WPŁYW MODYFIKACJI WIELOFUNKCYJNYCH MACIERZY NANORUREK DITLENKU TYTANU NA WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ,

59.00

Na stanie

Wpływ modyfikacji wielofunkcyjnych macierzy nanorurek ditlenku tytanu na właściwości adsorpcyjne; Katarzyna Arkusz

Współczesny rozwój cywilizacji spowodował wiele zmian w sposobie życia człowieka, który ma negatywny wpływ na stan jego zdrowia. Siedzący tryb życia, stres, pośpiech są przyczyną chorób układu mięśniowo-szkieletowego mających charakter przewlekły i trwały. Ze względu na niską śmiertelność chorób układu mięśniowo-szkieletowego względem chorób innych układów, waga tego problemu jest zaniżana, jednak skutki zdrowotne są poważnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Prowadzone od wielu lat badania nad doborem długotrwałego  materiału wszczepialnego pozwoliły na określenie właściwości użytkowych wyrobów
medycznych produkowanych głównie z tytanu i jego stopów [1]. Pomimo rozwoju metod implantacji i technologii wytwarzania biomateriałów, utrata integracji wszczepu jest nadal znaczącym problemem, dlatego też w ostatnich latach w obrębie inżynierii biomateriałów rozwinął się nowy kierunek badań nad przyspieszeniem osteointegracji, zwiększeniem tolerancji wszczepu oraz niwelowaniem stanu zapalnego tkanek okalających implant

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń. 7
Wprowadzenie  9
1. Metody formowania nanowarstw TiO2 a ich właściwości adsorpcyjne 15
1.1. Rodzaj elektrolitu użytego do anodowania tytanu  18
1.2. Morfologia cienkich warstw tlenkowych TiO2 25
2. Wpływ struktury krystalicznej nanorurek TiO2 na zdolność adsorpcyjną 33
2.1. Atmosfera wyżarzania TNT 35
2.2. Temperatura wyżarzania TNT w atmosferze argonu 41
2.3. Nanorurki TiO2 w roli platformy biosensora i nośnika leku 50
3. Poprawa zdolności adsorpcyjnych nanorurek TiO2 poprzez modyfikację
chemiczną 61
3.1. Osadzanie nanocząstek srebra na powierzchni nanorurek TiO2. 63
3.2. Wytwarzanie nanocząstek złota na powierzchni nanorurek TiO2  77
3.3. Modyfikacja TNT związkami węgla 89
4. Stabilność mechaniczna i chemiczna oraz aktywność biologiczna nanorurek
TiO2. 99
4.1. Stabilność elektrochemiczna nanorurek TiO2  102
4.2. Stabilność chemiczna nanorurek TiO2 114
4.3. Trwałość funkcjonalizacji TNT nanocząstkami metalicznymi  130
4.4. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe nanorurek TiO2 143
Podsumowanie i wnioski  155
Bibliografia 165
Spis treści
Spis tabel. 193
Spis rysunków. 197
Streszczenie. 205
Abstract. 209
Spis treści


			
Autor

ISBN

978-83-7842-455-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WPŁYW MODYFIKACJI WIELOFUNKCYJNYCH MACIERZY NANORUREK DITLENKU TYTANU NA WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE”