Promocja!

BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW PORADNIK DIAGNOSTY

Original price was: 73.50zł.Current price is: 66.90zł.

Na stanie

Opis

Bogato ilustrowany poradnik poświęcony badaniom technicznym pojazdów drogowych. Opisano w nim podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, najważniejsze przepisy regulujące badania techniczne pojazdów i wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów, identyfikację pojazdu, ogólną kontrolę stanu technicznego podwozia i nadwozia, badanie stanu technicznego układów hamulcowych, diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego, badanie układów związanych z ochroną środowiska, badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, badanie pojazdu zabytkowego, odczyt wskazań drogomierza, rodzaje i zakres badań dodatkowych, badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych, badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych oraz wybrane rodzaje badań dodatkowych.
Odbiorcy: diagności stacji kontroli pojazdów i kandydaci na diagnostów, uczniowie techników i szkół branżowych II stopnia zgodnie z podstawą programową 2019 kształcący się w zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie jednostki efektów kształcenia MOT.06.6 (Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych), jak również przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów.

Spis treści

  1. 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 7
  1. 2. Przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów 12
  1. 2.1. System badań technicznych pojazdów 12
  1. 2.1.1. System badań technicznych pojazdów w Unii Europejskiej 12
  1. 2.1.2. System badań technicznych pojazdów w Polsce 13
  1. 2.2. Rodzaje badań technicznych 16
  1. 2.3. Terminy badań technicznych 17
  1. 2.4. Istota i zakres badań technicznych 17
  1. 2.5. Wymagania dotyczące diagnostów 21
  1. 2.6. Postępowanie diagnosty 22
  1. 3. Stacje kontroli pojazdów 26
  1. 3.1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji 26
  1. 3.2. Rodzaje i uprawnienia stacji kontroli pojazdów 27
  1. 3.3. Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów 29
  1. 3.3.1. Wymagania ogólne 29
  1. 3.3.2. Stanowisko kontrolne 30
  1. 3.4. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe 34
  1. 3.5. Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych 36
  1. 4. Identyfikacja pojazdu 37
  1. 4.1. Międzynarodowy system identyfikacji pojazdów 37
  1. 4.1.1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN 37
  1. 4.1.2. Wykonanie i usytuowanie oznaczeń identyfikacyjnych 41
  1. 4.1.3. Ocena autentyczności numerów identyfikacyjnych 42
  1. 4.1.4. Rozkodowanie numerów identyfikacyjnych pojazdów 43
  1. 4.2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy 44
  1. 4.3. Tabliczka znamionowa producenta 45
  1. 4.4. Oznakowanie ogumienia i obręczy 47
  1. 5. Ogólna kontrola stanu technicznego podwozia i nadwozia 52
  1. 5.1. Kontrola organoleptyczna wybranych układów podwozia 52
  1. 5.1.1. Układ napędowy 52
  1. 5.1.2. Układ jezdny 53
  1. 5.1.3. Układ zawieszenia 54
  1. 5.1.4. Układ kierowniczy 57
  1. 5.2. Badanie układów podwozia na liniach diagnostycznych 61
  1. 5.2.1. Linie do diagnozowania samochodów osobowych 62
  1. 5.2.2. Uniwersalne linie diagnostyczne 68
  1. 5.2.3. Linie do diagnozowania pojazdów ciężarowych 73
  1. 5.2.4. Kierunki rozwoju linii diagnostycznych 75
  1. 5.3. Kontrola stanu technicznego nadwozia 78
  1. 5.3.1. Ogólna ocena stanu technicznego nadwozia 78
  1. 5.3.2. Kontrola szyb samochodowych 80
  1. 6. Badanie stanu technicznego układów hamulcowych 83
  1. 6.1. Wymagania eksploatacyjne 83
  1. 6.2. Warunki zdatności technicznej 84
  1. 6.3. Metody diagnozowania układów hamulcowych 85
  1. 6.3.1. Układy hamulcowe sterowane hydraulicznie 85
  1. 6.3.2. Układy hamulcowe sterowane pneumatycznie 87
  1. 6.4. Badanie skuteczności i równomierności działania hamulców 89
  1. 6.5. Urządzenia do diagnozowania układów hamulcowych 95
  1. 7. Diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego 102
  1. 7.1. Wymagania prawne 102
  1. 7.2. Parametry diagnostyczne świateł 108
  1. 7.3. Metody diagnozowania 109
  1. 7.4. Urządzenia diagnostyczne 110
  1. 7.4.1. Przyrządy optyczne (fotometryczne) 110
  1. 7.4.2. Przyrządy komputerowe (z kamerami) 112
  1. 7.5. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej 116
  1. 8. Badanie układów związanych z ochroną środowiska 117
  1. 8.1. Analiza spalin 117
  1. 8.1.1. Uwarunkowania prawne 117
  1. 8.1.2. Zadania, działanie i budowa analizatorów spalin 118
  1. 8.1.3. Pomiar prędkości obrotowej i temperatury oleju silnikowego 121
  1. 8.2. Kontrola składu spalin w pojazdach z systemem OBD 122
  1. 8.2.1. Diagnostyka pokładowa OBD II/EOBD 122
  1. 8.2.2. Procedura badań pojazdów z systemem OBD 125
  1. 8.3. Analiza spalin silników motocyklowych 130
  1. 8.4. Pomiar zadymienia spalin 132
  1. 8.4.1. Kontrola spalin silników o zapłonie samoczynnym 133
  1. 8.4.2. Zasada działania i budowa dymomierzy 133
  1. 8.5. Ocena hałasu zewnętrznego pojazdu 138
  1. 9. Badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu 142
  1. 9.1. Rola i zadania dozoru technicznego 142
  1. 9.2. Akty prawne dotyczące dozoru technicznego 144
  1. 9.3. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu 144
  1. 9.4. Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu 147
  1. 9.5. Badanie techniczne pojazdu z urządzeniem dozorowym 147
  1. 10. Badanie pojazdu zabytkowego 151
  1. 10.1. Akty prawne związane z pojazdami zabytkowymi 151
  1. 10.2. Istota i zakres badania pojazdu zabytkowego 153
  1. 11. Odczyt wskazań drogomierza 157
  1. 12. Rodzaje i zakres badań dodatkowych 159
  1. 12.1. Rodzaje dodatkowych badań technicznych 159
  1. 12.2. Zakres badań dodatkowych 160
  1. 13. Badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h 164
  1. 13.1. Ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego 164
  1. 13.2. Urządzenia automatycznej regulacji układami ruchu pojazdu 165
  1. 13.3. Wybrane urządzenia elektroniczne wspomagające kierowcę 166
  1. 13.3.1. Urządzenie przeciwblokujące ABS 166
  1. 13.3.2. Urządzenie przeciwpoślizgowe ASR 169
  1. 13.3.3. Układ stabilizacji toru jazdy ESP 171
  1. 13.4. Układy hamowania długotrwałego (zwalniacze) 173
  1. 13.4.1. Hamulce (zwalniacze) silnikowe 173
  1. 13.4.2. Zwalniacze podwoziowe (retardery) 175
  1. 13.5. Ogranicznik prędkości 179
  1. 13.6. Klasy autobusów 181
  1. 13.7. Warunki dodatkowe dla autobusu 181
  1. 13.8. Zakres i sposób przeprowadzania badania 186
  1. 14. Badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych 189
  1. 14.1. Podstawowe pojęcia i definicje 189
  1. 14.2. Obowiązujące akty prawne 192
  1. 14.3. Pojazdy wymagające dodatkowych badań technicznych 194
  1. 14.3.1. Pojazdy typu EX/II, EX/III i MEMU 195
  1. 14.3.2. Pojazdy do przewozu w cysternach typu FL i AT 196
  1. 14.4. Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla pojazdów 198
  1. 14.5. Oznakowanie pojazdów 202
  1. 14.5.1. Tablice ostrzegawcze 203
  1. 14.5.2. Nalepki ostrzegawcze 204
  1. 14.6. Wyposażenie dodatkowe pojazdów 206
  1. 14.6.1. Gaśnice 206
  1. 14.6.2. Wyposażenie awaryjne 207
  1. 14.7. Zakres i sposób przeprowadzania badania 209
  1. 15. Badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 211
  1. 15.1. Właściwości paliw gazowych i silników zasilanych gazem 211
  1. 15.2. Stanowisko kontrolne i zasady bezpieczeństwa 213
  1. 15.3. Budowa i zasada działania instalacji gazowej 214
  1. 15.3.1. Klasyczny system zasilania gazem 214
  1. 15.3.2. System zasilania nadciśnieniowego 216
  1. 15.3.3. System wtrysku gazu ciekłego 217
  1. 15.4. Przepisy dotyczące pojazdów z instalacją gazową 219
  1. 15.4.1. Wymagane warunki techniczne 219
  1. 15.4.2. Zakres i sposób badania 226
  1. 15.5. Identyfikacja elementów instalacji zasilania gazem 229
  1. 15.5.1. Obowiązkowe i dopuszczalne elementy instalacji gazowej 229
  1. 15.5.2. Cele homologacji 230
  1. 15.6. Zasady wykonywania badania instalacji gazowej 233
  1. 15.7. Przyrządy do badania instalacji gazowej 236
  1. 16. Badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych 239
  1. 16.1. Pojazdy o napędzie hybrydowym 239
  1. 16.2. Pojazdy o napędzie elektrycznym 240
  1. 16.2.1. Pojazdy o napędzie wyłącznie elektrycznym 241
  1. 16.2.2. Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi 243
  1. 16.3. Badanie techniczne samochodów o napędzie hybrydowym i elektrycznym 244
  1. 16.3.1. Identyfikacja pojazdu 245
  1. 16.3.2. Ogólna ocena stanu napędu hybrydowego/elektrycznego 247
  1. 16.3.3. Weryfikacja stanu połączeń elektrycznych 247
  1. 16.3.4. Ocena stanu zespołów 248
  1. 16.3.5. Kontrola działania napędu podczas jazdy 250
  1. 16.4. Zasady bezpieczeństwa podczas badania technicznego 251
  1. 17. Badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych 253
  1. 17.1. Pomiar skuteczności tłumienia drgań zawieszenia 253
  1. 17.2. Pomiar ustawienia kół i osi w pojazdach o dmc do 3,5 t 258
  1. 17.2.1. Urządzenia komputerowe z elektronicznymi głowicami pomiarowymi 261
  1. 17.2.2. Urządzenia komputerowe z głowicami pasywnymi 263
  1. 17.3. Pomiar ustawienia kół i osi w pojazdach o dmc powyżej 3,5 t 267
  1. 17.4. Przebieg kontroli ustawienia kół i osi pojazdu 273
  1. 17.5. Dokument identyfikacyjny pojazdu 275
  1. 17.6. Badanie dodatkowe pojazdu po zmianach konstrukcyjnych 279
  1. 17.6.1. Badanie i opis zmian dokonanych w pojeździe 280
  1. 17.6.2. Wybrane przypadki zmian konstrukcyjnych pojazdu 281
  1. 17.7. Rola i zadania rzeczoznawcy samochodowego 284
  1. 18. Wybrane rodzaje badań dodatkowych 287
  1. 18.1. Sprawdzanie urządzeń sprzęgających 287
  1. 18.1.1. Klasy urządzeń sprzęgających 287
  1. 18.1.2. Oznakowanie i parametry sprzęgów 288
  1. 18.1.3. Wymagania europejskie dla urządzeń sprzęgających 290
  1. 18.1.4. Przepisy polskie dotyczące urządzeń sprzęgających 295
  1. 18.1.5. Kontrola urządzeń sprzęgających 296
  1. 18.2. Badanie dodatkowe taksówki 302
  1. 18.3. Badanie dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego 303
  1. 18.4. Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania 306
  1. 18.5. Badania dodatkowe tzw. podatkowe 308
  1. 18.6. Badanie dodatkowe pojazdu z blokadą alkoholową 310
  1. 18.7. Badanie dodatkowe potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dotyczących transportu międzynarodowego 311
  1. Literatura 314

O autorach / z książki

Dr inż. Kazimierz Sitek
Dr inż. Kazimierz Sitek jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1974). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym WAT (1983). Pracował na stanowiskach eksploatacyjnych w jednostkach wojskowych oraz na stanowiskach dydaktycznych i naukowych w wojskowym szkolnictwie technicznym (Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa i Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile). Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą m.in.: badań procesów napełniania cylindrów silników spalinowych, badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów samochodowych oraz eksploatacji i diagnostyki pojazdów mechanicznych, w szczególności układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Specjalizuje się w zakresie badań pojazdów samochodowych na liniach diagnostycznych. Wieloletni kierownik stacji kontroli pojazdów i organizator szkolenia diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny: Offieziershochschule der Landstreitkräfte (1988, Löbau).
W latach 2001–2008 pracował w przemyśle na stanowisku starszego specjalisty ds. diagnostyki (Unimetal, Złotów). Od 2002 roku pełni obowiązki starszego specjalisty ds. szkolenia i wykładowcy (WORD, Piła). Obecnie zajmuje się zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz problemami transportu drogowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach: przedsiębiorców i kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy (kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, ADR, certyfikat kompetencji zawodowych, użytkowanie tachografów cyfrowych), kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na diagnostów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SIMP i do wykonywania badań technicznych pojazdów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych i materiałach konferencyjnych oraz 15 publikacji książkowych.

Autor

ISBN

978-83-206-2027-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW PORADNIK DIAGNOSTY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *