SKUTECZNY PROJECT MANAGER JAK W SPOSÓB SPRAWNY I EFEKTYWNY REALIZOWAĆ POSTAWIONE ZADANIA O CHARAKTERZE PROJEKTOWYM

29.00

Na stanie

Skuteczny Project Manager. Jak w sposób sprawny i efektywny realizować postawione zadania o charakterze projektowym

W niniejszej monografii autorzy zwracają uwagę na osobisty wkład kierownika danego projektu w jego sukces. W książce przeczytamy o: projekcie i jego organizacji, technikach zarządzania projektami, planowaniu i monitorowaniu projektów, technikach zarządzania ryzykiem, zarządzaniu jakością, zarządzaniu zasobami ludzkimi projektu oraz o mechanizmach finansowych, które oddziałują na projekt.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Istota zarządzania projektami
1.1. Pojęcie projektu
1.1.1. Cele zarządzania projektem
1.2. Cykl życia projektu
1.2.1. Rozpoczynanie projektu
1.2.2. Planowanie
1.2.3. Realizacja projektu
1.2.4. Zamknięcie projektu

Rozdział 2. Techniki planowania i kontroli projektów
2.1. Określenie celów projektu
2.2. Planowanie kamieni milowych
2.3. Strukturyzacja projektu
2.4. Planowanie i kontrola czasu
2.4.1. Tworzenie wykresów Gantta
2.4.2. Planowanie czasu przy użyciu metod sieciowych
2.4.3. Metoda PERT
2.5. Planowanie zasobów projektu
2.5.1. Przydzielanie ról w projekcie
2.5.2. Planowanie harmonogramów zasobów
2.6. Planowanie budżetu
2.6.1. Planowanie kosztów zadań projektowych
2.6.2. Rozkład budżetu w czasie trwania projektu
2.7. Techniki monitorowania projektu
2.7.1. Metody pomiaru postępu prac
2.7.2. Metody pomiaru postępu harmonogramu
2.7.3. Metody pomiaru postępu kosztów
2.7.4. Analiza wartości wypracowanej

Rozdział 3. Zarządzanie ryzykiem projektu
3.1. Definicja terminu ryzyka w projekcie
3.2. Charakterystyka zagrożeń projektu
3.3. Analiza źródeł ryzyka projektowego
3.4. Przebieg zarządzania ryzykiem w projekcie
3.4.1. Podejmowanie działań zapobiegawczych
3.4.2. Monitorowanie i kontrola zagrożeń

Rozdział 4. Zarządzanie jakością projektów
4.1.1. Tworzenie systemu jakości
4.1.2. Metody stosowane w zarządzaniu jakością

Rozdział 5. Zarządzanie zespołem projektowym
5.1. Specyfika pracy zespołowej
5.2. Budowa zespołów
5.3. Uwarunkowania efektywności pracy zespołowej
5.4. Kierowanie zespołami – kierownik zespołu – przewodzenie
5.5. Narzędzia kierowania zespołem
5.5.1. Komunikowanie się w zespole
5.5.2. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole
5.5.3. Motywowanie członków zespołu
5.6. Wyzwania w kierowaniu zespołami – zespoły wirtualne
i wielokulturowe
5.6.1. Zespoły wirtualne
5.6.2. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi

Rozdział 6. Metody oceny opłacalności realizacji projektu
6.1. Podstawowe założenia do oceny projektu
6.2. Konstrukcja planu finansowego
6.3. Konstrukcja zestawień finansowych
6.4. Szacowanie kosztu kapitału
6.5. Mierniki oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Słowniczek podstawowych pojęć

Literatura

Autor

ISBN

978-83-7283-793-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SKUTECZNY PROJECT MANAGER JAK W SPOSÓB SPRAWNY I EFEKTYWNY REALIZOWAĆ POSTAWIONE ZADANIA O CHARAKTERZE PROJEKTOWYM”