PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZÓW W WYBRANYCH BADANIACH DEFEKTOSKOPOWYCH

,

SPIS TREŚCI

PRZETWARZANIE I ANALIZA BRAZÓW W WYBRANYCH BADANIACH DEFEKTOSKOPOWYCH

52.00

Na stanie

PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZÓW W WYBRANYCH BADANIACH DEFEKTOSKOPOWYCH

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń

WPROWADZENIE

1. WSTĘP

2. CYFROWA PREZENTACJA OBRAZÓW WAD
2.1. Próbkowanie i kwantowanie obrazów defektoskopowych 2D
2.2. Wizualizacja obrazów defektoskopowych 3D
2.3. Obrazy defektoskopowe w badaniach symulacyjnych
2.4. Optymalizacja siatki skaningowej obrazów defektoskopowych

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA OBRAZÓW WAD
3.1. Degradacja obrazów wad na przykładzie badań ultradźwiękowych
3.2. Operacje punktowe obrazów wad
3.3. Przekształcenia morfologiczne obrazów wad
3.4. Filtracja przestrzenna (kontekstowa) obrazów wad
3.5. Filtracja widmowa obrazów wad
3.6. Przetwarzanie obrazów wad w obecności tekstur

4. ANALIZA OBRAZÓW WAD
4.1. Zakres analizy
4.2. Wybrane deskryptory obrazów wad
4.3. Kryterium całkowo-progowe w ocenie obrazów wad
4.4. Segmentacja obrazów wad
4.5. Kodowanie krawędzi obrazów wad
4.6. Funkcje podobieństwa obrazów wad

5. WYBRANE ALGORYTMY PRZETWARZANIA OBRAZÓW WAD W BADANIACH DEFEKTOSKOPOWYCH
5.1. Badania wizualne
5.1.1. Wprowadzenie do badań wizualnych
5.1.2. Algorytm wizualnej diagnostyki pęknięć kolejowych podkładów drewnianych
5.1.3. Algorytm detekcji wad powierzchniowych szyn kolejowych metodą skaterometrii laserowej
5.2. Badania termograficzne
5.3. Badania ultradźwiękowe
5.4. Badania wiroprądowe
5.5. Badania radiograficzne
5.5.1. Wprowadzenie do badań radiograficznych
5.5.2. Przetwarzanie obrazów wad w odlewach
5.5.3. Przetwarzanie obrazów wad w spoinach
5.5.4. Algorytmy przetwarzania radiograficznych obrazów wad 3D

6. PRZYKŁADY ALGORYTMÓW KLASYFIKACJI OBRAZÓW WAD
6.1. Podstawy klasyfikacji
6.2. Klasyfikacja skupień ultradźwiękowych obrazów wad w szynach kolejowych
6.2.1. Analiza skupień
6.2.2. Algorytmy hierarchiczne
6.2.3. Algorytmy partycjonujące
6.3. Klasyfikacja ultradźwiękowych obrazów wad klasycznych złączy szyn kolejowych
6.3.1. Pozyskiwanie danych uczących
6.3.2. Zastosowanie sieci neuronowej i wyniki klasyfikacji
6.4. Klasyfikacja ultradźwiękowych obrazów spoin badanych metodą TOFD
6.4.1. Charakterystyka obrazów TOFD
6.4.2. Algorytm klasyfikatora
6.4.3. Wyniki klasyfikacji ultradźwiękowych obrazów wad spoin
6.5. Klasyfikacja obrazów wizyjnych uszkodzeń podkładów kolejowych
6.5.1. Konfiguracja sieci hybrydowej
6.5.2. Wyniki klasyfikacji wizyjnych obrazów uszkodzeń podkładów

7. PODSUMOWANIE

8. LITERATURA

Autor

,

ISBN

978-83-7789-127-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZÓW W WYBRANYCH BADANIACH DEFEKTOSKOPOWYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *