TECHNIKA I ZARZĄDZANIE KONTROLĄ JAKOŚCI W BUDOWIE MASZYN

Skrypt pt: Technika i zarządzanie kontroląjakości w budowie maszyn jest przeznaczony głównie dla studentów studiów dziennych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, specjalności Metrologia i Komputerowe Systemy Pomiarowe. Utworzenie na Wydziale Mechanicznym specjalności Metrologia i Komputerowe Systemy Pomiarowe i wprowadzenie do programu tej specjalności przedmiotu Zarządzanie kontroląjakości w liczbie 15 godzin wykładów w semestrze ósmym wraz z …

33.60

Na stanie

Skrypt pt: Technika i zarządzanie kontroląjakości w budowie maszyn jest przeznaczony głównie dla studentów studiów dziennych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, specjalności Metrologia i Komputerowe Systemy Pomiarowe. Utworzenie na Wydziale Mechanicznym specjalności Metrologia i Komputerowe Systemy Pomiarowe i wprowadzenie do programu tej specjalności przedmiotu Zarządzanie kontroląjakości w liczbie 15 godzin wykładów w semestrze ósmym wraz z 15 godzinami ćwiczeń, stworzyło zapotrzebowanie na literaturę dotyczącą tego przedmiotu. Szerokie zainteresowanie w ostatnich latach jakością wyrobu i produkcji, spowodowało wzrost zainteresowania przemysłu metodami badania jakości i systemami zapewnienia jakości. Współczesne systemy zapewnienia jakości opierają się głównie na systemach pomiarowych wspomaganych komputerowo. Dynamika rozwoju metod badania jakości i ogromny postęp w pomiarach wielkości geometrycznych sprawiają, że aktualnie brak jest pozycji literatury, która byłaby dostosowana do treści programowych w/w przedmiotu i jednocześnie w sposób syntetyczny omawiała zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy na których opierają się współczesne metody kontroli jakości w przemyśle budowy maszyn. Niniejszy skrypt jest próbą wypełnienia powstałej luki. Treść i zakres poszczególnych rozdziałów skryptu starałem się tak dobrać aby czytelnik mógł poznać podstawowe zasady i metodykę oraz znaleźć wyjaśnienie ważniejszych problemów kontroli jakości. Omawiając problemy kontroli jakości, szereg z nich uzupełniłem własną komputerowo wspomaganą analizą teoretyczną opartąna statystyce matematycznej. W ograniczonej objętości skryptu nie mogłem zmieścić wielu zagadnień z zakresu badaniajakości, jak również szeregu metod kontroli przyrządów pomiarowych. Z tego względu zamieściłem obszerny wykaz aktualnej literatury. Mam nadzieje, że skrypt pomoże opanować studentom treści programowe wykładów w/w przedmiotu jak również poprzez dostarczenie podstawowej wiedzy o technice i zarządzaniu kontroląjakości ułatwi korzystanie z literatury poświęconej temu tematowi.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TECHNIKA I ZARZĄDZANIE KONTROLĄ JAKOŚCI W BUDOWIE MASZYN”