TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ,

86.00

Na stanie

Teoretyczne i praktyczne
aspekty bezpieczeństwa
Paweł Kamiński, Wiesław Jaszczur, Grzegorz Grondys

Spis treści
Paweł Kamiński
Wstęp 5
Część pierwsza
Zapewnienie reagowania na zagrożenia w kontekście zarządzania
w sytuacjach kryzysowych
Norbert Prusiński
Wybrane zagadnienia współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z podmiotami
układu pozamilitarnego w zwalczaniu pandemii COVID-19 11
Paweł Zagórski
Geneza utworzenia oraz funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej
podczas walki z pandemią COVID-19 31
Wiesław Jaszczur
Wyzwania dla zarządzania kryzysowego w stanie epidemii 63
Maciej Karpiński
Możliwość ograniczania praw i wolności człowieka w świetle Konstytucji RP
a ograniczenie przemieszczania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obowiązek zakrywania ust i nosa wprowadzone mocą rozporządzenia
w czasach ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 85
Marcin Czupryński
Użycie Żandarmerii Wojskowej w konflikcie asymetrycznym 101
Część druga
Możliwości wykorzystania doświadczeń z zakresu organizacji i zarządzania
bezpieczeństwem
Grzegorz Grondys
Uwarunkowania prawne funkcjonowania infrastruktury krytycznej 123
Marcin Lipka
Bezpieczeństwo fizyczne obiektu infrastruktury krytycznej w świetle
uwarunkowań utylitarnych i destrukcyjnych 157
Spis treści4
Grzegorz Grondys
Infrastruktura krytyczna, jej znaczenie i zagrożenia 169
Mirosław Kuświk
Identyfikacja zdolności wybranych państw w zakresie przygotowania
funkcjonariuszy korpusu podoficerskiego Służby Więziennej do efektywnego
pełnienia służby 191
Paweł Kamiński
Dobre praktyki w organizacji ćwiczeń ratowniczych. Wypadek masowy
w komunikacji drogowej 221
Część trzecia
Wybrane kierunki działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
Damiana Łada
Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście realizacji polityki ekologicznej 245
Agata Dybioch
Problematyka mobbingu kobiet w służbach mundurowych 273
Agnieszka Dobrzańska
Młode pokolenie zbyt blisko zagrożeń 287
Martyna Bartczak, Patryk Skonieczny
Widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego 303
Paweł Kamiński
Zakończenie 319

Autor

ISBN

978-83-65872-39-5

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA”