BADANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH

Podręcznik został opracowany przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

37.50

Na stanie

Podręcznik został opracowany przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jego tematyka jest związana z szeroko rozumianymi badaniami silników spalinowych. Istotną część publikacji stanowią opisy badań prowadzonych bezpośrednio na stanowiskach pomiarowych. Podstawowym celem autorów jest poszerzenie wiedzy przekazywanej studentom podczas specjalistycznych wykładów i ćwiczeń oraz prezentacja praktycznych metod oceny stanu technicznego silnika, możliwych do zastosowania podczas zajęć laboratoryjnych. Materiał zawarty w podręczniku podzielono na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej „Wiadomości ogólne”, zamieszczono wprowadzenie do badań silników spalinowych oraz podstawowe informacje o budowie stanowiska pomiarowego i o jego wyposażeniu, a także omówiono najważniejsze sposoby opracowania i prezentacji wyników pomiarów. W części drugiej, zatytułowanej „Badania i diagnostyka silnika spalinowego”, zawarto podstawową wiedzę o wielkościach charakteryzujących pracę silnika oraz o sposobach ich wyznaczania, a także omówiono metody oceny stanu technicznego silnika. W kilku rozdziałach tej części opracowania przedstawiono również informacje o metodach oceny szkodliwego wpływu silnika spalinowego na środowisko naturalne człowieka oraz o sposobach jego ograniczenia. Każdy rozdział podręcznika zawiera teoretyczną wiedzę z omawianego zakresu oraz propozycje przeprowadzenia badań skorelowanych z tematyką rozdziału, a w niektórych przypadkach również szczegółowy opis stanowiska badawczego, wykaz niezbędnej aparatury pomiarowej oraz sugestie odnośnie do przebiegu badań. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie związanej z badaniami silników spalinowych podano obszerny wykaz specjalistycznej literatury. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz transport, studiujących zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Autor

ISBN

978-83-7775-105-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BADANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH”