Wyznaczalność zasobów w systemie antropotechnicznym 3..7
2.3.2. Kategoryzacja zasobów ludzkich 4..0
2.4. Dynamika zmian demograficznych jako wyzwanie dla projektowania ergonomicznego
5..9
2.5. Gerontechnika – technika dla starzejącego się społeczeństwa 6..4
2.6. Potrzeby – deficyty osób starszych jako obszary decyzyjne w projektowaniu 6..8.
2.7. Paradygmaty w projektowaniu ergonomicznym 7..7
2.8. Wybrane metody wspomagające projektowanie ergonomiczne 8..0
2.8.1. Kryteria doboru metody ograniczania deficytów w systemach C-M-O 8..0
2.8.2. Podziału funkcji w systemie C-M-O 8..4
2.8.3. Działania wobec deficytu zasobów projektowych w procesie projektowania
9..0
Rozdział 3. Teoria deficytów zasobów w ujęciu ergonomicznym 1..0..0
3.1. Deficyt zasobów w systemach C-M-O 1..0..0.
3.2. Wystarczalność i ponadwymiarowość zasobów ludzkich 1..0..6
3.3. Zamierzony i założony deficyt w systemach antropotechnicznych 1..0..9
3.4. Przesłanki świadczące o zagrożeniu deficytem w ujęciu ergonomicznym 1..1..0
3.5. Klasyfikacje niepełnosprawności w kwantyfikacji deficytów ludzkich 1.1..2
3.6. Deficyt zasobów w systemach C-M-O w teorii zasobów nieograniczonych 1..1..7
Rozdział 4. Diagnostyka deficytów zasobów w systemach antropotechnicznych 1..1..9
4.1. Jakość ergonomiczna (JE) miernikiem deficytu 1..1..9
4.2. Kryteria JE jako mierniki dobroci systemu C–M–O w wyznaczaniu deficytu 1..2..2
4.3. Zmęczenie w ewaluacji systemów antropotechnicznych 1.2..8
4.4. Modelowanie deficytów w systemach C-M-O 1..2..9
4.5. Metody ergonomiczne w ocenie deficytu systemu C-M-O 1..3..5
4.6. Wypadki jako miernik deficytu w systemie C-M-O 1..3..8
4 Spis treści
Rozdział 5. Model APC i próba predykcji potrzeb starzejącego się społeczeństwa
1..4..7
5.1. Diagramy Haleya, Lexisa, Pressata – APC w badaniach ergonomicznych 1..4..7
5.2. Prognoza ONZ dla Polski do 2050 roku 1..4..9
5.3. Predykcja poziomu niepełnosprawności i wynikających z nich potrzeb na podstawie
danych ONZ 1..5..2
Rozdział 6. Koncepcja metody projektowania ergonomicznego dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami 1..5..8
6.1. Ogólna struktura koncepcji projektowania ergonomicznego wobec zmian demograficznych
1..5..8
6.2. Projektowanie ergonomiczne jako projektowanie dla dynamicznego zróżnicowania
1..6..0
6.3. Badania potrzeb w ujęciu transwersalno-kohortowym 1..6..1
6.4. Proponowane metody dopełnienia zasobowego w systemach C-M-O 1..6..3
6.4.1. Ergonomiczno-etnograficzne uwarunkowania badania potrzeb osób
z ograniczoną sprawnością 1..6..3
6.4.2. Zasoby rozproszone w rozwiązywaniu problemu deficytu zasobów ludzkich
1..6..5
6.4.3. Propozycja systemu przydziału kompetencji w systemie C-M-O 1..6..8
6.5. Modele ekonomiczne w doborze strategii projektowania ergonomicznego 1..7..3
6.6. Kontrola ryzyka deficytu zasobów w systemach C-M-O 1..7..7
Rozdział 7. Podsumowanie i perspektywy badawcze 1..8..1
Rozdział 8. Aneks. Badanie potrzeb wywoływanych deficytem zasobów ludzkich 1..8..3
8.1. Badania potrzeb starzejącej się populacji w ujęciu transwersalno-kohortowym
1..8..3
8.2. Strategia decyzyjna w zarządzaniu zmęczeniem pracowników 2..0..5
8.3. Badania deficytów jakości ergonomicznej na stanowiskach pracy 2..1..1
Literatura 2..1..9
Pozycje książkowe i artykuły 219
Normy 252
Źródła internetowe 253

Autor

ISBN

978-83-7775-506-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE WOBEC DYNAMIKI ZASOBÓW LUDZKICH”