ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI CZ.4 DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH SZKÓŁ TECH.

Skrypt „Teoria obwodów w zadaniach” jest w zasadzie przeznaczony dla studentów II semestru pierwszego roku studiów na kierunku elektrotechnika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Kaliszu. Zawiera materiał uzupełniający do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu Teoria obwodów. Zakres tematyczny podręcznika jest zgodny z obowiązującym programem studiów i standardami. Dotyczy zagadnień związanych z analizą obwodów prądów okresowych niesinusoidalnych, stanów nieustalonych w obwodach liniowych o parametrach skupionych, czwórników i filtrów reaktancyj-nych oraz linii długich. Problematyka Teorii obwodów wykładana na pierwszym semestrze ujęta jest natomiast w skrypcie PWSZ „Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki”…

28.00

Na stanie

Skrypt „Teoria obwodów w zadaniach" jest w zasadzie przeznaczony dla studentów II semestru pierwszego roku studiów na kierunku elektrotechnika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Kaliszu. Zawiera materiał uzupełniający do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu Teoria obwodów. Zakres tematyczny podręcznika jest zgodny z obowiązującym programem studiów i standardami. Dotyczy zagadnień związanych z analizą obwodów prądów okresowych niesinusoidalnych, stanów nieustalonych w obwodach liniowych o parametrach skupionych, czwórników i filtrów reaktancyj-nych oraz linii długich. Problematyka Teorii obwodów wykładana na pierwszym semestrze ujęta jest natomiast w skrypcie PWSZ „Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki".

Autorzy podręcznika prowadzą od wielu lat wykłady i ćwiczenia z tego przedmiotu również na innych uczelniach. Wynikające z tego doświadczenie dydaktyczne zadecydowało o postaci i zakresie tematycznym podręcznika. Zamieszczono w nim znaczną liczbę zadań z pełnymi rozwiązaniami oraz zadań tylko z odpowiedziami, aby umożliwić korzystanie ze skryptu również studentom studiów niestacjonarnych, którzy są w szerszym zakresie zobowiązani do pracy samodzielnej z podręcznikiem. Przestudiowanie rozwiązanych zadań oraz samodzielne rozwiązanie zadań zaproponowanych przez autorów powinno ułatwić opanowanie materiału wykładowego i ćwiczeniowego, a w konsekwencji ułatwić zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu.

Przeznaczenie skryptu spowodowało pewne ograniczenie omawianej tematyki. Zadania mają na ogół charakter elementarny. Autorzy starali się tak dobrać tematykę zadań z rozwiązaniami, aby w miarę równomiernie i wyczerpująco omówione zostały różnorodne zagadnienia z zakresu tematyki podręcznika. Część zadań jest pomysłu autorów, część została zaczerpnięta bądź z prac oryginalnych, bądź też z rozmaitych podręczników i zbiorów zadań. Ustalenie oryginalnego źródła większości zadań przekraczałoby możliwości autorów, dlatego pominięto odnośniki źródłowe.
Skrypt może stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów innych specjalności, także z innych uczelni technicznych, w zależności od przewidzianego programu kształcenia.
Autorzy pragną wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy swą radą, pomocą i bezpośrednią pracą wnieśli wkład w opracowanie skryptu.
Niniejsze wydanie zawiera zapewne usterki. Będziemy wdzięczni za ich wskazanie.

Autor

ISBN

978-83-64090-39-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI CZ.4 DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH SZKÓŁ TECH.”