ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Pierwsze badania dotyczące wykorzystania tzw. odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii geotermicznej i geotermalnej, podjęte zostały w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej ponad dwadzieścia lat temu. Prace dotyczyły problematyki pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych, i były realizowane w ramach działalności statutowej oraz w ramach badań własnych.
Zgromadzony w tym czasie materiał…

48.30

Na stanie

Od Autorów:

Pierwsze badania dotyczące wykorzystania tzw. odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii geotermicznej i geotermalnej, podjęte zostały w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej ponad dwadzieścia lat temu. Prace dotyczyły problematyki pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych, i były realizowane w ramach działalności statutowej oraz w ramach badań własnych.
Zgromadzony w tym czasie materiał badawczy umożliwił wydanie dwóch monografii. Pierwsza „Jak pozyskać ciepło z ziemi"  została opublikowana w roku 2000. W tym samym roku wydano drugą pracę zatytułowaną „Systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej" . Efektem dalszych badań było wydanie w 2004 roku kolejnej monografii zatytułowanej „Stan i perspektywy wykorzystania niektórych odnawialnych źródeł energii w Polsce" . Jej celem było przedstawienie stanu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pokazanie perspektyw ich rozwoju w najbliższych latach.
W związku ze znacznym zainteresowaniem tą publikacją, autorzy podjęli prace nad jej wznowieniem, przy czym jest to proces długotrwały. Szacuje się, że drugie wydanie tej pozycji będzie możliwe nie wcześniej niż w ciągu trzech – czterech lat.
Wychodząc jednak naprzeciw dużemu zainteresowaniu problematyką zawartą w tej publikacji (pierwszy nakład został wyczerpany bezpośrednio po wydrukowaniu), podjęta została inicjatywa wydania monografii, związanej z tematyką pozyskiwania wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania do produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieplej wody użytkowej, a także wytwarzania prądu elektrycznego.
Monografia zawiera materiał częściowo ujęty w publikacji . W tym wydaniu został on znacznie poszerzony. Dotyczy to w szczególności wykorzystania energii geotermalnej i geotermicznej, a także słonecznej i wiatrowej, przy czym obszerne uzupełnienia wynikają między innymi z obecnego stanu wiedzy i postępu naukowo-technicznego.
Znaczącą część monografii stanowi nowa tematyka związana z wykorzystaniem energii geotermalnej (również niskotemperaturowej energii odpadowej) do wytwarzania energii elektrycznej. Należy zaznaczyć, że zagadnienia te są po raz pierwszy tak obszernie omawiane w polskiej literaturze technicznej, w której nie mają odpowiednika. Nowymi są również rozdziały dotyczące energetycznego wykorzystania spadku wód w rzekach oraz zastosowania biomasy do produkcji energii elektrycznej w niskotemperaturowych siłowniach ORC.
Tym samym zawarty w monografii materiał stanowi obszerny przegląd wiedzy na temat różnorodnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Autorzy mają więc nadzieję, że praca ta będzie stanowić interesującą publikację dla osób zajmujących się tą problematyką.
W tym miejscu autorzy pragną wyrazić słowa podziękowania recenzentowi książki, panu profesorowi Janowi Łachowi, za wnikliwą ocenę oraz cenne uwagi merytoryczne i redakcyjne. Słowa podziękowania składamy również panom: mgr inż. Radomirowi Kaczmarkowi i mgr inż. Sławomirowi Wiśniewskiemu, za wkład pracy związany z przygotowaniem części materiału graficznego zawartego w monografii.
Szczecin, grudzień 2008 r.

Autor

ISBN

978-83-7457-058-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *