ANALIZA IDENTYFIKACYJNA I MODELOWANIE SYMULACYJNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

,

61.90

Na stanie

Spis treści
Wykaz skrótowców 9
Wstęp 11
Rozdział 1
Fenomen bezpieczeństwa 27
1.1. Istota bezpieczeństwa i trudności definicyjne 27
1.2. Dychotomiczne wymiary bezpieczeństwa 38
1.3. Typologie i kategorie bezpieczeństwa 43
1.4. Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania 57
1.5. Bezpieczeństwo narodowe jako kategoria kluczowa 62
1.6. Typologie zagrożeń 71
Rozdział 2
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 85
2.1. Od sytuacji kryzysowej do kryzysu 85
2.2. Istota i cele zarządzania kryzysowego 91
2.2.1. Zadania i cele fazy zapobiegania 104
2.2.2. Zadania i cele fazy przygotowania 105
2.2.3. Zadania i cele fazy reagowania 108
2.2.4. Zadania i cele fazy odbudowy. 110
2.3. Plany zarządzania kryzysowego 113
Spis treści
6
Rozdział 3
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej 133
3.1. Struktura administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej 133
3.2. Uregulowania prawne zarządzania kryzysowego 146
3.3. Zarządzanie kryzysowe w Rzeczypospolitej Polskiej. 178
3.4. Zarządzanie kryzysowe w Republice Federalnej Niemiec 192
3.5. Zarządzanie kryzysowe w Republice Francuskiej 199
3.6. Zarządzanie kryzysowe w Republice Czeskiej 215
Rozdział 4
Ryzyko w systemie zarządzania kryzysowego 223
4.1. Wybrane uregulowania prawne zarządzania ryzykiem 223
4.2. Normy i standardy z zakresu zarządzania ryzykiem. 241
4.3. Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego 263
4.4. Potencjalne ryzyka etapowe zarządzania kryzysowego 273
4.4.1. Wyzwania i ryzyka etapu zapobiegania 273
4.4.2. Wyzwania i ryzyka etapu przygotowania 287
4.4.3. Wyzwania i ryzyka etapu reagowania. 295
4.4.4. Wyzwania i ryzyka etapu odbudowy 299
Rozdział 5
Prakseologiczne modele zarządzania kryzysowego 303
5.1. Ogólne wytyczne i wymagania procesu modelowania 303
5.2. Model holistyczny zarządzania kryzysowego 309
5.3. Model cybernetyczny zarządzania kryzysowego 314
5.4. Model funkcjonalny zarządzania kryzysowego 318
5.5. Model terytorialny zarządzania kryzysowego 323
Rozdział 6
Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do modelowania systemu
zarządzania kryzysowego 331
6.1. Zarys teorii zbiorów rozmytych Zadeha 331
6.2. Algorytm procedury „zarządzanie kryzysowe – fuzzy” 338
6.3. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „zapobieganie – fuzzy” 342
6.4. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „przygotowanie – fuzzy” 348
6.5. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „reagowanie – fuzzy” 352
6.6. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „odbudowa – fuzzy” 356
Spis treści
7
6.7. Wyznaczanie globalnego ryzyka rozmytego w obszarze „zarządzanie kryzysowe –
fuzzy”. 360
Rozdział 7
Przykład aplikacji „zarządzanie kryzysowe – fuzzzy” do analizy i oceny ryzyka
systemu zarządzania kryzysowego w powiecie warszawskim zachodnim377
7.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu warszawskiego zachodniego 377
7.2. Specyfikacja podstawowych zagrożeń kryzysowych w powiecie warszawskim
zachodnim. 383
7.3. Model konceptualno-logiczny „zarządzanie kryzysowe powiatu warszawskiego
zachodniego – fuzzy” 391
7.4. Ocena procedur zapobiegania za pomocą modułu „zapobieganie – fuzzy”. 393
7.5. Ocena strategii przygotowania za pomocą modułu „przygotowanie – fuzzy” 398
7.6. Ocena skuteczności reagowania za pomocą modułu „reagowanie – fuzzy”. 402
7.7. Ocena sprawności odbudowy za pomocą modułu „odbudowa – fuzzy” 406
7.8. Ocena ryzyka systemu zarządzania kryzysowego powiatu warszawskiego
zachodniego za pomocą modułu „zarządzanie – fuzzy” 410
7.9. Wariantowanie decyzji eksperckich 422
Zakończenie 431
Bibliografia 441
Spis rysunków 461
Spis tabel 465

Autor

ISBN

978-83-968687-3-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ANALIZA IDENTYFIKACYJNA I MODELOWANIE SYMULACYJNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *